Καλαμπάκα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μετεώρων

0 744

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 του Ν. 4635/20 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 23983/29.04.2022 (ΦΕΚ 2137/30.04.2022 τεύχος Β’),

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, λαμβανομένων των υγειονομικών μέτρων, στην 8η/2022 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, στις 26 Μαΐου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Έγκριση σύνδεσης του Δημοτικού Σχολείου Καστρακίου με φυσικό αέριο και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
2.-Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2022
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
3.-Τροποποίηση τεχνικού Προγράμματος.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
4.-Έγκριση επεκτάσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
5.-Αίτηση Δήμου Χαράλαμπου περί χορήγησης άδειας κατασκευής ράμπας επί της οδού Σιδηροδρόμου στην Καλαμπάκα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
6.-Περί παροχής σύμφωνης γνώμης για τη δημιουργία Δανειοθαλάμου –λατομείου αδρανών υλικών σε δημοτική έκταση στην Κ. Οξύνειας ΔΕ Χασίων του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
7.-Αίτημα Νάτση Ιωάννη περί κατασκευής ράμπας επί της οδού Ηπείρου 7 στην είσοδο του φυσικοθεραπευτηρίου του.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Θώμος
8.-Έγκριση εκμίσθωσης σχολικών αγροτεμαχίων της K. Σκεπαρίου στη θέση «ΓΚΟΥΡΚΟΥΛΙΑ» έκτ. 15 στρ. και στη θέση «ΓΚΙΑΤΑΣ» εκτ. 15 στρ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
9.-Αίτημα της «ΚΑΪΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Ε.Ε.» για χορήγηση άδειας λειτουργίας Καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλατών και μοτοποδηλάτων μέχρι 50cc.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
10.-Αίτημα Παπαϊωάννου Ευαγγελίας για παραίτηση μίσθωσης αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη Θεόπετρα στη θέση «Πότοκας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
11.-Αίτημα Μπαμπάνη Δημητρίου περί απευθείας ανάθεση υλοτομικών εργασιών εμπορικής ξυλείας δημοτικού δάσους Αγναντιάς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
12.-Αίτημα Ελεύθερου Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Φλαμπουρεσίου Καλαμπάκας περί παραίτησης εκμίσθωσης του δικαιώματος υλοτομίας στις συστάδες 6α και 5 γ του δημοτικού δάσους Κονισκού και του τμήματος 14 του δημοτικού δάσους Αγίας Τριάδας της Κ. Φλαμπουρεσίου. (σχετ. οι 55, 60 & 61/2022 ΑΔΣ).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
13.-Αίτημα του Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Μηλιάς Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στη συστάδα 6α του δημοτικού δάσους Κονισκού για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Κ. Κονισκού σε καυσόξυλα, έτους 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
14.-Αίτημα του Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Μηλιάς Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών εμπορικής ξυλείας στη συστάδα 5γ του δημοτικού δάσους Κονισκού έτους 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
15.-Αίτημα του Ορεινού Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας Μηλιάς Καλαμπάκας περί ανάθεσης υλοτομικών εργασιών στο τμήμα 14 του δημοτικού δάσους Αγίας Τριάδας του οικισμού Αγίας Τριάδας Κ. Φλαμπουρεσίου έτους 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
16.-Αίτημα Δήμου Ευαγγελίας περί παραχώρησης-εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «ΚΛΗΜΑΤΣΙΔΙ» της Κ. Θεόπετρας για ίδρυση κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης για εκτροφή μαύρων χοίρων βιολογικής εκτροφής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
17.-Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση λειτουργίας εμποροπανήγυρης 2022-Κανονισμός αυτής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
18.-Λήψη απόφασης για εκλογή υδρονομέων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
19.-Περί αιτήματος Καραμήτρου Αντώνιου για παραχώρηση-εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΡIΝΓΚΟ» της Κ. Κορυδαλλού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου
20.-Αίτημα πολιτιστικού Συλλόγου Βλαχαβιωτών «Η ΠΑΛΙΟΠΑΝΑΓΙΑ» για οικονομική ενίσχυση για τη διοργάνωση του Ανταμώματος των απανταχού Βλαχαβιωτών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου
21.-Αίτημα πολιτιστικού συλλόγου «ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ» για παραχώρηση του βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δημοτικό στάδιο «ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ» για την πραγματοποίηση εκδήλωσης πολιτιστικού χαρακτήρα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου
22.-Αίτημα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας-Αναρρίχησης για οικονομική ενίσχυση.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου
23.-Λήψη απόφασης για διάθεση θέσεων μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος –Τάξη Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ για το σχ. Έτος 2022-2023.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου
24.-Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ-ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
25.-Σύνδεση των λογαριασμών ειδικού σκοπού παγίας προκαταβολής με τις αντίστοιχες Κοινότητες του Δήμου Μετεώρων.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
26.-Κατανομή πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου
27.-Τροποποίηση της υπ΄αρ. 227/2021 ΑΔΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου
28.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Α΄τριμήνου 2022.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
29.-Χαρακτηρισμός κωδικού αριθμού εξόδων στον πρ/σμό οικ. έτους 2022 ως δεκτικού εκδόσεως ενταλμάτων προπληρωμής.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος
30.-Αίτημα Χούτου Γεωργίου περί παραχώρησης-εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για χρήση σταυλικών εγκαταστάσεων στη θέση «ΖΑΡΑ» της Κ. Βασιλικής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Αρσενίου

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

Νικόλαος Φωλίνας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.