Καλαμπάκα: Συνεδριάζουν Οικονομική Επιτροπή και Ποιότητα Ζωής

0 334

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18), και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022,

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, λαμβανομένων των ισχύοντων υγειονομικών μέτρων, στην 15η/2022  δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, μέσω “Cisco Webex”, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, στις 31 Αυγούστου  2022 ημέρα  Τετάρτη και ώρα  18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

Θ Ε Μ Α ΤΑ

 1. Απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για δαπάνες επέκτασης ηλεκτροφωτισμού.
 2. Έγκριση χορήγησης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση προβλημάτων Λειψυδρίας».
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου Διοικητικής Παράδοσης και Παραλαβής  προς χρήση του έργου «Κατασκευή δικτύων μεταφοράς νερού φράγματος Λογγά Α΄Φάση)».
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου Διοικητικής Παράδοσης και Παραλαβής  προς χρήση του έργου «Κατασκευή δικτύων μεταφοράς νερού φράγματος Λογγά Β΄Φάση)».
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου Διοικητικής Παράδοσης και Παραλαβής  προς χρήση των έργων  «Φράγμα Λογγά Ν. Τρικάλων» και «Φράγμα Λογγά Ν. Τρικάλων (Ολοκλήρωση εργασιών)».
 6. Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. κατάθ. 13/2020 και υπ’ αριθ. κατάθ. προσδιορισμού ΕΦ78/2021 έφεσης του Δήμου Μετεώρων κατά Ηλία Κεραμίδα κλπ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων (διαδικασία εφέσεων Μονομελούς).
 7. Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. κατάθ. 294/2022 αίτησης προσδιορισμού επανασυζήτησης μετά την έκδοση αναιρετικής απόφασης των Γεωργίου Μήτσιου κλπ. κατά του Δήμου Μετεώρων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας (ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών).
 8. Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. Α363/2021 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων.
 9. Έγκριση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ».
 10. Αποδοχή ένταξης του έργου του Δήμου Μετεώρων με τίτλο «Ψηφιακή σύγκλιση Δήμου Μετεώρων» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 11. Περί αποδοχής των όρων λήψης επενδυτικού δανείου για την εκτέλεση του έργου «Ψηφιακή σύγκλιση Δήμου Μετεώρων».
 12. Αποδοχή πίστωσης για κάλυψη δαπανών μετακίνησης  της αποστολής των τμημάτων της Μουσικής σχολής Δήμου Μετεώρων στο  Schirgiswalde.
 13. Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2022.
 14. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης για  τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης για « προμήθεια τροφίμων του Δήμου Μετεώρων οικ. ετών 2022-2023».
 15. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες εορτασμού του τοπικού πολιούχου Αγίου Βησσαρίωνα.
 16. Έγκριση των δικαιολογητικών δαπανών της πάγιας προκαταβολής των Προέδρων  Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μετεώρων.
 17. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Β΄τριμήνου 2022.
 18. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης για την υπηρεσία «Συνδέσεις παροχών ύδρευσης πόλης Καλαμπάκας», προϋπολογισμού εργασιών με το Φ.Π.Α. 290.180,77 €.
 19. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση Παιδοτόπων στο Δήμο Μετεώρων».
 20. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία σε υποδομές του Δήμου Μετεώρων (Δ.Ε. Χασίων- Τυμφαίων)».
 21. Ορισμός Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πρότασης δωρεάς ακινήτου (αγροτεμάχιο) ιδιοκτησίας κας Ψιμοπούλου προς την Κοινότητα Κλεινοβού.
 22. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων (Διαταγή απόδοσης μισθίου/καταβολή μισθωμάτων) και κάθε άλλων νόμιμων ενεργειών προς τον μισθωτή αγροτεμαχίου καθώς και ορισμό Δικαστικού Επιμελητή για κάθε σχετική επίδοση.

 

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18), και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022,

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, λαμβανομένων των ισχύοντων υγειονομικών μέτρων, στην 9η/2022 δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, μέσω Cisco Webex, τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις  31 Αυγούστου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:45  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 

1.-Καθορισμός χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους της Κοιν. Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων.

2.-Λήψη απόφασης περί αιτήματος του Μορφωτικού Συλλόγου Καλλιθέας για παραχώρηση κοινοτικής αίθουσας  για τις ανάγκες του.

3.-Γνωμοδότηση περί της μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία Του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) ισχύος 1,66 ΜW της «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Υ.Η.Σ ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΙΚΟ 2 Α.Ε.»

4.-Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού αγρού 20,00 στρεμμάτων στη θέση «Πούλιο Βουτάδες» της Κ. Μεγάλης Κερασιάς.

5.-Αίτημα του μη κερδοσκοπικού Πανελλήνιου Σωματείου με την επωνυμία «Ενωμένη Ρωμηοσύνη» για παραχώρηση –εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κ. Αύρας για την ανάπτυξη της Κοινωφελούς δράσης του.

6.-Αίτημα Μπουκουβάλα Ελένης περί παραχώρησης χώρου για κατασκευή εικονοστασίου σε δημοτική έκταση της Κοινότητας Βλαχάβας.

7.-Γνωμοδότηση περί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη βιοτεχνία έτοιμου σκυροδέματος, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ» στην Κ. Διάβας.

8.-Γνωμοδότηση περί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (15MW) στη θέση Ορθοβούνι & Ξηρόκαμπος των Τ.Κ. Ορθοβουνίου & Κακοπλευρίου, των Δ.Ε Καλαμπάκας και Χασίων, του Δ. Μετεώρων, της Π.Ε Τρικάλων.

9.-Αίτημα της COMPASS OUTDOOR ADVENTURES περί μίσθωσης δημοτικών ακινήτων.

10.-Λήψη απόφασης επί της υπ΄αρ. πρωτ. 8925/28-6-2022 αίτησης των Μπέλλου Κων-νου και Τερζίδου Σουλτάνας.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θώμος Γεώργιος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.