Κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης ο Δήμος Μετεώρων

0 1.849

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας

Έχοντας υπόψη:

1) Τα άρθρα 25 και 30 παρ.2β του Ν.4662/20 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος
εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
27/Α ́/2020)

2) Το άρθρο 4 του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Εμβάθυνση της ΔημοκρατίαςΕνίσχυση της ΣυμμετοχήςΒελτίωση της Οικονομικής και Αναπτυξιακής
Λειτουργίας των ΟΤΑΠρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α ́/2018)

3) Την Υ.Α.1299/742003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη
συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β ́/2003).

4) Το Π.Δ. 151/2004 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» (ΦΕΚ 107/Α ́/2004)

5) Το Π.Δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 161/Α ́/2021)

6) Την ΓΔΟΥΕΣ/1/4/945 από 1603-2020 Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ 183/Υ.Ο.Δ.Δ./2020)

7) Την υπ. αρ. 6952/21-09-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

8) Την υπ. αρ. 1970/1803-2022 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

9) Τ
o υπ. αρ. 331479/25-08-2022 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας
10) Τ
o υπ. αρ. 11688/24-08-2022 έγγραφο του Δήμου Μετεώρων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μετεώρων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις κ.τ.λ.) που εκδηλώθηκαν στις 23-08-2022 στις παραπάνω περιοχές, σύμφωνα με τα ανωτέρω 9 και 10 σχετικά, εκτός των περιοχών που είναι ήδη κηρυγμένες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας με την (7) σχετική Απόφαση και θα βρίσκονται στην κατάσταση αυτή έως και την 21 Σεπτεμβρίου 2022 μετά και την έκδοση της (8) σχετικής Απόφασης παράτασης κήρυξης

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι (6) μήνες ήτοι έως και 23 Φεβρουαρίου 2023. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.


Για τις κάτωθι περιοχές του Δήμου Μετεώρων:

Δημοτική Ενότητα Κλεινοβού
Τοπικές Κοινότητες Κονισκού και Μαυρελίου της Δημοτικής Ενότητας Τυμφαίων

Τοπικές Κοινότητες Αγίας Παρασκευής, Καλλιρόης, Κρανιάς και Πολυθέας της Δημοτικής
Ενότητας Ασπροποτάμου

Τοπικές Κοινότητες Αχλαδέας, Αγναντιάς, Ασπροκκλησιάς και Κακοπλευρίου της Δημοτικής
Ενότητας Χασίων

Τοπικές Κοινότητες Καστανιάς, Καλομοίρας και Ματονερίου της Δημοτικής Ενότητας Καστανιάς

οι οποίες είναι ήδη κηρυγμένες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας με την (7) σχετική Απόφαση λόγω καταστροφών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 18092020 και στις 19092020 στις παραπάνω περιοχές και θα βρίσκονται στην κατάσταση αυτή έως και την 21 Σεπτεμβρίου 2022 μετά και την έκδοση της (8) σχετικής Απόφασης παράτασης κήρυξης, σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη των ανωτέρω αποφάσεων, δεν αρκεί για τη διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις κ.τ.λ.), υπάρχει η δυνατότητα παράτασής τους πριν την ημερομηνίας λήξης τους μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου Μετεώρων και σχετική εισήγηση της Περιφέρειας.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.