Καλαμπάκα: Συνεδριάζουν την Τρίτη η Ποιότητα Ζωής, η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο

Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου το απόγευμα στις 19:00 ξεκινού οι συνεδριάσεις της Ποιότητας Ζωής, της Κοινομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας.

0 221

Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου το απόγευμα στις 19:00 ξεκινού οι συνεδριάσεις της Ποιότητας Ζωής, της Κοινομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας.

Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου το απόγευμα στις 19:00 ξεκινού οι συνεδριάσεις της Ποιότητας Ζωής, της Κοινομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας.

Οι συνεδριάσεις και τα θέματα έχουν ως εξής:

Οικονομική Επιτροπή 19:00

1.-Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην θέση «ΠΑΖΑΡΑΚΙ» του Δήμου Σοφάδων
2.-Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την δημιουργία υπαίθριου πάρκινγκ του Δήμου
3.-Ορισμός Δικηγόρου για την αγωγή της «MELLON Electronics», ακύρωση της υπ’ αριθμ. 221/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για ορισμό Δικηγόρου λόγω παραίτησης από την με αριθμ. κατάθεσης 10/16 αγωγής και έκδοση νέας για την υποστήριξη της με αριθμ. κατάθεσης 15/2016 αγωγής της «MELLON Electronics»
4.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση της αγωγής «Ε.Ε. Παπαχρήστος και ΣΙΑ Ε.Ε.» ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων
5.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση της αγωγής της Κωνσταντινιά Καϊκη κ.λ.π.
6.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση του Κωνσταντίνου Κωστούλα στο Ελεγκτικό Συνέδριο
7.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση του Παπαευθυμίου Βασιλείου στο Ελεγκτικό Συνέδριο
8.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση της Καραγιάννη Ευαγγελής στο Ελεγκτικό Συνέδριο
9.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση της αγωγής των Σαρμά, Γιαγκίνα κ.λ.π. ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
10.-Περί Έγκρισης προϋπολογισμού κληροδοτήματος Ευσεβίου Ντούλα της Τ. Κ. Καταφύτου οικ.έτους 2017
11.-Περί Έγκρισης προϋπολογισμού κληροδοτήματος Ευσεβίου Ντούλα της Τ. Κ. Καλλιρρόης οικ. έτους 2017
12.-Περί έγκρισης Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Αγγελικής Βεληγκέκα Τ.Κ. Πολυθέας οικ. έτους 2017
13.-Έγκριση προσχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
14.-Τροποποίηση προϋπολογισμού
15.-Δέσμευση πιστώσεων
16.-Έγκριση VI πρακτικού δημοπρασίας προμήθειας λιπαντικών και εξέταση ενστάσεων

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Χρήστος Παπαγεωργίου

Ποιότητα Ζωής 19:15

1.-Άδειες Μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Ευανθία Ζαχαράκη) Τ.Κ. Καστρακίου
2.-Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 0,999 ΜW της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ Α.Ε. στο Ρέμα “Μπαλτά” στη θέση Ένωση της Τ.Κ. Μαλακασίου του Δήμου Καλαμπάκας, στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
3.-Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου σταθμού κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης 1404090 – ΒΛΑΧΑΒΑ Α/Τ της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (από κοινού χρήση με Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) στη θέση «Άγουρος» Βλαχάβας Δήμου Καλαμπάκας.
4.-Αίτηση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Κορομηλιάς για μετατόπιση κεραίας COSMOTE Α.Ε.
5.-Αίτηση ΟΤΕ Α.Ε. (για υπογραφή σύμβασης παραχώρησης για ακίνητο στη Τ.Κ. Καλογριανής).
6.-Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον υπό εγκατάσταση σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. με κωδικό θέσης «GLYKOMILIA PR 140 4553)» στη θέση «Πινάκια» στην Τ.Κ. Γλυκομηλιάς.
7.-Ανακοίνωση τροποποίησης απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στο Αγιόφυλλο
8.-Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Τσικέλης Χρήστος στον οικισμό Αγ. Δημητρίου Τ.Κ. Γαύρου).

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μαρία Φροσυνάκη

Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας 19:30

1.-Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 0,999 ΜW της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ Α.Ε. στο Ρέμα “Μπαλτά” στη θέση Ένωση της Τ.Κ. Μαλακασίου του Δήμου Καλαμπάκας, στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
2.-Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου σταθμού κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης 1404090 – ΒΛΑΧΑΒΑ Α/Τ της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (από κοινού χρήση με Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) στη θέση «Άγουρος» Βλαχάβας Δήμου Καλαμπάκας.
3.-Αίτηση COSMOTE Α.Ε. «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για υπογραφή σύμβασης μίσθωσης για εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ Καλαμπάκας».
4.-Αίτηση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Κορομηλιάς για μετατόπιση κεραίας COSMOTE Α.Ε.
5.-Αίτηση ΟΤΕ Α.Ε. (για υπογραφή σύμβασης παραχώρησης για ακίνητο στη Τ.Κ. Καλογριανής).
6.-Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον υπό εγκατάσταση σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. με κωδικό θέσης «GLYKOMILIA PR 140 4553)» στη θέση «Πινάκια» στην Τ.Κ. Γλυκομηλιάς.
7.-Ανακοίνωση τροποποίησης απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στο Αγιόφυλλο
8.-Αίτηση Τράντου Οδυσσέα ΕΔΕ για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση Αρδευτικού δικτύου στο Δ.δ. Κλεινού του Δήμου Καλαμπάκας.
9.-Αίτηση Μάντζιου Παναγιώτη για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική Οδοποιία στο Τ.Δ. Καστρακίου».
10.-Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2016.
11.-Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς.
12.-Έγκριση δαπανών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων
13.-Έγκριση δαπανών τελετής βράβευσης μαθητών του Δήμου μας
14.-Έγκριση δαπάνης ποσού 300,00€ για την απονομή του βραβείου του ιδρύματος Μιλτιάδης Πατραμάνης στην Τ.Κ. Αμπελοχωρίου
15.-Κάλυψη δαπάνης για οδοιπορικά- διαμονή-σίτιση των εθελοντών κτηνιάτρων για τη διενέργεια στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2016
16.-Αποδοχή και κατανομή πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.
17.-Παράταση συμβάσεων προμήθειας τροφίμων.
18.-Αίτηση Αλέξανδρου Κλείτσα (παραίτηση μίσθωσης αγρού στην Τ.Κ. Κονισκού)
19.-Αίτηση Μορφωτικού Συλλόγου Καλοχωρίου (παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού Σχολείου).
20.-Αίτηση Ζάρα Γεωργίου (παραχώρηση θέσης πάρκινγκ στην Δ.Κ. Καλαμπάκας)
21.-Αίτηση Δημητρίου Χύτου (παραίτηση μίσθωσης Δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Παναγίας)
22.-Αίτηση «Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ» (χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης και αθλητικού υλικού)
23.-Αίτηση Γεωργίου Γκόγκου Τοπικού Συμβούλου Καστρακίου.
24.-Αίτηση Ζιάκα Χρήστου (παραχώρηση έκτασης στην Τ.Κ. Βασιλικής).
25.-Αίτηση Ζήκου Μαρίας (μείωση μισθώματος αγροκτήματος στη θέση ΤΖΩΡΤΖΕΣ της Τ.Κ. Αγναντιάς)
26.-Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Ε 65
27.-Γνωμοδότηση Επιτροπής του άρθρου 8 του ν. 3463/2006 σχετικά με τη διευθέτηση της ονομασίας των οδών Λήμνου – Αγίου Κω/νου και Ελένης στην πόλη της Καλαμπάκας.
28.-Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (Κατασκευή κρασπεδότοιχου –τσιμεντόστρωση στη θέση Αηλιάς)
29.-Επανεξέταση αίτησης της Δελιτζιά Βασιλικής σχετικά με την μίσθωση κατόπιν δημοπρασίας δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγναντιάς.
30.-Αίτηση «ΑΣ ΜΕΤΕΩΡΑ» για συμμετοχή του Δήμου στη έκδοση λευκώματος.
31.-Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Ευσεβίου Ντούλα της Τ. Κ. Καταφύτου οικ.έτους 2017
32.-Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Ευσεβίου Ντούλα της Τ. Κ. Καλλιρρόης οικ. έτους 2017
33.-Έγκριση Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Αγγελικής Βεληγκέκα Τ.Κ. Πολυθέας οικ. έτους 2017
34.-Εκμίσθωση με δημοπρασία Δημοτικής Έκτασης στον συνοικισμό Αγίων Θεοδώρων Τ.Κ. Βασιλικής.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.