Καλαμπάκα – Σεμινάρια από το ΚΕΚ Σταγών

Δυο προγράμματα (σεμινάρια) θα ξεκινήσουν σε λίγο καιρό αφού από την ερχόμενη Τρίτη 19 Ιουλίου αρχίζει η κατάθεση αιτήσεων σ’ όσους ή όσες επιθυμούν και διαθέτουν τις προϋποθέσεις να τα παρακολουθήσουν.

0 402

Δυο προγράμματα (σεμινάρια) θα ξεκινήσουν σε λίγο καιρό αφού από την ερχόμενη Τρίτη 19 Ιουλίου αρχίζει η κατάθεση αιτήσεων σ’ όσους ή όσες επιθυμούν και διαθέτουν τις προϋποθέσεις να τα παρακολουθήσουν.

Δυο προγράμματα (σεμινάρια) θα ξεκινήσουν σε λίγο καιρό αφού από την ερχόμενη Τρίτη 19 Ιουλίου αρχίζει η κατάθεση αιτήσεων σ’ όσους ή όσες επιθυμούν και διαθέτουν τις προϋποθέσεις να τα παρακολουθήσουν.

Πώληση προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας (Κτηνοτροφίας)
To πρόγραμμα με τίτλο «ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ / ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ απευθύνεται σε 25 άνεργους με εκπαιδευτικό επίπεδο Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο και ΙΕΚ. To πρόγραμμα κατάρτισης είναι διάρκειας 800 ωρών και αναφέρεται σε μια σειρά από εξειδικευμένες δεξιότητες που αποδεδειγμένα έχει ανάγκη η αγορά εργασίας του Νομού Τρικάλων. Περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε δεξιότητες που θα διευκολύνουν τα άτομα να διεκδικήσουν αποτελεσματικά μία θέση απασχόλησης στην αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, το 30% των εκπαιδευτικών ωρών, δηλαδή οι 240 ώρες θα αποτελέσουν το θεωρητικό μέρος, από τις οποίες οι 25 ώρες θα γίνουνε στο «Bildungs – und Management – Service Gesm» στο Fohnsdorf της ΑΥΣΤΡΙΑΣ, και οι υπόλοιπες 560 ώρες θα καλύψουν την πρακτική εξάσκηση των καταρτιζομένων, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργαζόμενες με το ΚΕΚ επιχειρήσεις.
Μετά το πέρας της κατάρτισης, και μέσα σε διάστημα 30 εργάσιμων ημερών, οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης θα προσλάβουν τουλάχιστον το 30% των καταρτιζόμενων και θα το απασχολήσουν για τουλάχιστον 2-3 μήνες και 60 ημερομίσθια.
Παρουσιάζονται συνοπτικά οι κύριες ενότητες του προγράμματος:
Προστασία περιβάλλοντος, Πράσινη επιχειρηματικότητα, Μάρκετινγκ και πωλήσεις βιολογικών προϊόντων, Η τεχνική των πωλήσεων, Δομή της οργάνωσης των πωλήσεων, Προσωπική βελτίωση πωλητή. Συμπεριφορά καταναλωτή και αποτελεσματικότητα στην πώληση, Δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία με τον πελάτη, Η εξυπηρέτηση του πελάτη, Αρχές της ενεργητικής πώλησης, Διαπραγμάτευση. Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο της εργασίας, Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας, Τεχνικές αναζήτησης εργασίας.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
• να είναι άνεργοι (εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ),
• ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο, να είναι απόφοιτοι Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και ΙΕΚ
• να έχει παρέλθει διάστημα τουλάχιστον 2 μηνών από το τελευταίο πρόγραμμα κατάρτισης που παρακολούθησαν 

Βιολογική Αμπελουργία
Τα ίδια ισχύουν και για το 2ο πρόγραμμα που περιλαμβάνει την Βιολογική Αμπελουργία
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέρχονται για τη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής, στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
• Έντυπη αίτηση συμμέτοχης (διατίθεται από το ΚΕΚ) και πρόσφατη φωτογραφία Q • κυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου η αστυνομικής ταυτότητος (διπλής όψης)
• Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών
• Επικυρωμένο αντίγραφο Βεβαίωσης Νόμιμης Παραμονής στην Ελλάδα (ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ) – Άδεια παραμονής (ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ) – Κάρτα παλιννόστησης / Ομογενούς (ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ)
• εκκαθαριστικό Εφορίας Δήλωσης Οικογενειακού Εισοδήματος ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (διατίθεται οπό το ΚΕΚ)
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας (εν ισχύ)
• Παραπεμπτικό του ΟΑΕΔ
• Α.Ο.Μ. (αν δεν υπάρχει το εκδίδει η εφορία αμέσως)
• Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
Με το πέρας της κατάρτισης και μέσα σε διάστημα 30 εργάσιμων ημερών, οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης θα προσλάβουν τουλάχιστον το 30% των καταρτιζόμενων και θα το απασχολήσουν για τουλάχιστον 2-3 μήνες και 60 ημερομίσθια. 

Η ΕΡΕΥΝΑ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.