Καλαμπάκα: Υπογραφή σύμβασης για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

0 417

Υπογράφηκε χθες από τον Δήμαρχο του Δήμου Μετεώρων Θεόδωρο Αλέκο, η σύμβαση που αφορά στην προμήθεια με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» .

Η σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 5.747.700,00€, πλέον ΦΠΑ 1.379.448,00€ Συνολικά= 7.127.148.00€

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Μετεώρων, η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος μετρήσεων, καταγραφών αλλά και αλγορίθμων βελτιστοποίησης με στόχο αφενός τη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας συνολικά, αφετέρου τη μείωση του ενεργειακού κόστους μέσω της βελτιστοποίησης στη χρήση του εξοπλισμού.

Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει μετρήσεις:
• Στιγμιαίας καταναλισκόμενης ισχύος
• Καταναλισκόμενης ενέργειας
• Πιέσεων λειτουργίας
• Παροχών αντλητικών συγκροτημάτων
• Εύρεση τρέχοντος σημείου λειτουργίας αντλητικών συγκροτημάτων
• Επέμβαση σε παραμέτρους με στόχο τη λειτουργία κάθε αντλίας στο ονομαστικό (βέλτιστο) σημείο λειτουργίας

Παράλληλα, το σύστημα περιλαμβάνει διάταξη παραγωγής ενέργειας με τη χρήση φωτοβολταϊκής τεχνολογίας.

Το συγκεκριμένο υπο – σύστημα περιλαμβάνει μετρήσεις:
• Στιγμιαίας παραγόμενης ισχύος
• Συνολικά παραγόμενης ενέργειας (ανά ώρα / ημέρα / μήνα και συνολικά)
• Μετρήσεις που αφορούν στην ποιότητα της παραγόμενης ισχύος (τάσεις, συχνότητα κοκ)
• Μετρήσεις κατάστασης του συστήματος

Το Φ/Β σύστημα θα εγκατασταθεί στη θέση ”ΠΟΤΑΜΙΑ’ της Δ.Κ. Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και θα έχει ισχύ 999,9 kWp, .

Ένα σημαντικό έργο που έχει την δυνατότητα μέσω του ενιαίου συστήματος τηλεμετρίας, να πραγματοποιεί, ενοποιημένη καταγραφή των στοιχείων και λειτουργικών δεδομένων του δικτύου ύδρευσης και μαζί με τη διάταξη παραγωγής ενέργειας, συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του ενεργειακού κόστους δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα άμεσης επέμβασης στον τρόπο λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης .

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr