Καλαμπάκα: Η Απόφαση για προσλήψεις Μουσικών, Χοροδιδασκάλων και εργαζομένων στα Μουσεία

Ο “Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου”

0 289

Ο “Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου”

Ο “Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου”  συζητήθηκε και αποφασίστηκε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας στις 29 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2017, καθώς και τους σχετικούς πίνακες προγραμματισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα επτά (17) ατόμων με σκοπό την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών των οποίων το προσωπικό αμείβεται αποκλειστικά από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και την αντίστοιχη χρονική περίοδο: 

Μουσική Σχολή α.- Οκτώ (8) μουσικούς TΕ για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ μηνών. Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι στην Μουσική σχολή του ∆ήμου μας υπηρετούν 8 υπάλληλοι Ι∆ΑΧ Μερικής απασχόλησης ειδικότητας ∆Ε Μουσικών, μη καλύπτοντας όμως το εύρος των διδακτικών αντικειμένων ενός Ωδείου.

β.- Σχολή Παραδοσιακών Χορών – Τέσσερις (4) γυμναστές ΠΕ με ειδικότητα Χοροδιδασκάλου για χρονικό διάστημα απασχόλησης οχτώ μηνών. Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι στην Σχολή Παραδοσιακών Χορών, δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό της συγκεκριμένης ειδικότητας και ο αριθμός των παιδιών που φοιτούν στην Σχολή είναι 230 και λειτουργούν παράλληλα τμήματα ενηλίκων τόσο στην έδρα του ∆ήμου όσο και στις Τοπικές Κοινότητες .

γ.- Μουσεία – Πέντε (5) διοικητικούς υπαλλήλους Π.Ε. για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ μηνών. Ο λόγος για το οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι ο ∆ήμος θα λειτουργήσει το Τουριστικό Γραφείο Καλαμπάκας, το Μουσείο στην Τ.Κ. Καστρακίου και το Μουσείο Ψηφιακής Απεικόνισης Καλαμπάκας. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ. Α. του προϋπολογισμού έτους 2017 του σκέλους των εξόδων του ∆ήμου. Κ.Α. 15-6041 και Κ.Α. 15-6054.001.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ομόφωνα)

Καθορίζει τις ειδικότητες προσωπικού ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (Ι∆ΑΧ) ως εξής:

Α) τεσσάρων (4) γυμναστών ΠΕ με ειδικότητα Χοροδιδασκάλου για χρονικό διάστημα απασχόλησης (8) οκτώ μηνών για την κάλυψη των τμημάτων της Σχολής Παραδοσιακών Χορών καθώς και των άλλων τμημά των τόσο του ∆ήμου όσο και των Τοπικών Κοινοτήτων.

Β) οκτώ (8) μουσικών Τ.Ε. για οκτώ (8) μήνες με τις κάτωθι ειδικότητες. 1. Μία (1) θέση : έγχορδα με δοξάρι (βιολί). 2. Μία (1) θέση : ξύλινα πνευστά (φλάουτο). 3. Μία (1) θέση : ξύλινα πνευστά (σαξόφωνο). 4. Μία (1) θέση : Παραδοσιακό κλαρίνο. 5. Μία (1) θέση : έγχορδα με δοξάρι (βιολοντσέλο). 6. Μία (1) θέση : Κρουστά 7. Μία (1) θέση : Ηλεκτρικό Μπάσο. 8. Μία (1) θέση : Μουσικής Τεχνολογίας και παραγωγής ήχου.

ΕΔΩ η απόφαση των προσλήψεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.