Πλήθος… κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Καλαμπάκα την ερχόμενη εβδομάδα

0 980

Τρία δελτία που περιλαμβάνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εργασίες σε ύδρευση, αέριο και οικοδομικές κατασκευές απόστειλε απέστειλε το Α.Τ Καλαμπάκας και έχουν ως εξής:

Απόφαση 1η

«Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί
Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.
Β) Την από 20/06/2019 αίτηση του κ. XOΝΔΡΟΥ Δημητρίου.
Γ) Την υπ’ αριθμ.5605/19/1317262 από 21/06/2019, εισηγητική αναφορά του ΑστυνομικούΤμήματος Μετεώρων, με την οποία συνηγορεί στην αιτούμενη προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες και
Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του κοινού και στην ομαλή εκτέλεση και πρόοδο των εργασιών παροχής φυσικού αερίου, στην πόλη της Καλαμπάκας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ά ρ θ ρ ο 1ο

– Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 24/06/2019 έως Τετάρτη 26/06/2019 και κατά τις ώρες 07:00 ́ έως 15:00 ́:
-Στην οδό Τρικάλων στην Καλαμπάκα και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Σύρου και Αριστοφάνους (ύψος πρατηρίου υγρών καυσίμων) στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Ιωάννινα προς Τρίκαλα.
– Στην οδό Πλάτωνος στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ των οδών Μετεώρων και Κ.Οικονόμου,
– Στην οδό Π. Δημητρίου, στο ρεύμα προς Καστράκι και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ του κυκλικού κόμβου και 28ης Οκτωβρίου,
– Στην οδό Χ. Τρικούπη στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ των οδών Τρικάλων και Δεληγιάννη,
– Στην οδό Α. Αβέρωφ στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ των οδών Κ. Οικονόμου και Γ. Μασούτα και
– Στην οδό Ιωαννίνων στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ των οδών Μετεώρων και Πίνδου.
– Η κίνηση-εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων που κινούνται από Καλαμπάκα προς Τρίκαλα, θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Σύρου, Κρήτης και Δημακοπούλου, κυρίως δε για τα βαρέα και μεγάλα σε μήκος οχήματα (φορτηγά) που κινούνται επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων –
Τρικάλων, με κατεύθυνση από Ιωάννινα προς Τρίκαλα, στη συμβολή των οδών Πίνδου και Σύρου, θα πραγματοποιείται εκτροπή προς τα δεξιά και η κίνησή τους θα διεξάγεται μέσω των οδών Κρήτης και Δημακοπούλου (παράπλευρες σιδηροδρομικών γραμμών). Στο τέρμα αυτών θα εξέρχονται εκ νέου στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων στο ύψος της διασταύρωσης των σιδηροδρομικών γραμμών.
– Με μέριμνα της κατασκευάστριας εταιρείας σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων, να πραγματοποιείται ενημέρωση των οδηγών στα σημεία εκτροπής της κυκλοφορίας και να τοποθετηθεί η κατάλληλη σήμανση.
– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Απόφαση 2η

Θέμα: «Εκτέλεση εργασιών σε οδόστρωμα, συνεπεία του έργου αντικατάστασης και επέκτασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπάκας, σε οδούς του Δήμου Μετεώρων. Κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1.- Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.
Β) Την από 21/06/2019 έγγραφη αίτηση του εκπροσώπου της εταιρείας «ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Π.Ε.» κ. Κωνσταντίνου ΑΡΚΟΥΔΑ.
Γ) Την υπ ́ αριθμ. 5605/19/1317179 από 21/06/2019 εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας, με την οποία συνηγορεί – προτείνει τις αιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες.
Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπηρέτηση του κοινού και στην ομαλή εκτέλεση – πρόοδο εργασιών σε οδόστρωμα, συνεπεία του έργου αντικατάστασης και επέκτασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπάκας σε οδούς του Δήμου Μετεώρων (πόλη της Καλαμπάκας):

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ά ρ θ ρ ο 1ο

Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα (καθημερινά) από την Τρίτη 25/06/2019 μέχρι και την Πέμπτη 27/06/2019 και κατά τις ώρες 07:00 ́ έως 15:00 ́, των ημερών αυτών στην πόλη της Καλαμπάκας και ειδικότερα στην οδό Καστρακίου, και συγκεκριμένα από τη διασταύρωση με οδό Αεροπόρου Μανδάλου έως τη διασταύρωση με την
οδό Αγίων Αποστόλων.
– Με μέριμνα και ευθύνη του αρμοδίου – υπεύθυνου εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και τις σχετικές οδηγίες – υποδείξεις των υπαλλήλων – εργατών στα σημεία εκτροπής θα επιτρέπεται η διέλευση όλων των οχημάτων, εκ περιτροπής, δια μέσω της οδού Καρπάθου. Καθημερινά και μετά
το πέρας των εργασιών ανά ημέρα, η οδός θα παραδίδεται κανονικά στην κυκλοφορία.
– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού προς ενημέρωση των χρηστών οδικού δικτύου.
– Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Υφιστάμενες Υπηρεσίες μας, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης,  αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.

– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Απόφαση 3η

«Εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε οδούς της πόλης της Καλαμπάκας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1.- Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.
Β) Την από 21/06/2019 έγγραφη αίτηση του κ. Δημητρίου ΜΙΓΔΑΝΗ.
Γ) Την υπ ́ αριθμ. 5605/19/1323664 από 22/06/2019 εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, με την οποία συνηγορεί – προτείνει τις αιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες και
Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπηρέτηση του κοινού και στην ομαλή εκτέλεση – πρόοδο οικοδομικών εργασιών σε οδούς στην πόλη της Καλαμπάκας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ά ρ θ ρ ο 1ο

– Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων για τη Δευτέρα 24/06/2019 και κατά τις ώρες 08:00 ́ έως 11:00 ́, στην οδό Ρόδου (ρεύμα κυκλοφορίας ανόδου) από την οδό Ηπείρου έως την Πλατεία Δημαρχείου.
– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους
αυτού προς ενημέρωση των χρηστών οδικού δικτύου.
– Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση και με το Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.

– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.