Καλαμπάκα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω συναυλίας

0 2.939

«Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Καλαμπάκας».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί
κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999
«Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του
Ν.4313/2014.

Β) Την υπ ́αριθμ: 11003 από 05/08/2022 αίτηση του Δήμου Μετεώρων με την οποία αιτείται
προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω πραγματοποίησης μουσικής εκδήλωσης την
10/08/2022 και ώρα 21:30 στην Καλαμπάκα.

Γ) Την υπ’ αριθμ. 5605/22/1632595 από 05/08/2022, εισηγητική αναφορά του
Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, με την οποία συνηγορεί στην αιτούμενη προσωρινή
διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων.

Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση του
κοινού και την ομαλή διεξαγωγή κοινωνικής εκδήλωσης – συναυλίας σε οδούς της
Καλαμπάκας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ά ρ θ ρ ο 1ο

1.- Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας καθώς και την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης
παντός οχημάτων στις κάτωθι οδούς της πόλης της Καλαμπάκας για την πραγματοποίηση της
ως άνω μουσικής εκδήλωσης – συναυλίας.

Ειδικότερα από την Τρίτη 09/08/2022 και ώρα 21:00 έως και την 16:00 ώρα της Πέμπτης
11/08/2022 και μόνο για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, διακόπτεται η κυκλοφορία σε:

– Στην οδό Τρικάλων και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού
Βλαχάβας και την οδό Σιδηροδρόμου (κεντρική πλατεία),

– Στην οδό Σοφοκλέους και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Κονδύλη
μέχρι την διασταύρωση της με την οδό Τρικάλων,

– Στην οδό Περικλέους και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Κονδύλη
μέχρι την διασταύρωση της με την οδό Τρικάλων.

2.- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις
υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση.

3.- Με μέριμνα και ευθύνη των υπευθύνων διεξαγωγής της εκδήλωσης, σε συνεννόηση με το
Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες
σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.

4.- Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο
χρονικό διάστημα.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων,
αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος
Μετεώρων, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης
και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον
Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ά ρ θ ρ ο 4ο

– Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.