ΚΕΚ Σταγών: Πρόγραμματα για ανέργους έως 29 ετών – Δείτε τις πληροφορίες

Το ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας.

0 81

Το ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας.

Το ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης, Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων, Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Το ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ συμμετέχει στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με τίτλο: «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για ανέργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών» και καλεί τους ανέργους της περιοχής που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα κατάρτισης να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής έως 27 Μαΐου 2013 στον 1ο όροφο του κτιρίου του Κ.Ε.Κ. (Ρούβαλη 1 & Κόρσαρη) και ώρες 10: 00 π.μ. – 13:00μ.μ. καθημερινά. Επίσης μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή ,μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα(http:// www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».

Tο Πρόγραμμα Κατάρτισης περιλαμβάνει:

• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών,
• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας διάρκειας 500 ωρών (5 μήνες για 5 ώρες ημερησίως),
• Ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική κάλυψη έναντι ατυχήματος,
• Υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Α. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών» , απαιτείται:
i. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ii. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 μέχρι και 31.12.1995
iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

Β. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών» απαιτείται:
i. Να έχουν γεννηθεί από το 1.1.1983 μέχρι και 31.12.1995
ii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα
• 2.700€ (απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ)
• 2.400€ (απόφοιτοι Γυμνασίου/ Λυκείου/ ΙΕΚ)
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα υποδεχθούν άνεργους για πρακτική άσκηση, ανάλογα με τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν, χωρίς να υπάρχει σε αυτές καμία οικονομική ή ασφαλιστική επιβάρυνση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για το ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.