Νέα αναστολή λειτουργίας τάξης Δημοτικού Σχολείου στα Τρίκαλα λόγω COVID -19

0 277

Την αναστολή λειτουργίας της Γ΄1 τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων –«ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ», λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων αποφάσισε ο Διευθυντής.

Η απόφαση:

«Αναστολή λειτουργίας της Γ ́1 τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων
–«ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ», λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματοςCOVID-19».

Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β’/16-10-
2002)Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών υπηρεσιών Π/θμιας και
Δ/θμιαςΕκπ/σης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις των περ. στ ́ της παρ. 2 και περ. δ ́ της παρ. 4 του άρθρου πρώτου, της από 25-02-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/τ.Α ́/25-02-2020).

3. Το με αριθμ. πρωτ. 120125/ΓΔ4/12-09-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ, με θέμα:
«Διαβίβαση Πρωτοκόλλου Διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19».

4. Το άρθρο 43, παρ. 1 του ν.4722/2020 (ΦΕΚ 177/Α/15-09-2020) για την απόφαση προσωρινής αναστολής λειτουργίας τμημάτων ή σχολικών μονάδων, δημόσιων και ιδιωτικών και για τη διάρκεια αυτής.

5. Την υπ’ αριθμ. Ε.Π.983/13-11-2020 Γνώμη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για αναστολή λειτουργίας της Γ ́1 τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων – «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ», λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

την αναστολή λειτουργίας της Γ ́1 τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων
–«ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ», με κωδικό 9450015, για 14 ημέρες, από 12-11-2020 έως και 25-11-2020 και την έναρξη της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.