ΚΕΝΑΚΑΠ: Έναρξη διαβουλεύσεων – Νέο Πρόγραμμα LEADER/CLLD ΣΣ ΚΑΠ 2023 – 2027

0 718

«Έναρξη ενημερωτικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο προετοιμασίας του Νέου Προγράμματος LEADER για την Προγραμματική Περίοδο 2023–2027 από την Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε..».

 

Η «Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ Ο.Τ.Α» – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε στο πλαίσιο προετοιμασίας του Νέου Προγράμματος LEADER/CLLD, “Παρέμβαση Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027), ανακοινώνει την έναρξη ενημερώσεων – διαβουλεύσεων στην περιοχή της ΠΕ Τρικάλων για την ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων Φορέων της περιοχής παρέμβασης, όπως η τοπική αυτοδιοίκηση, οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι της περιοχής, τοπικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, τουρισμού, περιβάλλοντος καθώς και ο τοπικός πληθυσμός και τον ολοκληρωμένο και επιτυχή σχεδιασμό του νέου προγράμματος. 

Με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού και των φορέων για το περιεχόμενο του νέου προγράμματος, τις προϋποθέσεις, τους όρους και δεσμεύσεις καθώς και για τον από κοινού καθορισμό της τοπικής στρατηγικής, οι ενημερώσεις – διαβουλεύσεις θα πραγματοποιηθούν σε κάθε Δήμο, όπου θα δίνεται και η δυνατότητα καταγραφής του αρχικού επενδυτικού ενδιαφέροντος στην προτεινόμενη περιοχή καθώς και η συμπλήρωση ερωτηματολογίου για τον καθορισμό και την ιεράρχηση των αναγκών, προτεραιοτήτων και υπο-παρεμβάσεων για κάθε περιοχή.

Θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση για το αναλυτικό πρόγραμμα των ενημερώσεων/διαβουλεύσεων. 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr