Ο καταρροϊκός πυρετός θέμα στην Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας

Το θέμα του καταρροϊκού πυρετού θα συζητηθεί πρώτο στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας,

0 379

Το θέμα του καταρροϊκού πυρετού θα συζητηθεί πρώτο στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας,

Το θέμα του καταρροϊκού πυρετού θα συζητηθεί πρώτο στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας, σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη που έχει σταλεί και ανακοινωθεί.

Στην συνεδρίαση της Παρασκευής, 26 Σεπτεμβρίου το θέμα του καταρροϊκού πυρετού που έχει πλήξει πολλά κοπάδια στην περιοχή με αρκετά νεκρά ζώα θα απασχολήσει τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Τα υπόλοιπα θέματα της Συνεδρίασης είναι τα εξής:

1.-Ενημέρωση για την ασθένεια του καταρροϊκού πυρετού στην περιοχή μας.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος.
2.-Αίτηση ΟΤΕ Α.Ε. (χορήγηση άδειας εκσκαφής).
Εισηγητής κ. Βουρλίτσης
3.-Ορισμός εκπροσώπου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΝΕΝΤ Α.Ε.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος.
4.-Ορισμός εκπροσώπου για συναλλαγές με τις Τράπεζες.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος.
5.-Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στους Πρόεδρους της Δημοτικής Κοινότητας και των Τοπικών Κοινοτήτων.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος.
6.-Έκφραση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής σύμφωνα με τον Πίνακα υλοτομίας για το δάσος Καστανιάς.
Εισηγητής κ. Αναγνωστόπουλος
7.-Έκφραση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής σύμφωνα με τον Πίνακα υλοτομίας του Αγροδασολίβαδου «Μελισσόπετρας» για το διαχειριστικό έτος 2014.
Εισηγητής κ. Αναγνωστόπουλος
8.-Έκφραση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής σύμφωνα με τον Πίνακα υλοτομίας του Συνιδιόκτητου δάσους Αγιοφύλλου για το διαχειριστικό έτος 2014 – 2018.
Εισηγητής κ. Αναγνωστόπουλος
9.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του διακατεχόμενου δάσους «Αμαράντου», για την περίοδο 2014-2018.
Εισηγητής κ. Αναγνωστόπουλος
10.-Έγκριση μελέτης προστασίας και διαχείρισης Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Γάβρου περιόδου 2014-2018.
Εισηγητής κ. Αναγνωστόπουλος
11.-Έγκριση μελέτης προστασίας και διαχείρισης Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Καστανιάς περιόδου 2014-2018.
Εισηγητής κ. Αναγνωστόπουλος
12.-Περί παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης των δασικών προϊόντων ελάτης από έκτακτη κάρπωση στο Δημοτικό δάσος της Τ.Κ. Αμαράντου.
Εισηγητής κ. Αναγνωστόπουλος
13.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση υπάρχοντος μονοπατιού από Άγιο Αντώνιο μέχρι Αγλύστρα (Μαντρί)».
Εισηγητής κ. Βουρλίτσης
14.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση οδού Πατριάρχου Δημητρίου»
Εισηγητής κ. Βουρλίτσης
15.-Επί αιτήσεως Οδυσσέα Τράντου (Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση Αρδευτικού δικτύου στο Δ.Δ. Κλεινού του Δήμου Κλεινοβού»).
Εισηγητής κ. Βουρλίτσης
16.-Έγκριση προμελέτης του έργου: «Κατασκευή ταρτάν στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμπάκας».
Εισηγητής κ. Ράντος
17.-Παραλαβή και έγκριση μελέτης εφαρμογής παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο του Βλαχάβειου Γυμναστηρίου Καλαμπάκας.
Εισηγητής κ. Ράντος
18.-Απ’ ευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση από το Δημοτικό Συμβούλιο, προμήθειας τροφίμων (είδη παντοπωλείου & κρεοπωλείου).
Εισηγήτρια κ. Μπαντέκα
19.-Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση βατότητας Δημοτικών οδών στις Δ.Ε. Καστανιάς και Χασίων»
Εισηγητής κ. Βουρλίτσης
20.-Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής προμήθειας σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ.
Εισηγητής κ. Βουρλίτσης
21.-Έγκριση χορήγησης παραγωγικών αδειών πωλητή λαϊκών αγορών στους παρακάτω:
Α) Μαρία Τούλα του Αθανασίου Δ.Κ. Καλαμπάκας
Β) Χρυσούλα Χούτου του Δημητρίου Τ.Κ. Καστρακίου
Γ) Αθανάσιου Ράντου του Νικολάου Τ.Κ. Θεόπετρας.
Εισηγητής κ. Αναγνωστόπουλος
22.-Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων.
Εισηγητής κ. Πρόεδρος
23.-Πλήρωση θέσεων ή πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
24.-Ορισμός μελών Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
25-Ορισμός μελών Δ.Σ. ΚΕΔΚ.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
26.-Ορισμός μελών Δ.Σ. ΟΠΕΤΑΚ.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
27.-Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών & λοιπών εργασιών (Π.Δ. 28/1980).
Εισηγητής κ. Βουρλίτσης
28.-Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι του ποσού των 5.869,41€.
Εισηγητής κ. Βουρλίτσης
29-Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων αξίας πάνω του ποσού των 5.869,41€.
Εισηγητής κ. Βουρλίτσης
30.-Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Καλαμπάκας στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
31.-Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
Εισηγητής κ. Παπαγεωργίου
32.-Συγκρότηση επιτροπής εκποίησης ακινήτων.
Εισηγητής κ. Παπαγεωργίου
33.-Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής αναλώσιμων υλικών του Δήμου.
Εισηγητής κ. Παπαγεωργίου
34.-Ορισμός επιτροπής αυθαίρετης βόσκησης (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.Δ. 318/1969.
Εισηγητής κ. Αναγνωστόπουλος
35.-Ορισμός μελών Δ.Σ. της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας
Εισηγήτρια κ. Μπαντέκα
36.-Ορισμός μελών Δ.Σ. της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας.
Εισηγήτρια κ. Μπαντέκα
37.-Συγκρότηση επιτροπών για την διαχείριση των κληροδοτημάτων του Δήµου Καλαµπάκας.
Εισηγητής κ. Βουρλίτσης
38.-Ορισμός επιτροπής για χορήγηση αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου.
Εισηγητής κ. Αναγνωστόπουλος
39.-Ορισμός μελών στην Τριμελή Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές.
Εισηγητής κ. Αναγνωστόπουλος
40.-Σύσταση επιτροπής κρίσεως αυθαιρέτων
Εισηγητής κ. Βουρλίτσης
41.-Σύσταση και λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής κατά τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ.4 του . 3979/2011.
Εισηγητής κ. Πρόεδρος
42.-Δημιουργία διαπαραταξιακής Επιτροπής
Εισηγητής κ. Δήμαρχος
43.-Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης χρονικής διάρκειας.
Εισηγητής κ. Αναγνωστόπουλος
44.-Τροποποίηση προϋπολογισμού
Εισηγητής κ. Παπαγεωργίου
45.-Έγκριση δαπανών που θα πραγματοποιηθούν σε εκδηλώσεις του Δήμου.
Εισηγητής κ. Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.