Περιορισμός στην κυκλοφορία τροχοφόρων κατά την διεξαγωγή του «Guinness World Speed Record

0 1.146

Περιορισμός κυκλοφορίας τροχοφόρων τη Δευτέρα 24-04-2023 και Τρίτη 25-04- 2023, σε οδικό δίκτυο εδαφικής αρμοδιότητας Δήμου Μετεώρων, κατά τη διεξαγωγή του «Guinness World Speed Record» ̈.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις του Άρθρου 49 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροπ. κι
ισχύει με το Άρθρο 43 του Ν.4784/2001 και τις διατάξεις των άρθρων 56Α έως και 56Ε του Ν.
2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», ως αυτές
τροπ. και ισχύουν.

Β) Το από 21/04/2023 έγγραφο Περιφ. Θεσσαλίας/Γρ. Αντιπ. Τουρισμού – Πολιτισμού

Γ) Την υπ’ αριθμ. 5602/23/812674 από 24/04/2023 εισηγητική αναφορά του Τμήματος
Τροχαίας Τρικάλων με την οποία προτείνει την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των
οχημάτων στα σημεία όπου θα λάβει χώρα η εκδήλωση.

Δ) Την υπ’ αριθμ. 5605/23/808627 από 22/04/2023 εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού
Τμήματος Μετεώρων με την οποία προτείνει την απαγόρευση στάθμευσης και προσωρινή
διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι αθλητικές
εκδηλώσεις και

Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του
κοινού και στην ομαλή κι ασφαλή διεξαγωγή της εν θέματι εκδήλωσης, τόσο κατά του
δοκιμαστικού τεστ της Δευτέρας 24-04-2023, όσο και κατά της κύριας εκδήλωσης την Τρίτη 25-04-2023:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ά ρ θ ρ ο 1ο

Α. Την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων, για την πραγματοποίηση δοκιμαστικού τεστ τμήματος ακολουθητέας διαδρομής της εκδήλωσης «Guinness World Speed Record», τη Δευτέρα 24-04-2023 κατά τις ώρες 13:30 έως 15:00, στις κάτωθι οδούς εδαφικής αρμοδιότητας Δήμου Μετεώρων:

Επαρχιακή Οδός σύνδεσης της Δ.Κ. Κρύας Βρύσης με τη χ/θ 22,1ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων Καλαμπάκας και συγκεκριμένα από το σημείο της διασταύρωσης της Ε.Ο. (χ/θ 0,0 χλμ. – Κ.Υ. Καλαμπάκας) έως τη διασταύρωση Δ.Κ. Σαρακήνας (απόσταση 2,5 χλμ.), σ ́ αμφότερα ρεύματα κυκλοφορίας.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Β. Την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων, προκειμένου πραγματοποιηθεί η κύρια διεξαγωγή του «Guinness World Speed Record», την Τρίτη 25-04-2023 κατά τις ώρες 14:00 έως 16:00, στις κάτωθι οδούς εδαφικής αρμοδιότητας Δήμου Μετεώρων:

i) Επαρχιακή Οδός σύνδεσης της Δ.Κ. Κρύας Βρύσης με τη χ/θ 22,1ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων Καλαμπάκας και συγκεκριμένα από το σημείο της διασταύρωσης της Ε.Ο. (χ/θ 0,0 χλμ. – Κ.Υ. Καλαμπάκας) έως τη διασταύρωση Δ.Κ. Σαρακήνας (απόσταση 2,5 χλμ.), σ ́ αμφότερα ρεύματα κυκλοφορίας.

ii) Εθνική Οδός Τρικάλων – Ιωαννίνων και συγκεκριμένα από τη χ/θ 21,3ο χλμ. (Δ.Ε.Η. Καλαμπάκας) έως τη χ/θ 22,1ο χλμ. (Κ.Υ. Καλαμπάκας).

Γ. Την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας την Τρίτη 25-04-2023 τμηματικά κι ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκδήλωσης, κατά τις ώρες 14:00 έως 16.00, στις κάτωθι οδούς εδαφικής αρμοδιότητας Δήμου Μετεώρων:

i) Στην οδό Χίου και στο τμήμα αυτής από την οδό Καρυωτάκη έως την διασταύρωσή της με την Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων.

ii) Στην οδό Μαβίλλη και στο τμήμα αυτής από την οδό Θ. Μάη έως την έως την διασταύρωσή της με την Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων.

iii) Στην οδό Λέσβου και στο τμήμα αυτής από την οδό Μυτιληνέλη έως την έως την διασταύρωσή της με την Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων.

iv) Στην οδό Μετεώρων και στο τμήμα αυτής από την οδό Ιωαννίνων έως την έως την διασταύρωσή της με την Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων.

v) Στην οδό Ιωαννίνων και στο τμήμα αυτής από την οδό Μετεώρων έως την έως την διασταύρωσή της με την Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων.
Ά ρ θ ρ ο 3
ο

– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των
τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.

– Με μέριμνα και ευθύνη των διοργανωτών των ανωτέρω εκδηλώσεων, σε συνεννόηση με το
Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων και το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά
περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο
και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό
διάστημα.

Ά ρ θ ρ ο 4
ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων,
αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τους Διοικητές των Α.Τ. Μετεώρων &
Τ.Τ. Τρικάλων, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς κι υπηρεσίες, για την ορθότητα της
τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης
τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την
ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.

Ά ρ θ ρ ο 5
ο

– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον
Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 6
ο

– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr