Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εμποροπανήγυρη Καλαμπάκας

Ετήσια εμποροπανήγυρη στην πόλη της Καλαμπάκας κατά το χρονικό διάστημα 18-
24/07/2016. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

0 298

Ετήσια εμποροπανήγυρη στην πόλη της Καλαμπάκας κατά το χρονικό διάστημα 18-
24/07/2016. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ετήσια εμποροπανήγυρη στην πόλη της Καλαμπάκας κατά το χρονικό διάστημα 18-
24/07/2016. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων σε οδούς της Καλαμπάκας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.
Β) Τα υπ΄αριθμ. 10.926 και 10.927, αμφότερα από 08/07/2016 έγγραφα του Δήμου Καλαμπάκας. Γ) Την υπ΄ αριθμ. 51081/16/1383171 από 14/07/2016, εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας Τρικάλων, με την οποία προτείνει την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων σε οδούς της πόλης της Καλαμπάκας και
Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, υπό συνθήκες πλήρους οδικής ασφάλειας, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της αναγραφόμενης στο θέμα Εμποροπανήγυρης στην πόλη της Καλαμπάκας, καθώς και την εξυπηρέτηση των πολιτών:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ά ρ θ ρ ο 1ο

– Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα από 18 έως και 24/07/2016, στις κάτωθι οδούς της πόλης της Καλαμπάκας:
– Οδό 18ης Οκτωβρίου από τη διασταύρωση αυτής με τις οδούς Κρήτης και Βυτουμά και καθόλο το μήκος της έως την οδό Ι. Καποδίστρια.
– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
– Με μέριμνα και ευθύνη των αρμοδίων προς διοργάνωση της Εμποροπανήγυρης, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες

σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Ά ρ θ ρ ο 4ο

– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.