Στη συνέχεια ο Λευτέρης Κουτσιμανής και η διευθύντρια του σχολείου, Νούλα Ελένη προγραμμάτισαν τη διοργάνωση και την υλοποίηση της δράσης, με αρωγούς την κα Γιουβρή (γεωπόνο του δήμου), τον κο Καράτζο (υπεύθυνο για το πράσινο), τον κο Τριανταφύλλου (υδραυλικό, που ασχολήθηκε με την εγκατάσταση του συστήματος άρδευσης) και γενικά όλου του τεχνικού προσωπικού του Δήμου Τυρνάβου, που με τα εργαλεία, τα μηχανήματα και την τεχνογνωσία, έκαναν εφικτή την πραγματοποίηση αυτής της τόσο απαιτητικής δράσης. Αξιοσημείωτο υπήρξε το γεγονός της άμεσης ανταπόκρισης των φορέων αυτών και άλλων ανθρώπων, οι οποίοι με συνεργεία και μηχανήματα καθάρισαν, προετοίμασαν το έδαφος και το χώρο, ώστε να ολοκληρωθεί άμεσα η συγκεκριμένη δραστηριότητα, γι’ αυτό το λόγο το ΕΠΑΛ Τυρνάβου εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες. Επίσης το Σχολείο συγχαίρει θερμά  όλους τους μαθητές/μαθήτριες, καθηγητές/καθηγήτριες της δράσης, για τη συμμετοχή και την πολύτιμη βοήθειά τους.

thessalianews.gr