Καλαμπάκα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Μεγάλη Παρασκευή για την περιφορά των επιταφίων

0 205

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων

1.- Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί
κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.
Β) Το πρόγραμμα θρησκευτικών εκδηλώσεων.
Γ) Την υπ ́ αριθμ. 5605/18/667269 από 02/04/2018, εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας Τρικάλων, με την οποία προτείνει την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας
οχημάτων σε οδούς της πόλης της Καλαμπάκας και
Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, υπό συνθήκες πλήρους οδικής ασφάλειας, την πρόληψη
τροχαίων ατυχημάτων, την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των αναγραφόμενων στο θέμα εκδηλώσεων, περιφοράς Επιταφίων σε κεντρικές οδούς της Καλαμπάκας, καθώς και την εξυπηρέτηση του προσερχόμενου για την παρακολούθηση αυτών, κοινού, υπό συνθήκες ευταξίας και επισημότητας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ά ρ θ ρ ο 1ο

– Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων για την Μεγάλη Παρασκευή
06/04/2018 και κατά τις ώρες 20:00 ́ έως 22:00 ́ της ιδίας, στις κάτωθι οδούς της πόλης της Καλαμπάκας:
– Επί της οδού Ε. Βλαχάβα και στο τμήμα αυτής από τον Ιερό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος έως την Πλ. Δημαρχείου,
– Επί της οδού Κονδύλη και στο τμήμα αυτής από την οδό Ε. Βλαχάβα έως την πλατεία Ρήγα νΦεραίου,
– Επί της οδού Τρικάλων από την πλατεία Δημαρχείου έως το ξενοδοχείο «ΔΙΒΑΝΗ»,
– Επί της οδού Σιδηροδρόμου και στο τμήμα αυτής από την οδό Χατζηπέτρου έως την οδό Τρικάλων,
– Επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου και στο τμήμα αυτής από την οδό Χατζηπέτρου έως την οδό Τρικάλων,
– Επί της οδού Σοφοκλέους και στο τμήμα αυτής από την οδό Τρικάλων έως την οδό Κονδύλη,
– Επί της οδού Ράμου και στο τμήμα αυτής από την οδό Κονδύλη έως την οδό Δ. Λιαπίδη και
– Επί της οδού Δ. Λιαπίδη και στο τμήμα αυτής από την οδό Βλαχάβας έως την οδό Ράμου.
– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
– Με μέριμνα και ευθύνη των αρμοδίων προς διοργάνωση των εκδηλώσεων, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και
την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, για την ορθότητα της
τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν
πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον
Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.