Καλαμπάκα: Διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς την Τετάρτη 24/4 για ασφαλτόστρωση

0 1.235

Θέμα: «Διακοπή κυκλοφορίας και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σε οδούς της πόλης  της Καλαμπάκας, λόγω εκτέλεσης εργασιών ασφαλτόστρωσης». 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 1.- Έχοντας υπόψη: 

Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως  τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί  κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999  «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του  Ν.4313/2014. 

Β) Την από 23/04/2024 αίτηση του Δήμου Μετεώρων. 

Γ) Την υπ’ αριθ. 5605/24/840639 από 23/04/2024 εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού  Τμήματος Μετεώρων.  

Ε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος  του κρατικού προϋπολογισμού. 

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής  κυκλοφορίας, τη μείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων καθώς και την πρόληψη οδικών  τροχαίων ατυχημάτων και την εξασφάλιση συνθηκών πλήρους οδικής κυκλοφορίας και  ασφάλειας του συνόλου των χρηστών των οδών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Ά ρ θ ρ ο 1ο 

– Τη διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων προκειμένου εκτελεστούν εργασίες  ασφαλτόστρωσης στην πόλη τα Καλαμπάκας την Τετάρτη 24/04/2024 και κατά τις ώρες 08:30΄ έως  13:00΄ στις κάτωθι οδούς:  

Στην οδό Τρικάλων και στο τμήμα αυτής μεταξύ της πλατείας Δημαρχείου και της οδού  Σιδηροδρόμου, με εξαίρεση την οδό Σοφοκλέους με υποχρεωτική πορεία των οχημάτων προς την  οδό Γ.Μασούτα, 

Στην οδό Βλαχάβας και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Τρικάλων και της οδού 28ης Οκτωβρίου,

Στην οδό Περικλέους και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Τρικάλων και της οδού Γ.Κονδύλη,

Στην οδό Ρόδου και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Τρικάλων και της οδού Χατζηπέτρου και 

Στην οδό Ιωαννίνων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το κέντρο της πόλεως της Καλαμπάκας, και  στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Τρικάλων και της οδού Μετεώρων. 

2.- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με την προς  τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης  εργασιών και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού. 

3.- Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες και σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα  Μετεώρων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου,  ρύθμιση κυκλοφορίας, εξυπηρέτησης ατόμων Μ.Ε.Α κ.λπ. 

4.- Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και  την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα

Ά ρ θ ρ ο 2ο 

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει: • μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος  Μετεώρων και το συνεργείο εκτέλεσης των εργασιών, για την ορθότητα της τοποθέτησης της  προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων  κυκλοφοριακής σήμανσης. 

  • από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. 

Ά ρ θ ρ ο 3ο 

– Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99  (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες  διατάξεις.  

Ά ρ θ ρ ο 4ο 

Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Litespeed Greek Web Hosting by NetSpace.gr