Καλαμπάκα: Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων

0 1.091

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α ́ 167/30.10.2019) και την αρ.375απ/39167/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 11η/2023 δια περιφοράς, έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23-08-2023  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00  με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: 

1.-Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού  Δήμου Μετεώρων έτους 2024.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω του κατεπείγοντος του θέματος, ήτοι της καταληκτικής προθεσμίας  στην υποβολή ηλεκτρονικών αιτημάτων πρόσληψης μόνιμου προσωπικού που είναι  η 23η Αυγούστου. 

 

 Σημείωση: Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί της εισήγησης  από την αρμόδια υπηρεσία. 

Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν δικαίωμα να αποστείλουν με email την ψήφο τους επί του θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του Σώματος, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση. Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται στο email της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετεώρων ήτοι: α) στο email της Ελισάβετ Μανώλη (vmanoli@dimosmeteoron.com) με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο γενικό email του Δήμου Μετεώρων info@dimosmeteoron.com.

Μέλη που δε διαθέτουν email μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, να ενημερώνουν τηλεφωνικά για την ψήφο τους τον πρόεδρο ή τη γραμματεία του οργάνου τηλ. 2432350240 ή με τηλεοτυπία (fax) στο 2432350235.

                                  Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Μετεώρων

 

Νικόλαος Φωλίνας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr