Καρδούλας: Σε περίοπτη θέση η Ελλάδα στον ΟΟΣΑ στη μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών 2021

0 450

Η τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ που δημοσιεύθηκε στις 24 Μαΐου 2022 (oecd-ilibrary.org) επιβεβαιώνει την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών στην Ελλάδα μέσα από τη σημαντική ελάφρυνση της φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης και σημειώνει ότι η χώρα μας είχε κατά την περίοδο 2019-2021 τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση στη φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση των εργαζομένων ανάμεσα στις 38 χώρες του ΟΟΣΑ.

Η φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση των εργαζομένων στην Ελλάδα το 2021 ήταν 22,4% επί των ακαθάριστων μισθολογικών αποδοχών, χαμηλότερη από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ που ήταν 24,6%, ενώ το 2018 η αντίστοιχη φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση των εργαζομένων ήταν 26,1%, υψηλότερη από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ που ήταν 25,5%.

 

1. Φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση των εργαζομένων το 2021 και το 2018

Στους παρακάτω δύο πίνακες απεικονίζονται τα ποσοστά των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων των εργαζομένων το 2021 και το 2018 στις χώρες του ΟΟΣΑ επί των ακαθάριστων μισθολογικών αποδοχών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εκθέσεις του ΟΟΣΑ που δημοσιεύθηκαν στις 24 Μαΐου 2022 και στις 11 Απριλίου 2019.

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τους δύο παραπάνω πίνακες είναι:

• Για το 2021 η Ελλάδα είχε τη 13η χαμηλότερη φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση των εργαζομένων μεταξύ των 38 χωρών του ΟΟΣΑ και την 4η χαμηλότερη μεταξύ των 22 χωρών του ΟΟΣΑ που είναι μέλη της ΕΕ μετά τις Εσθονία, Τσεχία και Ισπανία, η οποία επιβάρυνση ήταν 22,4% επί των ακαθάριστων μισθολογικών αποδοχών, χαμηλότερη από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ που ήταν 24,6% και των 22 χωρών της ΕΕ που ήταν 28,7%.

• Για το 2018 η Ελλάδα είχε τη 20η χαμηλότερη φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση των εργαζομένων μεταξύ των 36 χωρών του ΟΟΣΑ και την 9η χαμηλότερη μεταξύ των 22 χωρών του ΟΟΣΑ που είναι μέλη της ΕΕ, η οποία επιβάρυνση ήταν 26,1% επί των ακαθάριστων μισθολογικών αποδοχών, υψηλότερη από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ που ήταν 25,5% και χαμηλότερη από το μέσο όρο των 22 χωρών της ΕΕ που ήταν 28,6%.

• Η μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων μεταξύ 2018 και 2021 ήταν 3,7% στην Ελλάδα, έναντι του μέσου όρου μείωσης 0,9% στις χώρες του ΟΟΣΑ.

 

2. Φόρος εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών και εργοδοτών για τους άγαμους χωρίς παιδιά τις περιόδους 2016-2019 και 2019-2021

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα ποσοστά του φόρου εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών και εργοδοτών για τους άγαμους εργαζόμενους χωρίς παιδιά, επί του κόστους εργασίας για τις περιόδους 2016-2019 και 2019-2021.

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι:

• Την περίοδο 2016 – 2019 (Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ) η Ελλάδα είχε τη 10η μεγαλύτερη αύξηση (0,4%) στο φόρο εισοδήματος και στις ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών και εργοδοτών για τους άγαμους εργαζόμενους χωρίς παιδιά, ανάμεσα στις 38 χώρες του ΟΟΣΑ και την 5η μεγαλύτερη αύξηση ανάμεσα στις 22 χώρες της ΕΕ του ΟΟΣΑ, ενώ ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ είχε παρουσιάσει μείωση 0,3% και ο μέσος όρος των 22 χωρών της ΕΕ είχε παρουσιάσει μείωση 0,5%.

• Την περίοδο 2019 – 2021 (Κυβέρνηση ΝΔ) η Ελλάδα είχε τη 2η μεγαλύτερη μείωση (3,7%) μετά την Τσεχία στο φόρο εισοδήματος και στις ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών και εργοδοτών για τους άγαμους εργαζόμενους χωρίς παιδιά, ανάμεσα στις 38 χώρες του ΟΟΣΑ και ανάμεσα στις 22 χώρες της ΕΕ του ΟΟΣΑ, μείωση πολύ μεγαλύτερη από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ που ήταν 0,3% και από το μέσο όρο των 22 χωρών της ΕΕ που ήταν 0,6%.

• Την περίοδο 2019 – 2021 ο φόρος εισοδήματος και οι ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών και εργοδοτών για τους άγαμους εργαζόμενους χωρίς παιδιά μειώθηκε σε 19 χώρες του ΟΟΣΑ, αυξήθηκε σε 16 χώρες και η κατάσταση παρέμεινε αμετάβλητη σε 3 χώρες.

• Την περίοδο 2016 – 2019 ο φόρος εισοδήματος και οι ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών και εργοδοτών για τους άγαμους εργαζόμενους χωρίς παιδιά μειώθηκε σε 17 χώρες του ΟΟΣΑ, αυξήθηκε σε 15 χώρες και η κατάσταση παρέμεινε αμετάβλητη σε 6 χώρες.

 

3. Φόρος εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών και εργοδοτών για τα ζευγάρια με δύο μισθούς και δύο παιδιά τις περιόδους 2016-2019 και 2019-2021 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα ποσοστά του φόρου εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών και εργοδοτών για τα ζευγάρια με δύο μισθούς και δύο παιδιά, επί του κόστους εργασίας για τις περιόδους 2016-2019 και 2019-2021.

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι:

• Την περίοδο 2016 – 2019 (Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ) η Ελλάδα είχε την 12η μεγαλύτερη αύξηση (0,4%) στο φόρο εισοδήματος και στις ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών και εργοδοτών για τα ζευγάρια με δύο μισθούς και δύο παιδιά, ανάμεσα στις 38 χώρες του ΟΟΣΑ και την 6η μεγαλύτερη αύξηση ανάμεσα στις 22 χώρες της ΕΕ του ΟΟΣΑ, ενώ ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ είχε παρουσιάσει μείωση 0,4% και ο μέσος όρος των 22 χωρών της ΕΕ είχε παρουσιάσει μείωση 0,6%.

• Την περίοδο 2019 – 2021 (Κυβέρνηση ΝΔ) η Ελλάδα είχε την 4η μεγαλύτερη μείωση (3,7%) μετά τις Χιλή, Τσεχία και ΗΠΑ στο φόρο εισοδήματος και στις ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών και εργοδοτών για τα ζευγάρια με δύο μισθούς και δύο παιδιά, ανάμεσα στις 38 χώρες του ΟΟΣΑ και τη 2η μεγαλύτερη μείωση μετά την Τσεχία ανάμεσα στις 22 χώρες της ΕΕ του ΟΟΣΑ, μείωση πολύ μεγαλύτερη από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ που ήταν 0,7% και το μέσο όρο των 22 χωρών της ΕΕ που ήταν 0,6%.

• Την περίοδο 2019 – 2021 ο φόρος εισοδήματος και οι ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών και εργοδοτών για τα ζευγάρια με δύο μισθούς και δύο παιδιά μειώθηκε σε 20 χώρες του ΟΟΣΑ, αυξήθηκε σε 17 χώρες και η κατάσταση παρέμεινε αμετάβλητη σε μία χώρα.

• Την περίοδο 2016 – 2019 ο φόρος εισοδήματος και οι ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών και εργοδοτών για τα ζευγάρια με δύο μισθούς και δύο παιδιά μειώθηκε σε 18 χώρες του ΟΟΣΑ, αυξήθηκε σε 19 χώρες και η κατάσταση παρέμεινε αμετάβλητη σε μία χώρα.


4. Συμπεράσματα

Η φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση των εργαζομένων στην Ελλάδα έχει μειωθεί κατά 3,7% μονάδες από το 2019 έως το 2021, ενώ κατά την περίοδο 2016-2019 είχε αυξηθεί κατά 0,4%.

Για το 2021 η φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση των εργαζομένων στην Ελλάδα ήταν 22,4% επί των ακαθάριστων μισθολογικών αποδοχών, ενώ για το 2018 ήταν 26,1%.

Φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα ότι η προηγούμενη κυβέρνηση αν και αριστερή είχε αρνητικό κοινωνικό πρόσημο, ενώ η παρούσα κυβέρνηση έχει μέχρι τώρα θετικό κοινωνικό πρόσημο.

 

Ο Νίκος Καρδούλας είναι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Συνταγματάρχης ε.α.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.