Καλαμπάκα: Συνεδριάζουν Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή και Ποιότητα Ζωής

0 1.348

Συνεδριάζουν την Τρίτη 29 Αυγούστου το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή και η Ποιότητα Ζωής σε θέματα αρμοδιότητάς της.

Ακολουθούν τα θέματα των Ημ. Διατάξεων:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019),   Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 12η/2023 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία), στις 29-08-2023  ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Τροποποίηση του πρ-σμού οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

2.-Έγκριση τροποποίησης Πολεοδομικού Σχεδίου Καλαμπάκας στα Ο.Τ. 99 και 100Κ επί της οδού Καστρακίου (Πατριάρχου Δημητρίου) και στα Ο.Τ. 141 και 182 στην επέκταση του Σχεδίου Πόλεως Καλαμπάκας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

3.-Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ”

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

4.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Β΄Τριμήνου 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

5.-Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Δήμου Μετεώρων έτους 2024

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

6.-Έγκριση επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

7.-Αίτημα του Μορφωτικού & Ευεργετικού Συλλόγου Καστανιάς «Ο Στίνος» για παραχώρηση χρήσης του κτιρίου του πρώην Αστυνομικού Σταθμού Καστανιάς Καλαμπάκας.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

8.-Αίτημα της Ιεράς Μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων για μακροχρόνια παραχώρηση τμημάτων δημοτικών κτιρίων για ίδρυση Πινακοθήκης και Λαογραφικού Μουσείου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

9.-Πρόσληψη παιδιάτρου για την αντιμετώπιση των αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Μετεώρων

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

10.-Γνωμοδότηση για τη μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “ΦΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 400MW στις θέσεις «Παλιούρι», «Καψάλι», «Δραγάσια», «Καμίνια», «Γλέπη», Σβόρος, «Κτιός» «Αμπιδιές», «Μπαϊατάνι», «Αφορισμός», «Κουτσιουμάνης», «Παλιούρι» «Κοντοψώραχο» και «Κλαδιά» με τα συνοδά του έργα στα διοικητικά όρια των Δήμων Τρικκαίων και Μετεώρων (Π.Ε. Τρικάλων) Περιφέρειας Θεσσαλίας της εταιρίας DAMCO ENERGY AE.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

11.-Περί παραχώρησης δημοτικής έκτασης σε υπό σύσταση ενεργειακή κοινότητα Πολιτών με σκοπό την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου για εξοικονόμηση ενέργειας.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

12.-Αίτημα της κας Παγώνη Κωνσταντινιάς περί πρακτικής άσκησης με την ειδικότητα της βοηθού βρεφονηπιοκόμου, σε παιδικό σταθμό του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου

13.-Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Ανάπλαση οδού Μετεώρων της Δ.Κ Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

14.-Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Ιωαννίνων του Δήμου Καλαμπάκας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

15.-Λήψη απόφασης επί της υπ΄αρ. πρωτ. 9614/20-6-23 αίτησης του Μπάτζιου Γεωργίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος

16.-Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Αθλητισμού του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου

17.-Αίτημα Χουχουρέλου Παντελή περί ανανέωσης παραχώρησης-εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Παλιούρα» στην Κ. Βλαχάβας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αρσενίου Γεώργιος

18.-Αίτημα της E-Bikes Greece IKE για επέκταση της διάρκειας μίσθωσης του κτιρίου του παλιού τυροκομείου της Θεόπετρας.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

19.-Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Θεοδωράκη Γεώργιου για επισκευή υδραύλακα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Μπαντανίκας

20.-Λήψη απόφασης περί αιτήματος του Συλλόγου Απανταχού Μαυρελιωτών Τρικάλων για παραχώρηση αίθουσας του σχολείου για δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

Νικόλαος Φωλίνας


πρόσκληση

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18),

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 13η/2023  δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία), στις 29 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα  19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Αποδοχή πίστωσης από το Υπουργείο Εσωτερικών  για την καταβολή της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου  που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.
 2. Αποδοχή πίστωσης για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας  για το διδακτικό έτος 2023-2024.
 3. Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2023.
 4. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της Υπηρεσίας «Ψηφιοποίηση και Ηλεκτρονική Διαχείριση Αρχείου & Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Μετεώρων – Υποέργο 1».
 5. Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 28/2023 απόφασης (τακτική διαδικασία) του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων.
 6. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Β΄τριμήνου 2023.
 7. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες εορτασμού του τοπικού πολιούχου Αγίου Βησσαρίωνα.
 8. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες συμμετοχής του Δήμου μας στην 34η Πανελλήνια Αναρριχητική Συνάντηση.
 9. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για δαπάνες επέκτασης ηλεκτροφωτισμού.
 10. Ορισμός Συμβολαιογράφου για την σύνταξη ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου με σκοπό την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων ενώπιον του Αρείου Πάγου.
 11. Έγκριση των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου (ξενώνας) στην Κοινότητα Πολυθέας του Δήμου Μετεώρων.
 12. Ορισμός Δικηγόρου για την άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ.: 347/2023 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας: Α.) Κατάθεση αιτήσεως αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου. Β.) Προσδιορισμός αιτήσεως αναιρέσεως καθώς και παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου, Β.) Παράσταση και συζήτηση αίτηση αναστολής ενώπιον του Αρείου Πάγου, Γ.) Προσδιορισμός δικασίμου αιτήσεως. Δ.) Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή για την επίδοση των σχετικών ενδίκων μέσων.
 13. Έγκριση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος) στην Κοινότητα Μαλακασίου του Δήμου Μετεώρων.
 14. Έγκριση πρακτικού Ι του έργου: “ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ”.
 15. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων Διακήρυξης της πράξης Δημοσίου Χαρακτήρα με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΡΑΧΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΒΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» που αφορούν στο υποέργο: • Υποέργο(2): «ΔΙΑΝΟΙΞΗ “VIA FERRATA” ΣΤΟΥΣ ΒΡΑΧΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΒΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ», προϋπολογισμού 159.967,44 €. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
 16. Έγκριση Τεχνικής Μελέτης με Αρ. Πρ. 12338/2023 και Τευχών Δημοπράτησης της πράξης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ» προϋπολογισμού 500.000,00 €.
 17.  Έγκριση Τεχνικής Μελέτης με Αρ. Πρ. 12339/2023 και Τευχών Δημοπράτησης της πράξης με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ, ΛΟΓΓΑ & ΟΡΘΟΒΟΥΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 500.000,00 €.
 18. Υποβολή πρότασης της Πράξης «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ» προϋπολογισμού 500.000,00 € στο Πρόγραμμα (CLLD) – LEADER Νομού Τρικάλων που υλοποιεί η ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και στην Πρόσκληση με Α.Π. 265/16.06.2023 και ειδικότερα στο ΜΕΤΡΟ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/ LEADER)», ΔΡΑΣΗ 19.2.5: «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση Υποδομών στον Πρωτογενή Τομέα».
 19.  Υποβολή πρότασης της Πράξης «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΣ, ΛΟΓΓΑ & ΟΡΘΟΒΟΥΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 500.000,00 € στο Πρόγραμμα (CLLD) – LEADER Νομού Τρικάλων που υλοποιεί η ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και στην Πρόσκληση με Α.Π. 265/16.06.2023 και ειδικότερα στο ΜΕΤΡΟ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/ LEADER)», ΔΡΑΣΗ 19.2.5: «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση Υποδομών στον Πρωτογενή Τομέα»
 20. Έγκριση-αποδοχή της μελέτης του έργου “Διαμόρφωση οδού 89”.
 21. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων Διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου του κυρίου υποέργου της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ». Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
 22. Έγκριση Μελέτης με τίτλο «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ».
 23. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης του Δήμου Μετεώρων στην πρόσκληση της ΕΥΔ του Προγράμματος «Ψηφιακός μετασχηματισμός» με κωδικό: 01, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 241 και ΑΔΑ: ΡΜΣΒ46ΜΠΓ-2ΞΙ , η οποία αφορά την Δράση «1.3.1: Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ» με αντικείμενο την προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος στις ελληνικές πόλεις και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
 24. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου “Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφάλειας και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε κτίρια του Δήμου Μετεώρων”. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18),

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, στην 9η/2023 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (διεύθυνση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία), στις 29 Αυγούστου 2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:45 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

1.-Έγκριση τροποποίησης Πολεοδομικού Σχεδίου Καλαμπάκας στα Ο.Τ. 99 και 100Κ επί της οδού Καστρακίου (Πατριάρχου Δημητρίου) και στα Ο.Τ. 141 και 182 στην επέκταση του Σχεδίου Πόλεως Καλαμπάκας.

2.-Γνωμοδότηση για τη μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “ΦΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 400MW στις θέσεις «Παλιούρι», «Καψάλι», «Δραγάσια», «Καμίνια», «Γλέπη», Σβόρος, «Κτιός» «Αμπιδιές», «Μπαϊατάνι», «Αφορισμός», «Κουτσιουμάνης», «Παλιούρι» «Κοντοψώραχο» και «Κλαδιά» με τα συνοδά του έργα στα διοικητικά όρια των Δήμων Τρικκαίων και Μετεώρων (Π.Ε. Τρικάλων) Περιφέρειας Θεσσαλίας» της εταιρίας DAMCO ENERGY AE.

3.-Περί  παραχώρησης δημοτικής έκτασης σε υπό σύσταση ενεργειακή κοινότητα Πολιτών με σκοπό την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου για εξοικονόμηση ενέργειας.

4.-Λήψη απόφασης επί της υπ΄αρ. πρωτ. 9614/20-6-23 αίτησης του Μπάτζιου Γεωργίου.

5.-Αίτημα Χουχουρέλου Παντελή περί ανανέωσης παραχώρησης-εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Παλιούρα» στην Κ. Βλαχάβας.

6.-Λήψη απόφασης επί αιτήσεως  Θεοδωράκη Γεώργιου για επισκευή υδραύλακα.

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θώμος Γεώργιος

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.