Ίδρυση Τράπεζας Αίματος από την Δημοτική Κοινότητα Καλαμπάκας – Πρώτη Αιμοδοσία

Η Δημοτική Κοινότητα Καλαμπάκας σύμφωνα με την αριθμ. 65/2011 απόφασή της προχώρησε στην ίδρυση τράπεζας αίματος με την επωνυμία « Τράπεζα αίματος Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας».

0 386

Η Δημοτική Κοινότητα Καλαμπάκας σύμφωνα με την αριθμ. 65/2011 απόφασή της προχώρησε στην ίδρυση τράπεζας αίματος με την επωνυμία « Τράπεζα αίματος Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας».

Η Δημοτική Κοινότητα Καλαμπάκας σύμφωνα με την αριθμ. 65/2011 απόφασή της προχώρησε στην ίδρυση τράπεζας αίματος με την επωνυμία « Τράπεζα αίματος Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας».

Πιστεύουμε ότι η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής προς τον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη από μετάγγιση αίματος. Είναι πράξη αγάπης, απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης.

Πρώτη Αιμοδοσία

Η πρώτη αιμοδοσία θα γίνει την Τρίτη 18-12-2012. Η κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Τρικάλων θα βρίσκεται στην Δημοτική βιβλιοθήκη του Δήμου Καλαμπάκας από 9 π.μ έως 1μ.μ.

Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να στηρίξουν έμπρακτα την συγκεκριμένη πρωτοβουλία που έχει να κάνει με όλους μας αλλά και τον καθένα ξεχωριστά.

Παρακαλούμε όσους από τους συμπολίτες μας μπορούν να δώσουν αίμα να δηλώσουν συμμετοχή στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας( Τηλ. επικοινωνίας 2432350285).

Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπάκας

Νάκη Σμαραγδή

Διευκρινήσεις σχετικά με την άδεια αιμοδοσίας:

Άδεια Αιμοδοσίας

N. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α΄

Άρθρο 50 Δικαίωμα ειδικής άδειας

…………..

5.Υπάλληλος ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και υπάλληλος ο οποίος μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ημερών.

……………

ΔΙΔΑΧ/Φ51/538/12254/14-05-2007 ΥΠ. ΕΣ.

Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.14/916/4084/15-2-2007 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας για την εφαρμογή του νέου Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ.) και αναφορικά με τις νέες ρυθμίσεις για τις άδειες των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίες σύμφωνα και με το άρθρο δεύτερο του ν. 3528/2007 εφαρμόζονται και στο μόνιμο προσωπικό των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ (άρθρο 50 του Υ.Κ.)

……………

3. Ο υπάλληλος που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο υπάλληλος ο οποίος μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ημερών (παράγραφος 5 του άρθρου 50 του Υ.Κ.). Οι δύο αυτές ημέρες άδειας είναι πέραν της ημέρας αιμοδοσίας και μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας ή οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Σε κάθε περίπτωση δεν μεταφέρονται στο επόμενο ημερολογιακό έτος. Σημειώνεται ότι η ίδια ως άνω άδεια χορηγείται και στην περίπτωση λήψης αιμοπεταλίων. Επίσης, την εν λόγω άδεια τη δικαιούται και ο υπάλληλος που προσέρχεται σε οιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας από δική του πρωτοβουλία για να προσφέρει αίμα. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αιμοληψία.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.