Καλαμπάκα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μετά το πρόβλημα στη γέφυρα Παραλλαγής

0 1.498

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συνεπεία ύπαρξης φθορών σε γέφυρα. Απαγόρευση  κυκλοφορίας οχημάτων στο Οδικό Δίκτυο Εδαφικής Αρμοδιότητας της Δ.Α. Τρικάλων και  ειδικότερα στον Δήμο Μετεώρων, επί της Επαρχιακής Οδού Κλείνου – Μουργκανίου (θέση  Παλιόχανο)».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 1.- Έχοντας υπόψη: 

Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως  τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί  κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999  «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του  Ν.4313/2014.

Β) Το υπ’ αριθμ. 191544 από 19/04/2024 έγγραφο της Π.Ε. Τρικάλων / Δ-νσης Τεχνικών  Έργων / Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

Γ) Την υπ’ αριθ. 5605/24/814734 από 19/04/2024 εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού  Τμήματος Μετεώρων.

Ε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος  του κρατικού προϋπολογισμού.

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής  κυκλοφορίας, τη μείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων καθώς και την πρόληψη οδικών  τροχαίων ατυχημάτων και την εξασφάλιση συνθηκών πλήρους οδικής κυκλοφορίας και  ασφάλειας του συνόλου των χρηστών των οδών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Ά ρ θ ρ ο 1ο 

– Τη διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί της Επαρχειακής Οδού Κλεινού Μουργκανίου (θέση Παλιόχανο) στο ύψος της γέφυρας Παραλλαγής (κλείσιμο της γέφυρας), από την 15:00΄ ώρα της σήμερον Παρασκευή 19/04/2024, μέχρι την πλήρη  αποκατάσταση των προκληθεισών φθορών – τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν σε  αυτή και την πραγματοποίηση ελέγχου από αρμόδια συνεργεία της Π.Ε. Τρικάλων / Δ-νσης Τεχνικών Έργων / Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

-Η Π.Ε. Τρικάλων και ο Δήμος Μετεώρων υποχρεούται για την τοποθέτηση και συντήρηση  της απαιτούμενης οδικής σήμανσης, καθώς επίσης και για τη λήψη όλων των μέτρων που  απαιτούνται, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και την  αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων, σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Ν. 2696/99 «Κ.Ο.Κ».

– Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς,  σύμφωνα με την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με τη σήμανση  που θα τοποθετηθεί εκ μέρους της Π.Ε. Τρικάλων και του Δήμου Μετεώρων.

Ά ρ θ ρ ο 2ο 

– Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων,  αρχίζει από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την  ανάρτησή της στο διαδίκτυο (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»), σύμφωνα με το άρθρο 4  Ν.3861/2010, μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασής μας περί της άρσης διακοπής  κυκλοφορίας.

Ά ρ θ ρ ο 3ο 

– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον  Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις  εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4ο 

– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

– Με την παρούσα εξουσιοδοτούμε το Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων για την λήψη όποιων  πρόσθετων και έκτακτων μέτρων κυκλοφοριακής ρύθμισης, εφόσον αυτά απαιτηθούν.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr