Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καλαμπάκα το Σαββατοκύριακο για εργασίες στο Δίκτυο Φυσικού Αερίου

«Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

0 134

«Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

«Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.

Β) Την από 30/01/2018 αίτηση του κ. KAΛΟΓΗΡΟΥ Ευθυμίου.

Γ) Την υπ’ αριθμ.5602/18/234026 από 02/02/2018, εισηγητική αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων, με την οποία συνηγορεί στην αιτούμενη προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων

Δ) Την υπ’ αριθμ.5605/18/237525 από 02/02/2018, εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας Τρικάλων, με την οποία συνηγορεί στην αιτούμενη προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Ε) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του κοινού και στην ομαλή εκτέλεση και πρόοδο των εργασιών παροχής φυσικού αερίου:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ά ρ θ ρ ο 1ο -Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα από Σάββατο 03/02/2018 έως Κυριακή 04/02/2018 και από ώρες 07:30 ́ έως 15:30 ́: – Στην οδό Πίνδου στην Καλαμπάκα και στη διασταύρωση αυτής με την οδό Σύρου & την οδό Τρικάλων από το ρείθρο της πλευράς του δρόμου με κατεύθυνση οχημάτων από Ιωάννινα προς Τρίκαλα εναλλάξ με το ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση οχημάτων από Τρίκαλα προς Ιωάννινα.

– Στην οδό Πίνδου στην Καλαμπάκα (στο ρεύμα προς Τρίκαλα) και στο τμήμα μεταξύ της οδού Σύρου έως την ανώνυμη οδό (ύψος πρατηρίου υγρών καυσίμων) στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Ιωάννινα προς Τρίκαλα.

– Στην οδό Πίνδου στην Καλαμπάκα (στο ρεύμα προς Ιωάννινα) και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Σύρου και Χ. Τρικούπη στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Τρίκαλα προς Ιωάννινα.

-Στην οδό Π. Μελά, -Στην οδό Χ. Τρικούπη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Δεληγιάννη έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Πίνδου, για όσο χρονικό διάστημα θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Ιωάννινα και για όσο χρονικό διάστημα θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Τρίκαλα, στις οδούς Πάρου, Νάξου, Τήνου και Λεωτσάκου.

– Τα οχήματα που κινούνται επί της Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων με κατεύθυνση από Τρίκαλα προς Ιωάννινα στη διασταύρωση με την οδό Σύρου να εισέρχονται αριστερά σε αυτή, εν συνεχεία δεξιά στην οδό Δημακοπούλου (παράπλευρη σιδηροδρομικών γραμμών) και στο τέρμα αυτής να εξέρχονται εκ νέου στην οδό Πίνδου (έναντι πρατηρίου καυσίμων).

-Τα οχήματα που κινούνται επί της Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων με κατεύθυνση από Ιωάννινα προς Τρίκαλα, στη διασταύρωση των οδών Πίνδου & Ανώνυμης οδού (έναντι οδού Δημουλά) θα εκτρέπονται προς τα δεξιά και η κίνησή τους θα πραγματοποιείται μέσω της οδού Κρήτης. Οι εν λόγω εκτροπές θα πραγματοποιούνται εναλλάξ, σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών που θα λαμβάνουν χώρα από το αρμόδιο συνεργείο.

– Επιπρόσθετα δεν θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Σύρου και στο τμήμα της οδού Τρικάλων από το ύψος του κόμβου έως το ύψος του πρατηρίου της SHEEL.Η κίνηση-εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων με κατεύθυνση από Καλαμπάκα προς Τρίκαλα, που γίνεται διαμέσω της οδού Τρικάλων, να πραγματοποιείται μέσω των οδών Σύρου και Κρήτης.- Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Α.Τ Καλαμπάκας Τρικάλων, Τ.Τ Τρικάλων) να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ. – Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.