Καλαμπάκα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο σε οδούς της πόλης

0 1.031

Θέμα: «Διεξαγωγή συναυλίας από την ορχήστρα ̈Μίκης Θεοδωράκης ̈ στις 31/07/2022 και ώρα 21:30’ στην Καλαμπάκα επί της κεντρικής πλατείας Ρήγα Φεραίου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.

Β) Το υπ’αριθμ. 10582 από 27/07/2022 έγγραφο του Δήμου Μετεώρων.

Γ) Την υπ ́ αριθμ. 5605/22/1567185 από 28/07/2022, εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων με την οποία προτείνει τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς της πόλης της Καλαμπάκας και

Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Κ α ι

2.- Αποσκοπώντας στην εύρυθμη, απρόσκοπτη κι ασφαλή διεξαγωγή της οδικής
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, υπό συνθήκες πλήρους οδικής ασφάλειας, την πρόληψη
τροχαίων ατυχημάτων, την ομαλή κι ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ά ρ θ ρ ο 1ο

– Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στις κάτωθι οδούς της πόλεως της
Καλαμπάκας, ως ακολούθως:

Α. Από το Σάββατο 30/07/2022 και ώρα 18:00 έως την Δευτέρα 01/08/2022 και ώρα 16:00 επί της οδού Τρικάλων και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Σιδηροδρόμου και της οδού Ομογενών Αμερικής, και

Β. Από την Κυριακή 31/07/2022 και ώρα 20:00 έως την Δευτέρα 01/08/2022 και
ώρα 01:00:

i. – Επί της οδού Τρικάλων και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Ομογενών
Αμερικής και της οδού Κ. Οικονόμου (πλατεία Δημουλά) και
ii. – Επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Χατζηπέτρου
μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό Τρικάλων.
– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες – εναλλακτικές οδούς σύμφωνα με τις
υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.
– Με μέριμνα και ευθύνη των αρμοδίων προς διοργάνωση της εκδήλωσης, σε συνεννόηση με
το Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες
σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.
– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο
χρονικό διάστημα.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων,
αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού
Τμήματος Μετεώρων σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, για την
ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την
αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την
ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον
Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr