Η Ομάδα Πρωτοβουλίας Χασιωτών στον Πρόεδρο του ΚΕΝΑΚΑΠ και στον Δήμαρχο Μετεώρων

1 593

Ανάπτυξη Χασίων (Αναρριχητικό Κέντρο Χασίων , ένταξη Χασίων στο τουριστικό πακέτο και στο σχέδιο Διαχείρισης Μετεώρων …)

Κ. Δήμαρχε , 

Κατ΄ αρχήν σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο αίτημά μας  να συναντηθούμε και να σας ενημερώσουμε για τα θέματα που αφορούν τα Χάσια και την προοπτική τους , ζήτημα για το οποίο η Ομάδα Πρωτοβουλίας οφείλει την σύστασή της  και την εν γένη δράση της .

Τα Χάσια τα γνωρίζετε καλά , είναι μια ζωντανή κοινωνικά και παραγωγικά περιοχή , συγκεντρώνει μοναδικά πλεονεκτήματα που μπορούν αξιοποιούμενα να δημιουργήσουν προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης μέσω της σύμπτυξης και συνέργειας του πρωτογενούς τομέα με τον Τουρισμό και ειδικότερα με το κομμάτι των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Αν λοιπόν η περιοχή δεν τύχη άμεσα της άσκησης συγκεκριμένων πολιτικών τόσο από τον Δήμο , όσο και από την Περιφέρεια , θα μαραζώσει και τα χωριά μας θα μετεξελιχθούν σε χωριά φιλοξενίας προσφύγων .Για να μην συμβεί αυτό απαιτούνται πολιτικές και δράσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα .

Στο πλαίσιο αυτό δε σας κρύβουμε ότι με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι το ενταγμένο στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014- 2020 (ΠΑΑ 2014-2020) με προϋπολογισμό 430 χιλ ευρώ , Αναρριχητικό κέντρο Χασίων , δεν περιλαμβάνονταν στην πρότασή σας  στο πλαίσιο του τεχνικού προγράμματος που καταθέσατε προς συζήτηση στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 18 Δεκεμβρίου 2019 κάτι που αν δεν διορθώθηκε στη συνέχεια , θα πρέπει να γίνει άμεσα και τους λόγους τους γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς .

Το «Αναρριχητικό κέντρο Χασίων» ,είναι το πρώτο θέμα που θέλουμε να θέσουμε υπ΄ όψιν σας και να σας επισημάνουμε ότι πρέπει να στηρίξετε ως δημοτική αρχή και ως δήμος .

Όπως γνωρίζετε το εν λόγω έργο αφορά τη χάραξη περιβαλλοντικών πεζοπορικών, ορειβατικών και αναρριχητικών διαδρομών στην κτηματική περιοχή Γάβρου και Αγίου Δημητρίου , και είναι ένα έργο ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Χασίων, καθώς η ολοκλήρωση του θα δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής καθώς , όπως είπαμε , τα Χάσια διαθέτουν όλα τα προαπαιτούμενα για να αναπτυχθούν και φιλοξενηθούν  όλες οι δράσεις που αναφέρονται στον εναλλακτικό τουρισμό .

Έχουμε επισημάνει ότι :

_Η λειτουργία του Αναρριχητικού κέντρου Χασίων αποτελεί το εφαλτήριο για την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού .

_Θα εμπλουτίσει το τοπικό τουριστικό προϊόν αυξάνοντας  το τουριστικό ενδιαφέρον συμβάλλοντας έτσι στην επέκταση του χρόνου παραμονής των επισκεπτών .

_Το συγκεκριμένο έργο δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά προς την Καλαμπάκα καθώς αφ΄ ενός στα Χάσια δεν υπάρχουν υποδομές υποδοχής και φιλοξενίας επισκεπτών , ούτε οργανωμένη αγορά και αφ΄ ετέρου η απόσταση από την Καλαμπάκα είναι πολύ μικρή .

 

Κ. Δήμαρχε ,

Με την  ευκαιρία της σημερινής μας συνάντησης  θα θέλαμε επιπροσθέτως να σας ενημερώσουμε για μια σειρά ζητήματα που αφορούν την περιοχή Χασίων ζητώντας την προσωπική σας στήριξη αλλά και την στήριξή της δημοτικής αρχής γενικότερα στην άσκηση πολιτικών για την περιοχή των Χασίων .

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια των όσων ήδη επισημάναμε το δεύτερο σημαντικό ζήτημα είναι η ανάγκη ένταξης της περιοχής των Χασίων στο τουριστικό πακέτο της Καλαμπάκας και εφαλτήριο είναι το Αναρριχητικό Κέντρο και ο σχεδιασμός όλων των παράλληλων υποστηρικτικών έργων .

Τούτο οι Χασιώτες δεν το μεσιτεύουμε αλλά απεναντίας θεωρούμε πως το τουριστικό προϊόν της περιοχής μας με την ένταξη των Χασίων θα εμπλουτιστεί έτι περισσότερο συμβάλλοντας αφ΄ ενός στην στήριξη της Χασιώτικης οικονομίας αλλά και στον τοπικό τουρισμό γενικότερα αφού θα συμβάλει στην αύξηση του τουριστικού ενδιαφέροντος στον τομέα των εναλλακτικών μορφών τουρισμού άρα στην ανάγκη επιμήκυνση της παραμονής των επισκεπτών στην περιοχή .

Το τρίτο σημαντικό  ζήτημα είναι η ένταξη της περιοχής Χασίων στο υπό εκπόνηση σχέδιο Διαχείρισης Μετεώρων μέσω συγκεκριμένης πρότασης που πρέπει να υποβάλλει επίσημα ο Δήμος στο Υπουργείο Πολιτισμού καθώς όπως καλά γνωρίζετε στα Χάσια προεκτείνεται η Μετεωρίτικη πλάκα με ανάλογα με τα Μετέωρα συστάδες βράχων (Άγιος Δημήτριος , Γάβρος) με  σπηλαιώδη μονίδρυα (Άγιος Θεοδόσιος , Άγιος Νικόλαος , Παναγία Ζωοδόχου Πηγής) όπου μπορούν να χαραχθούν πολιτιστικές και φυσιολατρικές διαδρομές , φιλοξενεί ένα από τα παλιότερα μοναστήρια στον Ελλαδικό χώρο (Κοιμήσεως Θεοτόκου Σταγιάδων) και διαθέτει ένα πλούσιο φυσικό περιβάλλον .

Προς ενημέρωσή σας , καταθέτουμε την επιστολή που ως ομάδα στείλαμε στην Υπουργό Πολιτισμού πρόσφατα αναφορικά με το εν λόγο αίτημά μας .

Το τέταρτο θέμα είναι να συμπεριληφθεί η περιοχή των Χασίων ως περιοχή άσκησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού , πολιτιστικές και φυσιολατρικές διαδρομές  σε όλους τους τουριστικούς χάρτες και έντυπο – πληροφοριακό υλικό με σχετική προώθηση και ενημέρωση από το κέντρο παροχής τουριστικών πληροφοριών του Δήμου.

Το πέμπτο θέμα αφορά την  επανεκκίνηση του παραδοσιακού μονοπατιού Ξηροκάμπου – Κακοπλευρίου σε συνδυασμό  με την χάραξη δικτύου ορεινών μονοπατιών παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα πεζοπορίας μέσα  από περιοχές μοναδικής φυσικής ομορφιάς , πολιτισμού , ιστορίας και παράδοσης . Στο πλαίσιο της ανάπτυξης περιπατητικού- περιηγητικού τουρισμού στα  Χάσια , το γραφείο παροχής τουριστικών πληροφοριών του δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ μπορεί να ενημερώνει για τις φυσικές ιδιαιτερότητες της περιοχής , τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της και να τον εντάξει στο τουριστικό προϊόν .

Οι επισκέπτες, θα μπορούν να ξεναγούνται στους βιότοπους και στις μοναδικής ομορφιάς   περιοχές και να ενημερώνονται από εξειδικευμένους ανθρώπους για τα ιδιαίτερα φυσικά και πολιτιστικά  χαρακτηριστικά της περιοχής.

Η συγκεκριμένη μορφή  ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, απευθύνεται σε επισκέπτες µε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για τη φύση και την οργάνωση των φυσικών οικοσυστημάτων και τα Χάσια είναι ένα τέτοιο οικοσύστημα .

Παραδοσιακά μονοπάτια , φαράγγια , στράτες , φυσικά ανάγλυφα , όπως η συστάδα των βράχων Γάβρου και Αγίου Δημητρίου , ιαματικές πηγές («Λυκοτρόπι» , «Στάμπα» τοποθεσίες «Λειβάδια» , «Μπαρμπαδήμος» στην περιοχή της Απροκκλησίας ) , ίχνη παλαιών οχυρωματικών τειχών , θα πρέπει  να αναδειχθούν και αξιοποιηθούν .

Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε την αποκατάσταση του παλαιότερου  παραδοσιακού μονοπατιού α)Άγιος Δημήτριος – Γάβρος μήκους 7,6 χιλ. , Αγίου Δημητρίου – Ζωοδόχου Πηγής , πηγή Γαϊτανάσα  αντάμωση Σμαϊλι με επιπλέον 4 χιλ. και αυξημένο βαθμό δυσκολίας , β) Μαγκλάρας – Αγία Παρασκευή Καστρακίου – Ντριστιανός 4 χιλ. γ) Αγία Παρασκευή – Γάβρος 7 χιλ. (βλέπε επισυναπτόμενους χάρτες μονοπατιών .

Οι παρόχθιες ζώνες του Ίωνα , πρέπει να χαραχθούν μονοπάτια και χώροι αναψυχής και γνωριμίας με την βιοποικιλότητα του φυσικού οικοσυστήματος.

Το έκτο θέμα αφορά την στήριξη και δικτύωση των τοπικών λαογραφικών μουσείων και των οικείων πολιτιστικών φορέων και την σύνδεσή τους με τους μουσειακούς χώρους της Καλαμπάκας .

Ως τελευταίο θέμα αλλά που όμως αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, αφήσαμε την αναδιάρθρωση , αναδιοργάνωση και σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον εναλλακτικό τουρισμό με μια σειρά δράσεις άσκησης πολιτικών (ομάδες παραγωγών , τυποποίηση και επωνυμία τοπικών αγροτικών προϊόντων), που πρέπει να σχεδιαστούν για την περιοχή των Χασίων .

 

Κ. Δήμαρχε ,

 

Για όλα αυτά τα ζητήματα υπάρχουν προτάσεις , υπάρχει ενδιαφέρον , υπάρχει η Χασιώτικη κοινωνία που μένει μόνιμα στην περιοχή και αναμένει τις πρωτοβουλίες αυτές  από τον Δήμο για να ξεκινήσει μια νέα εποχή για την τοπική κοινωνία και οικονομία στηριγμένη στον παραγωγικό , πολιτιστικό και φυσικό πλούτο αρκεί να συστηματοποιηθούν σε ένα τοπικό σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης  και σε ένα πλαίσιο πολιτικών . Προς την κατεύθυνση αυτή να θεωρείτε την στήριξη της Ομάδας Πρωτοβουλίας Χασιωτών δεδομένη.

 

Για τη Δ.Ε

 

Ο  Πρόεδρος   – Ο Γενικός Γραμματέας

 

Γιάννης Καραθανάσης   –  Χαράλαμπος Ζούζουλας


ΠΡΟΣ : Πρόεδρο ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε κ. Χρήστο Σινάνη ,

 

Θέμα : Ανάπτυξη Χασίων (Αναρριχητικό Κέντρο Χασίων , ένταξη Χασίων στο τουριστικό πακέτο και στο σχέδιο Διαχείρισης Μετεώρων …)

 

κ. Πρόεδρε,

Κατ΄ αρχήν θα θέλαμε να σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο αίτημά μας  να συναντηθούμε και να σας ενημερώσουμε για τα θέματα που αφορούν τα Χάσια και την προοπτική τους , ζήτημα για το οποίο , όπως γνωρίζετε , η Ομάδα Πρωτοβουλίας Χασιωτών οφείλει την σύστασή της  και την εν γένη δράση της τα τελευταία χρόνια .

Επίσης με την ευκαιρία θεωρούμε χρέος μας να σας ευχαριστήσουμε για την ολόθερμη αρωγή σας τόσο με την ιδιότητα του Δημάρχου Δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ , όσο και ως Προέδρου του ΚΕΝΑΚΑΠ , στην ένταξη του έργου «ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΣΙΩΝ» για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2014 – 2020 (ΠΑΑ 2014-2020).

Είμαστε βέβαιοι πως αυτήν η αγαστή συνεργασία που είχαμε ως Δήμαρχος θα συνεχιστεί και στο μέλλον και ως Προέδρου της ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε καθώς απ΄την  πλευρά μας θεωρούμε το ΚΕΝΑΚΑΠ αναπτυξιακό εργαλείο και εσάς προσωπικά γνώστη των αναπτυξιακών ζητημάτων που μπορούν να δρομολογήσουν δράσεις στην περιοχή μας .

Τον τόπο μας , τα Χάσια ,τον γνωρίζετε καλά , είναι μια ζωντανή κοινωνικά και παραγωγικά περιοχή , συγκεντρώνει μοναδικά πλεονεκτήματα που μπορούν αξιοποιούμενα να δημιουργήσουν προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης μέσω της σύμπτυξης και συνέργειας του πρωτογενούς τομέα με τον Τουρισμό και ειδικότερα με το κομμάτι των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Αν λοιπόν η περιοχή δεν τύχη άμεσα της άσκησης συγκεκριμένων πολιτικών τόσο από τον Δήμο , όσο και από την Περιφέρεια , αλλά και από το εργαλείο αυτό εδώ , στο οποίο προΐσταστε, θα μαραζώσει και τα χωριά μας θα μετεξελιχθούν σε χωριά φιλοξενίας προσφύγων .

Για να μην συμβεί αυτό εκτιμούμε ότι απαιτούνται πολιτικές και δράσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα αξιοποιώντας τα τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα κάτι που δυστυχώς δεν βλέπουμε να γίνεται τουλάχιστον οργανωμένα , με σχέδιο και στρατηγική .

Δε σας κρύβουμε ότι με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι το ενταγμένο στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014- 2020 (ΠΑΑ 2014-2020) με προϋπολογισμό 430 χιλ ευρώ  «Αναρριχητικό κέντρο Χασίων» , δεν συμπεριλήφθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα της Δημοτικής αρχής που κατέθεσε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 18 Δεκεμβρίου 2019  και ορθώς , όπως πληροφορηθήκαμε σχετικά , επισημάνατε και εσείς στην παρέμβασή σας στην εν λόγω συνεδρία του Δ.Σ . Ελπίζουμε πως αν αυτό δεν διορθώθηκε ,θα πρέπει να γίνει άμεσα και τους λόγους τους γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς .

Το «Αναρριχητικό κέντρο Χασίων» ,είναι το πρώτο θέμα που θέλουμε να επιμείνουμε επισημαίνοντας  ότι χρίζει να δημοπρατηθεί άμεσα κάτι που όπως μας διαβεβαιώνετε αναμένεται να γίνει στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα και αυτό επιτρέψτε μας να σημειώσουμε αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τα Χάσια αλλά και την περιοχή μας γενικότερα , καθώς όπως γνωρίζετε το εν λόγω έργο αφορά τη χάραξη περιβαλλοντικών πεζοπορικών, ορειβατικών και αναρριχητικών διαδρομών στην κτηματική περιοχή Γάβρου και Αγίου Δημητρίου και είναι ένα έργο ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Χασίων, δεδομένου ότι η ολοκλήρωση του θα δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής αφού , όπως ήδη είπαμε , τα Χάσια διαθέτουν όλα τα προαπαιτούμενα για να αναπτυχθούν και φιλοξενηθούν  όλες οι δράσεις που αναφέρονται στον εναλλακτικό τουρισμό .

Έχουμε επισημάνει ότι :

_Η λειτουργία του Αναρριχητικού κέντρου Χασίων αποτελεί το εφαλτήριο για την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Δημοτική ενότητα Χασίων .

_Θα εμπλουτίσει το τοπικό τουριστικό προϊόν αυξάνοντας  το τουριστικό ενδιαφέρον συμβάλλοντας έτσι στην επέκταση του χρόνου παραμονής των επισκεπτών .

_Το συγκεκριμένο έργο δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά προς την Καλαμπάκα καθώς αφ΄ ενός στα Χάσια δεν υπάρχουν υποδομές υποδοχής και φιλοξενίας επισκεπτών , ούτε οργανωμένη αγορά ,και αφ΄ ετέρου η απόσταση από την Καλαμπάκα είναι πολύ μικρή .

 

Κ. Πρόεδρε ,

Με την  ευκαιρία της σημερινής μας συνάντησης  θα θέλαμε επιπροσθέτως να σας ενημερώσουμε και για μια σειρά σημαντικά και κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την περιοχή Χασίων ζητώντας την στήριξή σας με την διπλή σας ιδιότητα , αυτής του Προέδρου  του ΚΕΝΑΚΑΠ και του επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης του Δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ στην άσκηση πολιτικών για την περιοχή των Χασίων .

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια των όσων ήδη επισημάναμε ,το δεύτερο σημαντικό ζήτημα είναι η ανάγκη ένταξης της περιοχής των Χασίων στο τουριστικό πακέτο της Καλαμπάκας και εφαλτήριο  για να συμβεί τούτο είναι το Αναρριχητικό Κέντρο και ο σχεδιασμός όλων των παράλληλων υποστηρικτικών έργων .

Τούτο οι Χασιώτες δεν το μεσιτεύουμε αλλά απεναντίας θεωρούμε πως το τουριστικό προϊόν της περιοχής μας με την ένταξή της θα εμπλουτιστεί έτι περισσότερο συμβάλλοντας αφ΄ ενός στην στήριξη της Χασιώτικης οικονομίας αλλά και στον τοπικό τουρισμό γενικότερα αφού θα συμβάλει στην αύξηση του τουριστικού ενδιαφέροντος στον τομέα των εναλλακτικών μορφών τουρισμού , άρα στην επιμήκυνση της παραμονής των επισκεπτών στην περιοχή .

Το τρίτο σημαντικό  ζήτημα είναι η ένταξη της περιοχής Χασίων στο υπό εκπόνηση σχέδιο Διαχείρισης Μετεώρων μέσω συγκεκριμένης πρότασης που πρέπει να υποβάλλει επίσημα ο Δήμος στο Υπουργείο Πολιτισμού καθώς όπως καλά γνωρίζετε στα Χάσια προεκτείνεται η Μετεωρίτικη πλάκα με ανάλογες με τα Μετέωρα συστάδες βράχων (Άγιος Δημήτριος , Γάβρος) με  σπηλαιώδη μονίδρυα (Άγιος Θεοδόσιος , Άγιος Νικόλαος , Παναγία Ζωοδόχου Πηγής) όπου μπορούν να χαραχθούν πολιτιστικές και φυσιολατρικές διαδρομές , φιλοξενεί ένα από τα παλιότερα μοναστήρια στον Ελλαδικό χώρο (Κοιμήσεως Θεοτόκου Σταγιάδων) και διαθέτει ένα πλούσιο φυσικό περιβάλλον .

Προς ενημέρωσή σας  επί του θέματος , σας καταθέτουμε την επιστολή που ως ομάδα στείλαμε στην Υπουργό Πολιτισμού πρόσφατα αναφορικά με το εν λόγο αίτημά μας εξηγώντας λεπτομερώς τους λόγους που το επιβάλλουν.

Το τέταρτο θέμα είναι να συμπεριληφθεί η περιοχή των Χασίων ως περιοχή άσκησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού , πολιτιστικές και φυσιολατρικές διαδρομές  σε όλους τους τουριστικούς χάρτες και έντυπο – πληροφοριακό υλικό με σχετική προώθηση και ενημέρωση από το κέντρο παροχής τουριστικών πληροφοριών του Δήμου και του  ΚΕΝΑΚΑΠ .

Το πέμπτο θέμα αφορά την  επανεκκίνηση του παραδοσιακού μονοπατιού Ξηροκάμπου – Κακοπλευρίου σε συνδυασμό  με την χάραξη δικτύου ορεινών μονοπατιών παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα πεζοπορίας μέσα  από περιοχές μοναδικής φυσικής ομορφιάς , πολιτισμού , ιστορίας και παράδοσης . Στο πλαίσιο της ανάπτυξης περιπατητικού- περιηγητικού τουρισμού στα  Χάσια , το γραφείο παροχής τουριστικών πληροφοριών του δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ και το ΚΕΝΑΚΑΠ μπορούν να ενημερώνουν για τις φυσικές ιδιαιτερότητες της περιοχής , τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της και να τον εντάξουν στο τουριστικό προϊόν .

Οι επισκέπτες, θα μπορούν να ξεναγούνται στους βιότοπους και στις μοναδικής ομορφιάς   περιοχές και να ενημερώνονται από εξειδικευμένους ανθρώπους για τα ιδιαίτερα φυσικά και πολιτιστικά  χαρακτηριστικά της περιοχής.

Η συγκεκριμένη μορφή  ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, απευθύνεται σε επισκέπτες µε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για τη φύση και την οργάνωση των φυσικών οικοσυστημάτων και τα Χάσια είναι ένα τέτοιο οικοσύστημα .

Παραδοσιακά μονοπάτια , φαράγγια , στράτες , φυσικά ανάγλυφα , όπως η συστάδα των βράχων Γάβρου και Αγίου Δημητρίου , ιαματικές πηγές («Λυκοτρόπι» , «Στάμπα» τοποθεσίες «Λειβάδια» , «Μπαρμπαδήμος» στην περιοχή της Απροκκλησίας ) , ίχνη παλαιών οχυρωματικών τειχών , θα πρέπει  να αναδειχθούν και αξιοποιηθούν .

Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε την αποκατάσταση του παλαιότερου  παραδοσιακού μονοπατιού α)Άγιος Δημήτριος – Γάβρος μήκους 7,6 χιλ. , Αγίου Δημητρίου – Ζωοδόχου Πηγής , πηγή Γαϊτανάσα  αντάμωση Σμαϊλι με επιπλέον 4 χιλ. και αυξημένο βαθμό δυσκολίας , β) Μαγκλάρας – Αγία Παρασκευή Καστρακίου – Ντριστιανός 4 χιλ. γ) Αγία Παρασκευή – Γάβρος 7 χιλ. (βλέπε επισυναπτόμενους χάρτες μονοπατιών .

Οι παρόχθιες ζώνες του Ίωνα , πρέπει να χαραχθούν μονοπάτια και χώροι αναψυχής και γνωριμίας με την βιοποικιλότητα του φυσικού οικοσυστήματος.

Το έκτο θέμα αφορά την στήριξη και δικτύωση των τοπικών λαογραφικών μουσείων και των οικείων πολιτιστικών φορέων και την σύνδεσή τους με τους μουσειακούς χώρους της Καλαμπάκας .

Ως τελευταίο θέμα αλλά που όμως εκτιμούμε πως αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, είναι η αναδιάρθρωση , αναδιοργάνωση και σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον εναλλακτικό τουρισμό με μια σειρά δράσεις άσκησης πολιτικών (ομάδες παραγωγών , τυποποίηση και επωνυμία τοπικών αγροτικών προϊόντων), που πρέπει να σχεδιαστούν για την περιοχή των Χασίων . Επ΄ αυτού του θέματος ειδικά το ΚΕΝΑΚΑΠ μπορεί και πρέπει να έχει ουσιαστικό ρόλο μέσα από την οργάνωση ενός τοπικού αναπτυξιακού συνεδρίου το οποίο θα περιγράφει και θα εξειδικεύει πολιτικές και δράσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα .

 

κ. Πρόεδρε  ,

 

Για όλα αυτά τα ζητήματα υπάρχουν προτάσεις , υπάρχει ενδιαφέρον , υπάρχει η Χασιώτικη κοινωνία που μένει μόνιμα στην περιοχή και αναμένει τις πρωτοβουλίες αυτές  από το ΚΕΝΑΚΑΠ και τον Δήμο ούτως ώστε να ξεκινήσει μια νέα εποχή για την τοπική κοινωνία και οικονομία στηριγμένη στον παραγωγικό , πολιτιστικό και φυσικό πλούτο αρκεί να συστηματοποιηθούν σε ένα τοπικό σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης  και σε ένα πλαίσιο πολιτικών . Προς την κατεύθυνση αυτή να θεωρείτε την συνεργασία της Ομάδας Πρωτοβουλίας Χασιωτών δεδομένη.

Με εκτίμηση

Για τη Δ.Ε

 

Ο  Πρόεδρος    Ο Γενικός Γραμματέας

 

Γιάννης Καραθανάσης     Χαράλαμπος Ζούζουλας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

  1. Μαύρη Τουλίπα λέει

    “Η λειτουργία του Αναρριχητικού κέντρου Χασίων αποτελεί το εφαλτήριο για την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού .”
    Το ότι θα κατασκευαστεί είναι σίγουρο το αν θα λειτουργείσει και πως θα συντηρηθεί δεν μπήκατε στον κόπο να σκεφτείτε και εδώ είναι το θέμα.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.