Καλαμπάκα: Συνεδριάζουν Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή και Ποιότητα Ζωής

0 335

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/20 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις διατάξεις της   ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 8681/11.02.2022 (ΦΕΚ 607/12.02.2022 τεύχος Β’)

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 4η/2022 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί:

1)Δια ζώσης, στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις και τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων

2)Με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”, για όσους ΔΕΝ πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία  την Τρίτη   22-2-2022 και ώρα 20:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.-Μερική τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ) Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

2.-Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους  2022.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

3.-Αίτημα 5ου Ελεύθερου Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Χρυσομηλιάς Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στο δημοτικό δάσος Διάβας για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κ. Διάβας σε καυσόξυλα, έτους 2022.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

4.-Αίτημα ΣΤ΄Ελεύθερου Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Χρυσομηλιάς και Παλαιοχωρίου περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στο δημοτικό δάσος Οξύνειας για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Οξύνειας  σε καυσόξυλα, έτους 2022.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

5.-Αίτημα Μουζακιάρη Αθανασίου περί παραχώρησης δημοτικής έκτασης για αδειοδότηση υφιστάμενου ποιμνιοστασίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

6.-Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 22 στρ. στη θέση «Ζγάρες» της Κοινότητας Περιστέρας του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

7.-Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Μετεώρων στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών πόλεων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

8.-Αίτημα των Βαβίτσα  Φωτίου & Κερασοβίτη Κων/νου περί ονοματοθεσίας στην Κ. Φωτεινού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κερασοβίτης Βασίλειος

9.-Εκμίσθωση αγροτεμαχίων  στη θέση «ΜΠΑΛΤΑ» του οικισμού Αγίου Δημητρίου της Κ Γάβρου του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

10.-Λήψη απόφασης για κοπή επικίνδυνων δέντρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσίκαρης Βασίλειος

11.-Αιτήματα Αθλητικών Συλλόγων για οικονομική ενίσχυση.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπανικολάου Γεώργιος

12.-Έγκριση συμμετοχής  Δήμου μας στο Διεθνές Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας που διοργανώνει η Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Ποδηλασίας και ειδικότερα η Cycling Greece.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπανικολάου Γεώργιος

13.-Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στον  Αγώνα δρόμου Καλαμπάκα-Τρίκαλα, «Θανάσης Σταμόπουλος».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπανικολάου Γεώργιος

14.-Τροποποίηση της υπ΄αρ. 89/2020 απόφασης Δ.Σ ως προς το χρόνο εκμίσθωσης Κοινοτικής έκτασης για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στoν οικισμό Θεοτόκο της Κοινότητας  Αχλαδέας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

Νικόλαος Φωλίνας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 8681/11.02.2022 (ΦΕΚ 607/12.02.2022 τεύχος Β’)
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 3η/2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί:
1)Δια ζώσης, στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις και τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων
2)Με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”, για όσους ΔΕΝ πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία, στις 22 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 6:30 μ.μ με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α ΤΑ
1.-Ορισμός δικηγόρου για τη συζήτηση της αρ. καταχ. ΠΡ272/18-9-2017 προσφυγής του Δήμου Μετεώρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων.
2.-Συμπλήρωση-τροποποίηση της υπ’ αριθμ.: 337/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων .
3.-Συμπλήρωση-τροποποίηση της υπ’ αριθμ.: 340/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων.
4.-Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου προς υπεράσπιση του Δήμου Μετεώρων κατά την εκδίκαση της με αριθμ. Κατάθεσης: 32/11-05-2021 εφέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας.
5.-Ορισμός Συμβολαιογράφου για την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης πρότασης δωρεάς σε σχέση με την υπ’ αριθ. 171/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων.
6.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία σε Υποδομές του Δήμου Μετεώρων (ΔΕ Κλεινοβού)»
7.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία σε υποδομές του Δήμου Μετεώρων (ΔΕ Καστανιάς-Ασπροποτάμου)».
8.-Περί επιστροφής, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος, ποσού από Πράξη Επιβολής εισφοράς.
9.-Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών.
10.-Αίτημα της Πουλιάνα Ευγενίας για αποδοχή δωρεάς κατασκευής βρύσης εις μνήμη του πατέρα της.
11.-Έγκριση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος Καστρακίου της Κοινότητας Καστρακίου του Δήμου Μετεώρων για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων σε καυσόξυλα, έτους 2022.
12.-Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2022.
13.-Ανάθεση στη ΔΕΔΗΕ εργασιών επεκτάσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
14.-Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την αντιμετώπιση δαπαπών επεκτάσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων.
15.-Λήψη απόφασης επί των από 11.02.2022 υπ’ αριθ. πρωτ. 2134/11.02.2022 και 2135/11.02.2022 αιτήσεων του Π.Κ και Π.Β. αντίστοιχα
16.-Επικύρωση της υπ΄αρ. 81/2022 απόφασης Δημάρχου για ορισμό δικηγόρου.
17.-Χορήγηση προθεσμίας περαίωσης της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Μετεώρων (ΣΒΑΚ)».
18.-Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την διενέργεια διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης για την υπηρεσία «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Μετεώρων» πρ-σμού εργασιών με το ΦΠΑ 513.818,80 €.
19.-Έγκριση και παραλαβή της διαχειριστικής μελέτης του Δημοτικού δάσους Αμαράντου της Κ. Αμαράντου του Δήμου Μετεώρων περιόδου 2019-2028.
20.- Έγκριση και παραλαβή της διαχειριστικής μελέτης του Δημοτικού δάσους Αγίου Δημητρίου Κ. Γάβρου του Δήμου Μετεώρων περιόδου 2020-2029.
21.-Έγκριση και παραλαβή της διαχειριστικής μελέτης του Δημοτικού δάσους Γάβρου ΤΚ Γάβρου Δήμου Μετεώρων περιόδου 2019-2028.
22.-Έγκριση και παραλαβή της διαχειριστικής μελέτης του Δημοτικού δάσους Καστανιάς Τ.Κ Καστανιάς Δήμου Μετεώρων περιόδου 2019-2028.
23.-Έγκριση και παραλαβή της διαχειριστικής μελέτης του Διακατεχόμενου δάσους Κλεινού της Κοινότητας Κλεινού του Δήμου Μετεώρων.
24.-Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες συμμετοχής του Δήμου μας στον Αγώνα δρόμου Καλαμπάκα-Τρίκαλα, Θανάσης Σταμόπουλος.
25.-Εξειδίκευση πίστωσης για οικονομική ενίσχυση συνδημότη μας, λόγω ολοσχερής καταστροφής της οικία του από φωτιά.
26.-Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μετεώρων έτους 2021.
27.-Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μετεώρων έτους 2021.

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, τις διατάξεις των (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A΄75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 8681/11.02.2022 (ΦΕΚ 607/12.02.2022 τεύχος Β’)
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 2η/2022 τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί:
1)Δια ζώσης, στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις και τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων,
2)Με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”, για όσους ΔΕΝ πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία,
στις 22 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00 μ.μ για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1.-Αίτημα Μουζακιάρη Αθανασίου περί παραχώρησης δημοτικής έκτασης για αδειοδότηση υφιστάμενου ποιμνιοστασίου.
2.-Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 22 στρ. στη θέση «Ζγάρες» της Κοινότητας Περιστέρας του Δήμου Μετεώρων.
3.-Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη θέση «ΜΠΑΛΤΑ» του οικισμού Αγίου Δημητρίου της Κ. Γάβρου του Δήμου Μετεώρων.
4.- Λήψη απόφασης για κοπή επικίνδυνων δέντρων.
5.-Αίτημα Βάιου Αντωνίου περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ι. Ζιώγα.
6.- Αίτημα Λάππα Άννας περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θώμος Γεώργιος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.