Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καλαμπάκα για εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης

0 417

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης και επέκτασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπάκας σε οδούς του Δήμου Μετεώρων.

Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.
Β) Τις από 14,19 και 27/11/2018 έγγραφες αιτήσεις του κ. Κωνσταντίνου ΑΡΚΟΥΔΑ – εκπροσώπου εταιρείας «ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Π.Ε.».
Γ) Τις εισηγητικές αναφορές με αριθμ. 5605/18/2344317 – 5605/18/2352633 – 5605/18/2414775 του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας και 5602/18/2327997-5602/18/2351924 -5602/18/2409720 του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων, με τις οποίες συνηγορούν στις αιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες. Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπηρέτηση του κοινού και στην ομαλή εκτέλεση – πρόοδο των εργασιών αντικατάστασης και επέκτασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης σε οδούς του Δήμου Μετεώρων (πόλη της Καλαμπάκας):

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ά ρ θ ρ ο 1ο

Α) Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων κατά τις ημέρες Πέμπτη 29/11/2018 και Παρασκευή 30/11/2018 και κατά τις ώρες από 07:30 ́ – 15:30 ́ των ημερών αυτών, στην οδό Πίνδου της πόλης της Καλαμπάκας (ρεύμα – κατεύθυνση από Τρίκαλα προς Ιωάννινα) και στο τμήμα μεταξύ της συμβολής αυτής με την οδό Δημουλά έως την συμβολή της με την οδό Μετεώρων.
– Ειδικότερα, ορίζεται ως δρομολόγιο κίνησης- εκτροπής για όλα τα οχήματα, η κάτωθι διαδρομή:
Οδός Πίνδου, εκτροπή αριστερά στο ύψος των Γυμνασίων Καλαμπάκας, Βυτουμά και Θάσου, με επανείσοδο στην οδό Πίνδου από τον κόμβο που βρίσκεται έμπροσθεν του κατ/τος Δ.Ε.Η. Καλαμπάκας.
Β) Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων κατά τις ημέρες Πέμπτη 29/11/2018 και Παρασκευή 30/11/2018 και κατά τις ώρες από 07:30 ́ – 15:30 ́ των ημερών αυτών στις οδούς:
– Μ. Αλεξάνδρου στο τμήμα αυτής από δ/ση με οδό Α. Αβέρωφ έως δ/ση με οδό Πίνδου,
– Γ. Κονδύλη στο τμήμα αυτής από δ/ση με οδό Α. Αβέρωφ έως δ/ση με οδό Πίνδου,

– Σιδηροδρόμου στο τμήμα αυτής από δ/ση με οδό Α. Αβέρωφ έως δ/ση με οδό Πίνδου,
– Γ. Μασούτα στο τμήμα αυτής από δ/ση με οδό Α. Αβέρωφ έως δ/ση με οδό Πίνδου και
– Κ. Οικονόμου στο τμήμα αυτής από δ/ση με οδό Α. Αβέρωφ έως δ/ση με οδό Πίνδου.
– Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Υφιστάμενες Υπηρεσίες μας, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης,αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τους Διοικητές του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων και του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας και την εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.