Π.Ε Τρικάλων – Διακοπή των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών

0 221

Διακοπή διενέργειας θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών
αυτοκινήτων – Μοτοσικλετών τον Αύγουστο του 2018.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :
Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Τις διατάξεις του Π.Δ.129/2010 (ΦΕΚ 222/27-12-2010) «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ».
Την αριθμ. Οικ.2899/01-9-2014 (ΦΕΚ 2274-Β-2014) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη».
Την αριθμ. 58930/480/1999/(ΦΕΚ 526 Β) απόφαση του Υπουργού Μ&Ε
Την αριθμ. 41002/4504/6-7-2005(ΦΕΚ 949/2005 Β) απόφαση του Υπουργού Μ&Ε
Το αριθμ. 42464/4638/17-7-2005 έγγραφο της Δνσης Οδικής Ασφάλειας του ΥΠ.Μ&Ε
Την ανάγκη υλοποίησης των θερινών αδειών του προσωπικού της Διεύθυνσης .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αναστολή της διενέργειας των πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων – μοτοσικλετών που διενεργούνται από την Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Τρικάλων από 10-08-2018 μέχρι και 20-8-2018 και των θεωρητικών εξετάσεων από 13-08-2018 μέχρι και 14-8-2018

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.