Καλαμπάκα: Λήψη μέτρων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την 25η Μαρτίου 1821

0 309

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

1.- Έχοντας υπόψη: 

Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως  τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99  “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του  Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48  παρ. 9 του Ν.4313/2014. 

Β) Το από 15/03/2024 Πρόγραμμα – Πρόσκληση εορταστικών εκδηλώσεων της  Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. 

Γ) Την υπ’ αριθμ. 5602/24/587193 από 21/03/2024 εισηγητική αναφορά του Τμήματος  Τροχαίας Τρικάλων με την οποία προτείνει την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και  απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων σε οδούς της πόλης των Τρικάλων κατά μήκος του  δρομολογίου που θα διέλθει η παρέλαση. 

Δ) Την υπ’ αριθμ. 5605/24/575399 από 20/03/2024 εισηγητική αναφορά του  Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, με την οποία προτείνει την προσωρινή διακοπή της  κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων σε οδούς της πόλης της Καλαμπάκας  κατά μήκος του δρομολογίου που θα διέλθει η παρέλαση και 

Ε) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε  βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής  κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την ομαλή και 

ασφαλή διεξαγωγή των αναγραφόμενων στο θέμα εκδηλώσεων και παρέλασης και την  εξυπηρέτηση του προσερχόμενου κοινού: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Ά ρ θ ρ ο 1ο 

 

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ: (α) Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων για τη Δευτέρα 25/03/2024 από ώρα 08:00 έως και 13:00 στις κάτωθι οδούς του Δήμου Μετεώρων: – Στην οδό Τρικάλων και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της  πλατείας Δημαρχείου και της οδού Μ. Αλεξάνδρου 

– Στην οδό Ευθ. Βλαχάβα και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ  της διασταύρωσής της με την οδό Τρικάλων (πλατεία Δημαρχείου) έως τη διασταύρωσή της  με την οδό Παπαφιλίππου (Ειρηνοδικείο). 

(β) Την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων για τη Δευτέρα 25/03/2024 στις  κάτωθι οδούς του Δήμου Μετεώρων: 

Κατά τις ώρες 10:00 έως και 13:00: 

– Στην οδό Τρικάλων και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της  πλατείας Δημαρχείου και της οδού Μ. Αλεξάνδρου, 

– Στην οδό Ιωαννίνων και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της  πλατείας Δημαρχείου και της οδού Μετεώρων, 

– Στην οδό Περικλέους και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού  Κονδύλη μέχρι την διασταύρωση της με την οδό Τρικάλων,

– Στην οδό Π. Δημητρίου (Καστρακίου) και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ  της Πλατείας Δημαρχείου μέχρι την διασταύρωση της με την οδό 28ης Οκτωβρίου, – Στην οδό Ρόδου και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Χατζηπέτρου  μέχρι την πλατεία Δημαρχείου, 

– Στην οδό Σοφοκλέους και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού  Κονδύλη μέχρι την διασταύρωση της με την οδό Τρικάλων, 

– Στην οδό Σιδηροδρόμου και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού  Χατζηπέτρου μέχρι την διασταύρωση της με την οδό Τρικάλων, 

– Στην οδό Βλαχάβας και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού  Τρικάλων μέχρι την διασταύρωση της με την οδό 28ης Οκτωβρίου. 

– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες – εναλλακτικές οδούς σύμφωνα με τις  υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση. 

– Με μέριμνα και ευθύνη των διοργανωτριών αρχών, σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας  Τρικάλων (για την πόλη των Τρικάλων) και το Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων (για την  περιοχή της Καλαμπάκας), να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες  σήμανσης. 

– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο  διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα. 

Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ : – Την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων για τη Δευτέρα 25/03/2024 από ώρα  08:00 και την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων την ιδία (25/03/2024) από ώρα  09:30 μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων της παρέλασης και αποχώρησης των  Επισήμων, στις κάτωθι οδούς του Δήμου Τρικκαίων: 

– Στην οδό Β. Τσιτσάνη και στο τμήμα αυτής από την οδό Κατσιμήδου μέχρι την Κεντρική  πλατεία.  

– Στην οδό Ελ. Βενιζέλου και στο τμήμα αυτής από την οδό Πτολεμαίου μέχρι την οδό Β.  Τσιτσάνη.  

– Στην οδό Κολοκοτρώνη και στο τμήμα αυτής από την οδό 28ης Οκτωβρίου μέχρι την οδό  Β. Τσιτσάνη.  

– Στην οδό Μιαούλη και στο τμήμα αυτής από την οδό Ζάππα μέχρι την οδό Β. Τσιτσάνη. – Στην οδό Κλεμανσώ και στο τμήμα αυτής από την οδό Αλβ. Μετώπου μέχρι την οδό Β.  Τσιτσάνη. 

-Στην οδό 21ης Αυγούστου και στο τμήμα αυτής από την οδό 28ης Οκτωβρίου μέχρι και την  οδό Β. Τσιτσάνη. 

– Στην οδό Ερμού και στο τμήμα αυτής από την οδό 25ης Μαρτίου μέχρι την οδό Στρ.  Σαράφη. 

– Στην οδό Μαχάωνος και στο τμήμα αυτής από την οδό 25ης Μαρτίου μέχρι την οδό Στρ.  Σαράφη. 

– Στην οδό Στρ. Σαράφη και στο τμήμα αυτής από την οδό Χ. Γιώτα μέχρι την Κεντρική  πλατεία. 

– Στην οδό Αμαλίας και στο τμήμα αυτής από την οδό Ν. Παππά μέχρι και την οδό Στρ.  Σαράφη (κεντρική πλατεία). 

– Στην οδό Νέλσωνος και στο τμήμα αυτής από την οδό Αμαλίας μέχρι και την οδό Στρ.  Σαράφη. 

 

Ά ρ θ ρ ο 2ο 

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων,  αρχίζει

  • μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από τους Διοικητές του Τμήματος  Τροχαίας Τρικάλων και του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων σε συνεργασία με  συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης  κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων  κυκλοφοριακής σήμανσης. 
  • από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την  ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010. 

Ά ρ θ ρ ο 3ο 

– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον  Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις  εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

Ά ρ θ ρ ο 4ο 

– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.- 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr