Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης Καλαμπάκας

0 416

Εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης και επέκτασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπάκας σε οδούς του Δήμου Μετεώρων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.

Β) Η από 11/12/2018 έγγραφη αίτηση του κ. Κωνσταντίνου ΑΡΚΟΥΔΑ – εκπροσώπου εταιρείας
«ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Π.Ε.».

Γ) Τις εισηγητικές αναφορές με αριθμ. 5605/18/2534245 από 11/12/2018 του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας και 5602/18/2532255 από 11/12/2018 του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων, με τις οποίες συνηγορούν στις αιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες.

Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπηρέτηση του κοινού και στην ομαλή εκτέλεση – πρόοδο των εργασιών αντικατάστασης και επέκτασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης σε οδούς του Δήμου Μετεώρων (πόλη της Καλαμπάκας):

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ά ρ θ ρ ο 1ο

Α) Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων κατά τις ημέρες Τετάρτη 12/12/2018 έως και και Παρασκευή 14/12/2018 και κατά τις ώρες από 07:30 ́ – 15:30 ́ των ημερών αυτών, στην οδό Πίνδου της πόλης της Καλαμπάκας ( ρεύμα – κατεύθυνση από Τρίκαλα προς Ιωάννινα ) και στο τμήμα μεταξύ της συμβολής αυτής με την οδό Δημουλά έως την συμβολή της με την οδό Μετεώρων (κατάληψη της μίας λωρίδας κυκλοφορίας).

– Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στα παρακάτω τμήματα των οδών της πόλεως της Καλαμπάκας, κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες και ώρες:

– Στην οδό Γ. Κονδύλη από διασταύρωση με οδό Αυγερινού Ιωσήφ έως διασταύρωση με οδό Πίνδου.

– Στην οδό Σιδηροδρόμου από διασταύρωση με οδό Αυγερινού Ιωσήφ έως διασταύρωση με οδό Πίνδου.

– Στην οδό Γ. Μασούτα από διασταύρωση με οδό Αυγερινού Ιωσήφ έως διασταύρωση με οδό Πίνδου.
– Στην οδό Κ. Οικονόμου από διασταύρωση με οδό Αυγερινού Ιωσήφ έως διασταύρωση με οδό Πίνδου.

– Στην οδό Μετεώρων από διασταύρωση με οδό Πλάτωνος έως διασταύρωση με οδό Πίνδου.

– Η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται στην οδό Πίνδου από την ελεύθερη λωρίδα κυκλοφορίας και από παρακαμπτήριες οδούς.

– Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Υφιστάμενες Υπηρεσίες μας, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.

– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, μετά την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:

• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τους Διοικητές του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων και του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας και την εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.