Μερική άρση απαγόρευσης κυκλοφορίας στο 4ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού Αμπελίων – Χρυσομηλιάς

0 251

«Μερική άρση απαγόρευσης κυκλοφορίας στο Οδικό Δίκτυο Εδαφικής Αρμοδιότητας
της Δ.Α. Τρικάλων και ειδικότερα στον Δήμο Μετεώρων, στο 4ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού
Αμπελίων – Χρυσομηλιάς».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί
κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999
«Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του
Ν.4313/2014.

Β) Την υπ’αριθμ. 196/2023 οίκοθεν Απόφαση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Γ) Την υπ’ αριθμ. 5605/23/2246895 από 07/11/2023 εισηγητική αναφορά του Α.Τ.
Μετεώρων.

Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Ε) Την ύφεση των καιρικών φαινομένων και τα προϊόντος χρόνου αποτελέσματα αυτών στο
οδικό δίκτυο Δήμου Μετεώρων και

ΣΤ) με στόχο τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας, τη μείωση των κυκλοφοριακών
προβλημάτων καθώς και την πρόληψη οδικών τροχαίων ατυχημάτων και την εξασφάλιση
συνθηκών πλήρους οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας του συνόλου των χρηστών των οδών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ά ρ θ ρ ο 1ο

– Σε συνέχεια ανωτέρω (Β) σχετικής απόφασής μας, λόγω ύφεσης των καιρικών φαινομένων και
αποκατάστασης των προκληθεισών φθορών σε τμήμα του οδικού δικτύου του Δήμου Μετεώρων
και δη στο 4ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού Αμπελίων – Χρυσομηλιάς, τη διακοπή
κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης των οχημάτων άνω των πέντε (5) τόνων σ’
αμφότερα ρεύματα κυκλοφορίας της εν λόγω οδού, από την 07:00 ώρα της σήμερον Τετάρτη
08/11/2023, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των προκληθεισών φθορών εν λόγω οδού.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

– Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει
από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. έως και την
έκδοση σχετικής οίκοθεν απόφασης περί της άρσης διακοπής κυκλοφορίας.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον
Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr