Καλαμπάκα: Συνεδρίαση του Δ.Σ. για την έγκριση της Κυκλοφοριακής Μελέτης της οδού Τρικάλων

1 727

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019), Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 7η/2023 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία), στις 23-5-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:45 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Έγκριση Κυκλοφοριακής μελέτης οδού Τρικάλων και μελέτης κυκλοφοριακής διαμόρφωσης του τμήματος της πόλης της Καλαμπάκας που περιέχεται στην Πράξη Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου του Δήμου Μετεώρων.

Εισηγητής: Δ/ντής Τ.Υ. Περ/ντος & Πολ/μίας κ. Λύχος Νικόλαος

2.-Τροποποίηση του πρ-σμού οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αλέκος

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

Νικόλαος Φωλίνας


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18),

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 9η/2023  δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία), στις 23 Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη  και ώρα  19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Επικύρωση της υπ’ αριθ. 353/2023 απόφασης Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων.
 2. Έγκριση πρακτικού Ι της Επιτροπής  διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ».
 3. Έγκριση πρακτικού Ι της Επιτροπής  Διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ».
 4. Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2023.

 

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18),

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, στην 6η/2023 δια ζώσης τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (διεύθυνση Κροσσάρη & Ρούβαλη γωνία), στις 23 Μαΐου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

1.-Έγκριση Κυκλοφοριακής μελέτης οδού Τρικάλων και μελέτης κυκλοφοριακής διαμόρφωσης του τμήματος της πόλης της Καλαμπάκας που περιέχεται στην Πράξη Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου του Δήμου Μετεώρων.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θώμος Γεώργιος

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
1 Σχόλιο
 1. ΟΧΙάς λέει

  Μιας και γίνετε κουβέντα για το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου του Δήμου Μετεώρων.
  Έχω ένα προβληματισμό. Πως επιχείρηση με με πολεοδομική παράβαση τυγχάνει χρηματοδότησης από το πρόγραμμα.
  Ποιος ελέγχει;

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.