Μια επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Σιαμάδων – Του Νικολάου Ιωάν. Παπαγεωργίου

0 1.073

Μὲ δύο καλοὺς φίλους, διακεκριμένους τρικαλινοὺς ἐπιστήμονες, πρώην συνεργάτες μου, ἐπισκεφθήκαμε πρὸ ἡμερῶν τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου Σιαμάδων.

Βρίσκεται 8,5 χιλιόμετρα πρὶν τὸ χωριὸ Καστανιὰ Καλαμπάκας. Μία μικρὴ ταμπέλα στὰ δεξιὰ τοῦ ἀνηφορικοῦ δρόμου μᾶς ἔδειξε τὸν σκυρόδρομο ποὺ ἀκολουθήσαμε γιὰ νὰ ὁδηγηθοῦμε στὸ Μοναστήρι ποὺ μετὰ ἀπὸ λίγο πρόβαλε μπροστά μας.

Ὁ περιβάλλων χῶρος, τὸ μικρὸ καθολικό, τὸ κτίριο μὲ τὰ κελιά, ὅλα χάρμα ὀφθαλμῶν.

Μᾶς ὑποδέχθηκε ὁ Καθηγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτης Μακάριος Ἰακωβάκης.

Ἁγιορείτικη μορφή, ψηλός, εὐσταλής, παθιασμένος ἱερωμένος μὲ εὐγενικὴ ψυχή, γεμάτος καλωσύνη καὶ ἀληθινὸ χαμόγελο. Ἐρημίτης πραγματικός.

Μᾶς ὁδήγησε στὸ ἐσωτερικό τοῡ καθολικοῦ ὅπου ἐνημερωθήκαμε ἀπὸ τὸν ἴδιο γιὰ τὴν ἱστορία του.

Τί νὰ πρωτοθαυμάσει κανείς! Τὸν χῶρο τοῦ ἱεροῦ, τὸ μπαρὸκ ξυλόγλυπτο ἀνακαινισμένο τέμπλο, τὶς περίτεχνες ἁγιογραφίες στοὺς τοίχους ἢ τὸν κυκλικὸ ἐσωτερικὰ τροῦλο στὸν ὁποῖο ἀπὸ πάνω πρὸς τὰ κάτω ἀπεικονίζονται ἀριστοτεχνικά: ὁ Παντοκράτωρας, οἱ Ἄγγελοι, οἱ Προφῆτες καὶ οἱ Εὐαγγελιστές; Ἢ μήπως τὶς δύο εὐωδιάζουσες λειψανοθῆκες ὅπου θησαυρίζονται τίμια λείψανα τῶν ὁσίων Ἐφραὶμ Κατουνακιώτου, τοῦ Κουεντίνου καὶ τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ Ἠσυχαστοῦ;

Ἐντύπωση μᾶς προκάλεσε ἡ ἀντικατάσταση τῶν παλαιῶν εἰκόνων τοῦ τέμπλου καθὼς καὶ τοῦ δωδεκαόρτου ἀπὸ νέες. Προφανῶς ἀφαιρέθηκαν ἀπὸ χριστιανικὰ χέρια γιὰ τὴν προστασία τους κατὰ τὰ δύσκολα χρόνια τῆς ἐρήμωσης τῆς μονῆς, μετὰ τὴν πυρκαϊὰ τοῦ 1943.

Τώρα, γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ ὁ ναὸς-θαῦμα, εἶναι καιρὸς νὰ ἐπανατοποθετηθοῦν οἱ ἀφαιρεθεῖσες εἰκόνες στὴ φυσική τους θέση, γιατί, ἐκτὸς ἀπ’ τὸν φύλακα ἄγγελό τους, ἐγκαταβιεῖ μόνιμα ἐκεῖ καὶ ὁ πατέρας Μακάριος Ἰακωβάκης. Γνωρίζει πάρα πολὺ καλὰ τὰ περὶ προστασίας κειμηλίων, ἀνθρώπων καὶ τῆς πατρίδος.

Πρὶν δώδεκα χρόνια οἰκιοθελῶς ἀπεκδύθηκε τὴ στολὴ τοῦ Ἕλληνα Ἀξιωματικοῦ καὶ φόρεσε τὸ τιμημένο ράσο. Ἐγκαταστάθηκε σὲ ἐρειπωμένο κτίσμα δίπλα στὰ ἀποκαΐδια μόνος καὶ ἔρημος, ἔχοντας μαζύ του τὴ φύση καὶ τὴν πίστη του στὸν Πανάγαθο.

Παράλληλα μὲ τὰ θρησκευτικά του καθήκοντα, μὴ φειδόμενος κόπων καὶ μόχθου, κατάφερε νὰ ἀνακαινίσει πλήρως τὸ μισοκατεστραμμένο καθολικὸ καὶ νὰ κατασκευάσει καὶ ἐξοπλίσει ἱκανὸ ἀριθμὸ κελιῶν ποὺ προορίζονται γιὰ ὅπου ὁ Θεὸς ὁρίζει καὶ ἐκεῖνος γνωρίζει.

Πατέρα Μακάριε. Μέγας εἶσθε καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σας.

Νικολάος Ἰωάν. Παπαγεωργίου

Μεγάρχη 14 Ὀκτωβρίου 2020

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.