Καλαμπάκα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εργασίες στο δίκτυο φυσικού αερίου

0 301

«Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.

Β) Την από 07/02/2019 αίτηση του κ. XOΝΔΡΟΥ Δημητρίου.

Γ) Την υπ’ αριθμ.5605/19/296036 από 08/02/2019, εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας Τρικάλων, με την οποία συνηγορεί στην αιτούμενη προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες και

Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του κοινού και στην ομαλή εκτέλεση και πρόοδο των εργασιών παροχής φυσικού αερίου, στην πόλη της Καλαμπάκας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ά ρ θ ρ ο 1ο

-: Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 11/02/2019 έως Παρασκευή 15/02/2019 και κατά τις ώρες 07:30 ́ έως 15:30 ́ στην οδό Γ. Κονδύλη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Ο. Ράμμου έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Ε. Βλαχάβα.

-: Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 13/02/2019 έως Παρασκευή 15/02/2019 και από Δευτέρα 18/02/2019 έως Τρίτη 19/02/2019 κατά τις ώρες 07:30 ́ έως 15:30 ́ στην οδό Τρικάλων και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Ελ. Βλαχάβα έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Ελ. Βενιζέλου.

Ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών αποφασίζουμε τις κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

– Την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων στην οδό Περικλέους.

– Την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων στην οδό Σοφοκλέους στην Καλαμπάκα από τη διασταύρωση αυτής με την οδό Γ. Κονδύλη έως διασταύρωση με την οδό Τρικάλων.

– Την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων στην οδό Σιδηροδρόμου στην Καλαμπάκα από τη διασταύρωση αυτής με την οδό Χ. Χατζηπέτρου έως διασταύρωση με την οδό Τρικάλων.

– Την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων στην οδό Ρόδου, στο ρεύμα προς Πλ. Δημαρχείου.

– Την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων στην οδό Μ. Αλεξάνδρου στην Καλαμπάκα από τη διασταύρωση αυτής με την οδό Χατζηπέτρου έως διασταύρωση με την οδό Τρικάλων.

– Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων για το ανωτέρω χρονικό διάστημα επί της οδού Τρικάλων στην Καλαμπάκα και στο τμήμα μεταξύ της συμβολής αυτής με την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την πλατεία Δημαρχείου, καθώς και στην οδό Ελ. Βενιζέλου και συγκεκριμένα στο τμήμα της συμβολής αυτής με την οδό Τρικάλων έως τη συμβολή με την οδό Θ. Οικονόμου, με
την τοποθέτηση κατάλληλων σημάτων κατακόρυφης σήμανσης και κώνων, με μέριμνα της εταιρείας.

– Με μέριμνα και ευθύνη του υπεύθυνου των εργασιών, θα επιτρέπεται επί της οδού Τρικάλων, για το παραπάνω διάστημα, η διέλευση των Τουριστικών Λεωφορείων. Μετά το πέρας των εργασιών η οδός θα δίνεται κανονικά στην κυκλοφορία, ενώ η εταιρεία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών κατά τη διάρκεια
πραγματοποίησης αυτών, με την τοποθέτηση κατάλληλων σημάτων κατακόρυφης σήμανσης, καθώς και πληροφοριακών πινακίδων προς ενημέρωση των οδηγών.

– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.

– Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.

– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:

• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας Τρικάλων και την τεχνική εταιρεία του αιτούντα, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων
μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.

• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.