Καλαμπάκα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου

Εκτέλεση εργασιών επέκτασης δικτύου φυσικού αερίου σε οδούς του Δήμου Καλαμπάκας.

0 278

Εκτέλεση εργασιών επέκτασης δικτύου φυσικού αερίου σε οδούς του Δήμου Καλαμπάκας.

Εκτέλεση εργασιών επέκτασης δικτύου φυσικού αερίου σε οδούς του Δήμου Καλαμπάκας.

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί
κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί
Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.

Β) Την από 02/11/2017 έγγραφη αίτηση του κ. ΧΟΝΔΡΟΥ Δημητρίου.
Γ) Την υπ’ αριθμ. 5605/17/2202063 από 02/11/2017, εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού
Τμήματος Καλαμπάκας, με την οποία συνηγορεί στην αιτούμενη προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας
στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες και
Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του
κοινού και στην ομαλή εκτέλεση και πρόοδο των εργασιών επέκτασης δικτύου φυσικού αερίου σε
οδούς του Δήμου Καλαμπάκας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ά ρ θ ρ ο 1ο

– Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα 06 έως 09/11/2017 κατά τις ώρες 07:30 ́ έως 15:30 ́ των ημερών αυτών, στις κατωτέρω οδούς του Δήμου Καλαμπάκας:

-Στην οδό Αυγερινού Αβέρωφ και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Κ. Οικονόμου.

– Στην οδό Κονδύλη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Πίνδου έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Χατζηπέτρου.

– Στην οδό Σιδηροδρόμου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Πίνδου έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Χατζηπέτρου και

– Στην οδό Γ. Μασούτα και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Χατζηπέτρου έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Πίνδου.

– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού.

– Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.

– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.