Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον δρόμο Αμπέλια – Χρυσομηλιά για τη γέφυρα μπέλεϋ

0 911

«Μερική άρση απαγόρευσης κυκλοφορίας στο Οδικό Δίκτυο Εδαφικής Αρμοδιότητας της Δ.Α. Τρικάλων και ειδικότερα στον Δήμο Μετεώρων, στο 4ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού Αμπελίων – Χρυσομηλιάς».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.

Β) Την υπ’ αριθμ. 196Α/2023 από 07/11/2023 οίκοθεν Απόφαση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Γ) Το υπ’ αριθμ. 143121 από 20/03/2024 έγγραφο της Π.Ε. Τρικάλων / Δ-νσης Τεχνικών Έργων / Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

Δ) Την υπ’ αριθ. 5605/24/579429 από 20/03/2024 εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων.

Ε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, τη μείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων καθώς και την πρόληψη οδικών τροχαίων ατυχημάτων και την εξασφάλιση συνθηκών πλήρους οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας του συνόλου των χρηστών των οδών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ά ρ θ ρ ο 1ο

– Σε συνέχεια ανωτέρω (Β) σχετικής απόφασής μας, λόγω ολοκλήρωσης των εργασιών τοποθέτησης γέφυρας τύπου Baily στο 4ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού Αμπελίων – Χρυσομηλιάς, τη διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης των οχημάτων μεικτού βάρους άνω των δεκα έξι (16) τόνων σ’αμφότερα ρεύματα κυκλοφορίας της εν λόγω οδού, από την 14:00 ώρα της σήμερον Τετάρτη 20/03/2024, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των προκληθεισών φθορών εν λόγω οδού.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

– Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. έως και την έκδοση σχετικής οίκοθεν απόφασης περί της άρσης διακοπής κυκλοφορίας.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Ά ρ θ ρ ο 4ο
– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr