Καλαμπάκα: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μετεώρων

0 666

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΦΕΚ A ́ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις διατάξεις της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397/13.05.2022 (ΦΕΚ 2369/14.05.2022 τεύχος Β’),

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, λαμβανομένων των ισχύοντων υγειονομικών μέτρων, στην 11η/2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 3η Ιουνίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μετεώρων (Ευθ. Βλαχάβα 1), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1. Επικύρωση της υπ’ αριθ. 275/2022 απόφασης του Δημάρχου Δήμου Μετεώρων.
2. Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την υποστήριξη προσφυγής ανάκλησης του Δήμου Μετεώρων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5089268.
4. Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5089269.

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr