Καλαμπάκα: Από 23/8 έως 27/8 κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα της οδού Πίνδου λόγω εργασιών στο δίκτυο φυσικού αερίου

0 392

Θέμα: «Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης σε οδούς του Δήμου Μετεώρων»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999

«Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.

ΒΗ από 10/08/2022 αίτηση της ΓΟΥΣΗ Ειρήνης του Δημητρίου (Νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας EDIL HELLAS ΑΤΕΒΕ ) μετά των συνημμένων εγγράφων.

Γ) Το υπ΄αριθμ: 5602/22/1686638 από 16/08/2022 εισηγητικό έγγραφο του Τ.Τ.Τρικάλων, με το οποίο συνηγορεί στην εκτέλεση εργασιών δικτύου φυσικού αερίου σε τμήματα της οδού Πίνδου , πόλεως Καλαμπάκας, μετά της συνημμένης αναφοράς ενεργήσαντος αυτοψίας αστυνομικού.

Δ) Το υπ΄αριθμ: 5605/ 22/1687621  από  16/08/2022  έγγραφο  του  Α.Τ.Μετεώρων  με  το οποίο συνηγορεί στην εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών με τα προτεινόμενα δρομολόγια σημεία εκτροπής παντός οχημάτων

Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπηρέτηση του κοινού – χρηστών οδικού δικτύου και στην ομαλή εκτέλεση – εργασιών παροχής δικτύου φυσικού αερίου σε τμήματα της οδού Πίνδου στη πόλη της Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ά ρ θ ρ ο 1ο

1.- Την επιβολή των κάτωθι  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  από  την  Τρίτη  23/08/2022 έως και το Σάββατο 27/08/2022 και κατά τις ώρες από 07:00 έως την  15:00  των  ημερών αυτών, ενώ με το τέλος των εργασιών η οδός θα παραδίδεται κανονικά σε κυκλοφορία.

 

Ειδικότερα:

  • Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης στο τμήμα της οδού Πίνδου μεταξύ των οδών Τήνου και Σύρου, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ιωάννινα προς Τρίκαλα. Τα οχήματα θα εκτρέπονται από τη διασταύρωση της οδού Πίνδου με την οδό Δημουλά, δεξιά στην οδό 18ης Οκτωβρίου και εν συνεχεία αριστερά στην οδό Δημακοπούλου(Θάσου),(οδός παράλληλη της Ε.Ο).
  • Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης στο τμήμα της οδού Πίνδου μεταξύ των οδών Πύρρου Θεταλλού και Αθ. Σιούτα Σμηναγού, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Τρίκαλα προς Ιωάννινα. Τα οχήματα θα εκτρέπονται από τη διασταύρωση της Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων με την οδό Δημακοπούλου(Θάσου), αριστερά και περιφερειακά στην οδό Δημακοπούλου (οδός παράλληλη της Ε.Ο.).
  • Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης στο τμήμα της οδού Πίνδου μεταξύ των οδών Σύρου και Ηροδότου, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ιωάννινα προς Τρίκαλα. Τα οχήματα θα εκτρέπονται από το ύψος της διασταύρωσης της οδού Πίνδου με την οδό Σύρου, δεξιά στην οδό Σύρου και εν συνεχεία αριστερά, στην οδό Δημακοπούλου (Θάσου) (οδός παράλληλη της Ε.Ο.)].

2.- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού.

3.- Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Α.Τ. Μετεώρων και το Τ.Τ. Τρικάλων να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης (κατακόρυφης κ.α.), αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.

4.- Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Ά ρ θ ρ ο 2ο

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:

  • μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων και του Α.Τ.Μετεώρων σε συνεργασία με την υπεύθυνη εταιρεία εκτέλεσης των εργασιών , για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
  • από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.

Ά ρ θ ρ ο 3ο

  • Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

Ά ρ θ ρ ο 4ο

  • Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.-

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:

1)  ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

(Για τοιχοκόλληση ευρεία δημοσίευση και εφαρμογή).

2)  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

(Για ενημέρωση και εφαρμογή).

3)  ΤΟΠΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ-Μ.Μ.Ε- ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ.

(Για δημοσίευση μέσω Τ.Τ. Τρικάλων).

4)  ΔΗΜΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ-Π.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΕΚΑΒ Θεσσαλίας (Για ενημέρωση μέσω Τ.Τ.Τρικάλων).

5)  ΑΣΤΙΚΟ – ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ. (Για ενημέρωση μέσω Τ.Τ. Τρικάλων).

6)  ΓΟΥΣΗ Ειρήνη (EDIL HELLAS ATEBE)

 (Για ενημέρωση μέσω Τ.Τ. Τρικάλων)

7)  ΠΑΡ΄ ΗΜΙΝ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΗΣ R/T 44.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.