Ο Δήμος Καλαμπάκας αποφάσισε την πρόσληψη 20 ατόμων δίμηνης απασχόλησης

Στην πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνη απασχόληση) προχωρά ο Δήμος Καλαμπάκας σύμφωνα με απόφαση.

0 61

Στην πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνη απασχόληση) προχωρά ο Δήμος Καλαμπάκας σύμφωνα με απόφαση.

Στην πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνη απασχόληση) προχωρά ο Δήμος Καλαμπάκας σύμφωνα με απόφαση.

Ειδικότερα, ο ∆ήμος Καλαμπάκας Ν. Τρικάλων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και ύστερα από την υπ’ αριθ. 31/201 4 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ μ. πρωτ. 2876/25439/14-2-2014 (Α∆Α:ΒΙΡ8ΟΡ10-ΙΚ0) απόφαση της Γ. Γ. Αποκ/νης ∆/σης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του με τις ανάλογες ειδικότητες.

– 11 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (ΥΕ)

– 2 Χειριστές εκχιονιστικών ∆Ε

– 1 Χειριστής Γκρέιντερ ∆Ε

– 2 Χειριστές Εκσκαφών Φορτωτών ∆Ε

– 2 Οδηγοί ∆Ε (χωρίς κάρτα ψηφ. Ταχογράφου)

– 1 Οδηγός ∆Ε (με κάρτα ψηφ. Ταχογράφου)

– 1 Ηλεκτρολόγος ∆Ε

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ∆ήμο Καλαμπάκας (∆/νση: Ευθ. Βλαχάβα 1, τηλ: 2432350252) και ειδικό τερα στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήμου.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.