Κοινωφελής εργασία: Έρχονται 25.000 προσλήψεις ανέργων – Τα κριτήρια

0 945

Προ των πυλών το νέο πρόγραμμα για την πρόσληψη 8μηνιτών σε Δήμους, Περιφέρειες και υπουργεία – Τα κριτήρια μοριοδότησης και η κατανομή των προσλήψεων

Μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, στην κυβέρνηση και στον ΟΑΕΔ ρυθμίζουν τις ημέρες αυτές τις τελικές λεπτομέρειες προκειμένου να βγει η πρόσκληση από τον ΟΑΕΔ και να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις 25.000 προσλήψεις με 8μηνες συμβάσεις που θα γίνουν σε Δήμους, αιρετές Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και υπουργεία.

Το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για το 2021 ήταν αρχικώς να βγει στον αέρα τον Σεπτέμβριο, ωστόσο πήγε πίσω λόγω κυρίως της καθυστέρησης που υπήρξε στην τελική κατανομή των θέσεων ανά φορέα. Η προκήρυξή του μετατέθηκε για τον Νοέμβριο, τον Νοέμβριο μεταφέρθηκε για τον Δεκέμβριο και τελικά περάσαμε στο 2022, περιμένοντας ακόμα την προκήρυξη του προγράμματος του 2021!

Σε κάθε περίπτωση, στον ΟΑΕΔ είναι έτοιμοι να βγάλουν την προκήρυξη και αυτό αναμένεται να συμβεί μέσα στις προσεχείς 12-15 μέρες…

Όπως συνέβη και στα προηγούμενα προγράμματα, η τελική επιλογή των εργαζομένων θα γίνει βάσει μοριοδότησης, η οποία θα εξαρτάται από το χρονικό διάστημα της ανεργίας του ίδιου του ανέργου ή της συζύγου του, το ποσοστό αναπηρίας, αν υπάρχει, και το δηλωθέν ετήσιο εισόδημα, οικογενειακό ή ατομικό.

Επιπλέον μόρια θα λαμβάνονται ανάλογα με την ηλικία του αιτούντος και τον αριθμό των παιδιών του, ενώ προβλέπεται έξτρα μοριοδότηση για ειδικούς κοινωνικούς λόγους, όπως το αν ο υποψήφιος π.χ. λαμβάνει ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αν είναι γονέας προστατευόμενου μέλους ΑμεΑ κ.λπ.

Στα ηλικιακά κριτήρια τα μόρια που δίδονται είναι:

Από 18 έως 29 ετών: 15 μόρια.
Από 30 έως 44 ετών: 25 μόρια.
Από 45 έως 54 ετών: 35 μόρια.
Από 55 ετών και άνω: 45 μόρια.

Επιπλέον μοριοδότηση προβλέπεται:

Για κάθε ανήλικο τέκνο 10 μόρια, και για γονείς τέκνων ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, επίσης 10 μόρια.
Για δικαιούχους του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης, 40 μόρια.
Για ανέργους που δεν είχαν τοποθετηθεί σε κανένα από τα άλλα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας που υλοποιήθηκαν στο παρελθόν, 20 μόρια.
Η μοριοδότηση λόγω συνεχόμενης ανεργίας ως 60 μήνες φτάνει στα 60 μόρια (1 μόριο ανά μήνα) και διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών (έως 120 μόρια). Επίσης η ανεργία τού/τής συζύγου των ανέργων μοριοδοτείται ως 60 μόρια, ενώ αν ο άνεργος που υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής έχει αναπηρία από 50% και άνω παίρνει άλλα 15 μόρια.

Διευκρινίζουμε ότι δεν είναι δικαιούχοι και συνεπώς δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις προηγούμενες προκηρύξεις με αριθ. 4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019 και 4/2020 Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.

Οι 25.000 άνεργοι που θα προσληφθούν και αναμένεται, καλώς εχόντων των πραγμάτων, να πιάσουν δουλειά στις αρχές της άνοιξης, θα έχουν την ευκαιρία να απασχοληθούν για διάστημα 8 μηνών σε θέσεις που αντιστοιχούν σε εκατοντάδες ειδικότητες Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπως διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.

Η κατανομή των προσλήψεων

Οι 25.000 προσλήψεις με 8μηνες συμβάσεις κατανέμονται συγκεντρωτικά ως εξής:
Οι 20.397 θα γίνουν στους Δήμους.
Οι 2.566 θα γίνουν στις Περιφέρειες.
Οι 1.689 θα γίνουν σε λοιπούς φορείς και υπουργεία (Εργασίας, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας, και Εκκλησία).
Οι 348 θα γίνουν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Τα δύο σκέλη

Ποιοι άνεργοι εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

Το νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας περιλαμβάνει δύο βασικά σκέλη:

Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς και υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων.
Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ώρες, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο που θα επιλέγει ο ωφελούμενος, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
Στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας εντάσσονται μόνο εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ-μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ-μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.
Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα.
Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ-δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.