Καλαμπάκα: Την Τετάρτη συνεδριάζουν Δημοτικό Συμβούλιο, Ποιότητα Ζωής και Οικονομική Επιτροπή

0 417

Την Τετάρτη το απόγευμα από τις 19:00 θα ξεκινήσουν οι συνεδριάσεις της Ποιότητας Ζωής, του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας.

Οι συνεδριάσεις:

Ώρα 19:00

Οικονομική Επιτροπή: Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-Επικύρωση της υπ.αριθμ. 592/2018 απόφασης δημάρχου περί ορισμού
δικηγόρου υπόθεση προσφυγής Δημητρίου Παπαϊωάννου
2.-Τροποποίηση προϋπολογισμού
3.-Δέσμευση πιστώσεων

Ώρα 19:15 Ποιότητα Ζωής

Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Αίτηση Παρασκευά Τούλα (εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής
έκτασηςστην Τ.Κ. Βλαχάβας)
2.-Αίτηση Ευάγγελου Πανάρα (εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής
έκτασης στην Τ.Κ. Διάβας)
3.-Αίτηση Γεωργίου Στάμου (εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής
έκτασης στην Τ.Κ. Κονισκού)
4.-Αίτηση Βασιλείου Ντιναπόγια (εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής
έκτασης στην Τ.Κ. Βλαχάβας)
5.-Αίτηση Αθανασίου Μόκα (εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής
έκτασης στην Τ.Κ. Ασπροκκλησιάς)
6.-Ανακοίνωση τροποποίησης Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
του τμήματος Παναγιά – Γρεβενά της Εγνατίας Οδού Α.Ε.
7.-Αίτηση ΟΤΕ Α.Ε. (χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης).
8.-Αίτηση RURAL CONNECT Ευρυζωνικά δίκτυα (χορήγηση δικαιωμάτων
διέλευσης).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Βουρλίτσης Δημήτριος

‘Ωρα 20:00 – Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας

1.-Αποδοχή της απόφασης ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ, της Πράξης «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καλαμπάκας» συνολικού προϋπολογισμού 216.380,00 € – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
2.-Αποδοχή της απόφασης ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ, της Πράξης «Διαμόρφωση αύλειων χώρων Δημοτικών σχολείων Καλαμπάκας», συνολικού προϋπολογισμού 117.379,77€ – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
3.-Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος –Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», συνολικού ποσού 1.200.000,00€ -τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
4.-Έγκριση μελέτης «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καλαμπάκας».
5.-Αίτηση της Αφοί Κωτούλα τεχνική κατασκευαστική Ο.Ε. (Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου – Αντιδιαβρωτική προστασία».
6.-Αίτηση της Τεχνικής Εταιρείας Τράντος Οδυσσέας (Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ολοκλήρωση αρδευτικού δικτύου – στο Δ.Δ. Κλεινού»).
7. Καταρχήν λήψη απόφασης για την ανταλλαγή του Δημοτικού ακινήτου «Κωνστάντιος Σχολή» με το ακίνητο της Μητρόπολης όπου στεγάζεται η Μουσική Σχολή του Δήμου Καλαμπάκας.
8.-Μετεγκατάσταση 2ου Νηπιαγωγείου Καλαμπάκας.
9.-Αίτηση Μάντζιου Παναγιώτη (παράταση εργασιών του έργου «Αγροτική οδοποιία στο Τ.Δ. Καστρακίου).
10.-Αίτηση Βούλγαρη Παύλου (χορήγηση αδείας πωλητή λαϊκών αγορών)
11.-Αίτηση Κεραμά Φιλίππου (χορήγηση αδείας πωλητή λαϊκών αγορών)
12.-Αίτηση Ευθυμίου Νικολάου (χορήγηση αδείας πωλητή λαϊκών αγορών).
13.-Αίτηση Ντιναπόγια Βασιλείου (παραχώρηση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Βλαχάβας του Δήμου Καλαμπάκας).
14.-Αίτηση Τούλα Παρασκευά (παραχώρηση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Βλαχάβας του Δήμου Καλαμπάκας).
15.-Αίτηση Μόκα Αθανασίου (παραχώρηση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Ασπροκκλησιάς του Δήμου Καλαμπάκας).
16.-Αίτηση Στάμου Γεωργίου (παραχώρηση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Κονισκού του Δήμου Καλαμπάκας).
17.-Αίτηση Τζιοβάρα Αθανασίου (διακοπή της μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Καλλιθέας του Δήμου Καλαμπάκας).
18.-Αίτηση ΟΤΕ Α.Ε. (χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης).
19.-Αίτηση RURAL CONNECT Ευρυζωνικά δίκτυα (χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης).
20.-Αίτηση VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ (διακοπή μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κορομηλιά).
21.-Αίτηση Αρχοντής Κατσογιάννη (μείωση ενοικίου)
22.-Αίτηση Ευθυμίου Νικολάου (κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Μεγ. Κερασιάς του Δήμου Καλαμπάκας).
23.-Εκ νέου κατάταξη δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλαμπάκας.
24.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Δημοτικού δάσους Αγναντιάς για το έτος 2018.
25.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Δημοτικού δάσους Διάβας για το έτος 2018.
26.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του μοναστηριακού δάσους «Καναλάκι» Τ.Κ. Καστρακίου Δήμου Καλαμπάκας για την περίοδο 2018-2022.
27.-Ανακοίνωση τροποποίησης απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων τμήματος Παναγία- Γρεβενά της Εγνατίας Οδού Α.Ε.
28.-Αίτηση του Συλλόγου Κλασσικού Αθλητισμού Μετεώρων( ΣΚΑΜ).
29.-Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών του Δήμου.
30.-Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου 2018.
31.-ΦΟΠ Ασπροκκλησιάς.
32.-Αίτηση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. (ανανέωση της μίσθωσης των γραφείων της Εταιρείας).
33.-Κανονισμός λειτουργίας λαϊκής αγοράς.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ

Ώρα 21,00 – Οικονομική Επιτροπή:

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης στην Τ.Κ. Βλαχάβας του Δήμου Καλαμπάκας στη θέση «ΜΑΝΤΡΙΝΙΕΣ»
2.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης στην Τ.Κ. Βλαχάβας του Δήμου Καλαμπάκας στη θέση «ΔΡΑΓΑΣΙΑ»
3.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης στην Τ.Κ. Διάβας του Δήμου Καλαμπάκας στη θέση «ΜΠΑΜΠΑΛΗ»
4.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης στην Τ.Κ. Κονισκού του Δήμου Καλαμπάκας στη θέση «ΑΛΑΤΣΙΕΣ»
5.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης στην Τ.Κ. Ασπροκκλησιάς του Δήμου Καλαμπάκας στη θέση «ΜΙΚΡΟ ΡΕΜΑ»
6.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Καλλιθέας του Δήμου Καλαμπάκας
7.-Έγκριση όρων διακήρυξης Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καλαμπάκας»
8.-ΦΟΠ (Παιδικής Χαράς στην Τ.Κ. Ασπροκκλησιάς)
9.-Δέσμευση πιστώσεων

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Χρήστος Παπαγεωργίου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.