Καλαμπάκα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή κατά την Ιερά Λιτάνευση της Αγίας Εικόνας και των Ιερών Λειψάνων των Οσίων Μετεωριτών Πατέρων

«Εορταστικές – θρησκευτικές εκδηλώσεις κατά την Ιερά Λιτάνευση της Αγίας Εικόνας και των Ιερών Λειψάνων των Οσίων Μετεωριτών Πατέρων

0 66

«Εορταστικές – θρησκευτικές εκδηλώσεις κατά την Ιερά Λιτάνευση της Αγίας Εικόνας και των Ιερών Λειψάνων των Οσίων Μετεωριτών Πατέρων στην πόλη της Καλαμπάκας, την Κυριακή
29/04/2018. Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί
κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.

Β) Την από 26/04/2018 έγγραφο Ιεράς Μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων.

Γ) Την υπ’ αριθμ. 51081/18/825658 από 26/04/2018, εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας Τρικάλων, με την οποία προτείνει την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας
τροχοφόρων οχημάτων σε οδούς της πόλης της Καλαμπάκας και

Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, υπό συνθήκες πλήρους οδικής ασφάλειας, την πρόληψη
τροχαίων ατυχημάτων, την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των αναγραφόμενων στο θέμα εκδηλώσεων λιτάνευσης της Αγίας Εικόνας και των Ιερών Λειψάνων των Οσίων Μετεωριτών
Πατέρων καθώς και την εξυπηρέτηση του προσερχόμενου για την παρακολούθηση αυτών, κοινού, υπό συνθήκες ευταξίας και επισημότητας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ά ρ θ ρ ο 1ο

Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων για την Κυριακή 29/04/2018 και κατά τις ώρες 09:30 ́ έως 12:00 ́, στις κάτωθι οδούς του Δήμου Καλαμπάκας:
– Στην οδό Ι. Κούπη από διασταύρωση με οδό Γ. Κροσάρη έως διασταύρωση με οδό Θ. Κατσικά.
– Στην οδό Θ. Κατσικά από διασταύρωση με οδό Ι. Κούπη έως διασταύρωση με οδό Αναλήψεως.
– Στην οδό Αναλήψεως από διασταύρωση με οδό Θ. Κατσικά έως διασταύρωση με οδό Σωκράτους.
– Στην οδό Σωκράτους από διασταύρωση με οδό Αναλήψεως έως διασταύρωση με οδό Δημοσθένους.

– Στην οδό Δημοσθένους από διασταύρωση με οδό Σωκράτους έως διασταύρωση με οδό Π. Κόμματου.
– Στην οδό Π. Κόμματου από διασταύρωση με οδό Δημοσθένους έως διασταύρωση με οδό Γ. Κροσάρη.
– Στην οδό Γ. Κροσάρη από διασταύρωση με οδό Αγ. Στεφάνου έως διασταύρωση με οδό Τέλλου Άγρα.
– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
– Με μέριμνα και ευθύνη των αρμοδίων προς διοργάνωση των εκδηλώσεων, Υπηρεσιών, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και
την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας Τρικάλων σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, για την ορθότητα
της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.