Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για έργα φυσικού αερίου στην Καλαμπάκα

0 483

«Εκτέλεση εργασιών δικτύου φυσικού αερίου σε οδούς του Δήμου Μετεώρων. Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων

1.- Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.

Β) Την από 06/02/2020 έγγραφη αίτηση της εταιρείας EDIL HELLAS Α.Τ.ΕΒ.Ε υποβληθείσα παρά του νομίμου εκπροσώπου της ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ευθυμίου του Παύλου.

Γ) Την υπ’ αριθμ. 5605/20/289244 από 07/02/2020, εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, με την οποία συνηγορεί στην αιτούμενη προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες και

Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του κοινού και στην ομαλή εκτέλεση και πρόοδο των οικοδομικών εργασιών σε οδούς του Δήμου Μετεώρων:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ά ρ θ ρ ο 1ο

 •  Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα και για τις ημέρες Δευτέρα 10/02/2020 έως και την Παρασκευή 14/02/2020 και κατά τις ώρες 07:00 ́ – 15:00 ́, στις κάτωθι οδούς και σημεία διέλευσης οχημάτων στην πόλη
  Καλαμπάκας:
 • Στην πάροδο της οδού Χατζηπέτρου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Γ.  Μασούτα και Σιδηροδρόμου.
 •  Στην οδό Γ. Μασούτα και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Τρικάλων έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Αβέρωφ.
 • Στην οδό Λιαππίδη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Αμερικής έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Οδ. Ράμμου.
 • Στην οδό Λεωτσάκου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Πίνδου έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Δημακοπούλου.
 • Στην οδό Δημακοπούλου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Λεωτσάκου έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Ι. Δημουλά.
 • Στην οδό Μακεδονίας και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Ηπείρου έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Μπουμπουλίνας.
 • Στην οδό Δεληγιάννη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με
  την οδό Χ. Τρικούπη έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Ι. Δημουλά.
 • Στην οδό Τρικάλων σ’ αμφότερα ρεύματα κυκλοφορίας και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Αγ. Στεφάνου έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Χ. Τρικούπη.

– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού.

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι τις ημέρες που θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού Τρικάλων, από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Αγ. Στεφάνου έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Χ. Τρικούπη, τα οχήματα που κινούνται προς είσοδο πόλεως από Τρίκαλα, θα εκτρέπονται στην είσοδο της πόλης ( ξενοδοχείο ΔΙΒΑΝΗ ) προς οδό Πίνδου και τα οχήματα που κινούνται από Καλαμπάκα προς Τρίκαλα, θα εκτρέπονται στην οδό Χαρ. Τρικούπη.

– Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.

– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.