Καλαμπάκα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εργασίες στο δίκτυο φυσικού αερίου

0 494

Εκτέλεση εργασιών επέκτασης δικτύου φυσικού αερίου στην πόλη της Καλαμπάκας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1.- Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί
Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.
Β) Την από 07/04/2020 έγγραφη αίτηση του ΧΟΝΔΡΟΥ Δημητρίου, εκπρόσωπου της εταιρείας «EDIL HELLAS ΑΤΕΒΕ».
Γ) Την υπ ́ αριθμ. 5605/20/739278 από 08/04/2020 εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, με την οποία συνηγορεί – προτείνει τις αιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες.

Δ) Την υπ ́ αριθμ. 5602/20/742380 από 08/04/2020 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων, με την οποία συνηγορεί στις αιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες.

Ε) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπηρέτηση του κοινού και στην ομαλή εκτέλεση – πρόοδο εργασιών επέκτασης δικτύου φυσικού αερίου στην πόλη της Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ά ρ θ ρ ο 1ο

Α) Την επιβολή των κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων την Πέμπτη 09/04/2020, την Παρασκευή 10/04/2020, την Μ. Δευτέρα 13/04/2020, την Μ. Τρίτη 14/04/2020, την Μ. Τετάρτη 15/04/2020 και την Μ. Πέμπτη 16/04/2020, κατά τις ώρες 07:00 ́ έως 15:00 ́ των ημερών αυτών, στις κάτωθι οδούς της πόλης της Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων:

– Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Λιαππίδη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Ευθ. Βλαχάβα έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Ομ. Αμερικής.

– Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ράμμου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Β. Ντάκα έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Λιαππίδη.

– Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Γ. Μασούτα και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Αυγ. Αβέρωφ έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Πίνδου.

– Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό 25ης Μαρτίου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Κατσικά έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Ευθ. Βλαχάβα.

– Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Σκουφά και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό 25ης Μαρτίου έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Σοποτού.

– Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Χατζηπέτρου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Γ. Κονδύλη έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Σιδηροδρόμου.

– Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Μακεδονίας και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Διογένους έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Καστρακίου.

– Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Κ. Οικονόμου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Τρικάλων έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Χατζηπέτρου.

– Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Δεληγιάννη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Ι. Δημουλά έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Χ. Τρικούπη.

– Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Χατζηπέτρου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Γ. Μασούτα έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Σιδηροδρόμου.
– Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Ραμμίδη και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Τρικάλων έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Γκέκα.

– Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Θ. Οικονόμου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Ασκληπιού έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Αγ. Στεφάνου.

– Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Ελ. Βενιζέλου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Τρικάλων έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Γκέκα.
– Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Χατζηπέτρου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Γ. Μασούτα έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Κ. Οικονόμου.

– Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Σιδηροδρόμου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Τρικάλων έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Αυγ. Αβέρωφ.

– Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Μ. Αλεξάνδρου και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Τρικάλων έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Αυγ. Αβέρωφ.

– Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Ασκληπιού και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Θ. Οικονόμου έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Γκέκα.

Β) Την επιβολή των κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων την Μ. Δευτέρα 13/04/2020, την Μ. Τρίτη 14/04/2020, την Μ. Τετάρτη 15/04/2020 και την Μ. Πέμπτη 16/04/2020, κατά τις ώρες 07:00 ́ έως 15:00 ́ των ημερών αυτών, στις κάτωθι οδούς της πόλης της Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων και ειδικότερα προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην οδό Τρικάλων, στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Ι. Δημουλά έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Γ. Κονδύλη.

– Επιπρόσθετα, η τεχνική εταιρεία να διαθέσει αρμόδιο – ειδικό προσωπικό προς ενημέρωση των οδηγών, ώστε να εκτρέπεται η κίνηση των τουριστικών λεωφορείων και βαρέων οχημάτων, ως ακολούθως:

– Τις ημέρες που θα διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού Τρικάλων, τα οχήματα αυτά που κινούνται προς είσοδο πόλεως Καλαμπάκας από Τρίκαλα, θα εκτρέπονται στην είσοδο της πόλης (ξενοδοχείο ΔΙΒΑΝΗ) προς οδό Πίνδου και τα οχήματα που κινούνται από Καλαμπάκα προς Τρίκαλα, θα εκτρέπονται στην οδό Ρόδου.

Γ) Την επιβολή των κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων την Πέμπτη 09/04/2020, τηνΜ Παρασκευή 10/04/2020, την Μ. Δευτέρα 13/04/2020, την Μ. Τρίτη 14/04/2020, την Μ. Τετάρτη 15/04/2020 και την Μ. Πέμπτη 16/04/2020, κατά τις ώρες 07:00 ́ έως 15:00 ́ των ημερών αυτών και ειδικότερα κατάληψη μέρους του οδοστρώματος (στένωση) με
διεξαγωγή της κυκλοφορίας στο εναπομείναν ελεύθερο τμήμα της οδού Πίνδου στο ρεύμα κυκλοφορίας από Τρίκαλα προς Ιωάννινα και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής από το ύψος της διασταύρωσης με την οδό Γ. Μασούτα έως το ύψος της διασταύρωσης της με την οδό Κ. Οικονόμου, χωρίς να διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων.

– Επιπλέον, σε σημεία όπου απαιτείται η κυκλοφορία θα διεξάγεται και από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και την
σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού.

– Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Α.Τ. Μετεώρων και το Τ.Τ. Τρικάλων να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και
την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.