Για τους Φοροφυγάδες – Ή Πληρώνεις ή πας Φυλακή…

Ή πληρώνεις ή πας φυλακή. Τροποποίηση των διατάξεων που ισχύουν σήμερα για τους φοροφυγάδες επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών, όπως προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρας.

0 173

Ή πληρώνεις ή πας φυλακή. Τροποποίηση των διατάξεων που ισχύουν σήμερα για τους φοροφυγάδες επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών, όπως προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρας.

Ή πληρώνεις ή πας φυλακή. Τροποποίηση των διατάξεων που ισχύουν σήμερα για τους φοροφυγάδες επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών, όπως προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρας.

Συγκεκριμένα εξετάζεται τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα- η δεύτερη μέσα σε δύο έτη- ώστε να μην υπάρχει ανασταλτικός χαρακτήρας στις ποινές για μεγάλους φοροφυγάδες.

Σήμερα η ποινική δίωξη μπορεί να ανασταλεί, εφόσον ασκηθεί προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια και μέχρι έκδοσης τελεσίδικης απόφασης ή αν γίνει ρύθμιση της οφειλής και με την προϋπόθεση ότι οι δόσεις εξυπηρετούνται κανονικά. Ο νομοθέτης μέχρι το 2010 επέτρεπε την χορήγηση αναστολής σε όλους τους δράστες που είχαν καταδικαστεί για πρώτη φορά σε ποινές μέχρι 6 μήνες και για δεύτερη φορά κάτω από δύο έτη. Σήμερα ο Ποινικός Κώδικας ορίζει ότι οι 6 μήνες γίνονται 1 έτος και τα 2 έτη γίνονται 3 έτη. Εκείνος όμως που αλλάζει είναι η διάρκεια της αναστολής εκτέλεσης της ποινής δεδομένου ότι ήταν 3-5 χρόνια, ενώ με την τελευταία τροποποίηση έχει γίνει 1-3 έτη.

Αναλυτικότερα οι βασικές ποινές για τις φορολογικές παραβάσεις διαμορφώνονται ως εξής:

-Όποιος αποκρύπτει καθαρά εισοδήματα, από οιαδήποτε πηγή, μη υποβάλλοντας ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή αποκρύπτει αυτά, με εικονικές δαπάνες, τιμωρείται με φυλάκιση από 1 έως 5 χρόνια, αν ο φόρος που έχει αποκρύψει υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ και με κάθειρξη από 5 έως 20 έτη, αν ο αναλογών φόρος υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ.

-Όποιος δεν αποδίδει στο Δημόσιο ΦΠΑ ή άλλους φόρους, τέλη και δικαιώματα, που βάση της νομοθεσίας εισπράττονται από τον υπόχρεο και αποδίδονται στο κράτος, τιμωρείται με φυλάκιση από 10 μέρες έως 5 χρόνια, αν το ποσόν που δεν αποδόθηκε, ανέρχεται σε ετήσια βάση, έως τα 3.000 ευρώ, με φυλάκιση από 1 χρόνο έως 5 χρόνια, αν το ποσόν ανέρχεται από 3.000 έως 75.000 ευρώ και με κάθειρξη από 5 έως 20 χρόνια, αν το ποσόν που οφείλεται, υπερβαίνει τις 75.000 ευρώ.

-Όποιος εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για συναλλαγή ανύπαρκτη τιμωρείται με φυλάκιση από 1 έως 5 χρόνια, αν η συνολική αξία των εικονικών στοιχείων, υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ και με κάθειρξη από 5 έως 20 έτη, αν η αξία υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ. Η έκδοση εικονικών τιμολογίων κλπ, τιμωρείται, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι φοροδιαφυγή, με ποινή φυλάκισης από 3 μήνες έως 5 χρόνια, ενώ αν η αξία των πλαστών, εικονικών κλπ φορολογικών στοιχείων, υπερβαίνει τα 235.000 ευρώ, επιβάλλεται ως παρεπόμενη ποινή και το κλείσιμο της επιχείρησης.

-Με ποινή φυλάκισης από 4 μήνες έως 5 χρόνια, τιμωρείται επίσης ο υπόχρεος, που δεν εκδίδει τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ φορολογικά στοιχεία, κατά τη διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (μη έκδοση απόδειξης κλπ.)

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία η ποινική δίωξη δεν αρχίζει πριν από την τελεσίδικη κρίση του διοικητικού δικαστηρίου στην προσφυγή που ασκήθηκε ή σε περίπτωση μη άσκησης προσφυγής πριν από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής με την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής.

Τέλος, η ποινική δίωξη δεν αρχίζει σε καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, αν αυτός κατά του οποίου πρόκειται να ασκηθεί, αποδεικνύει ότι έχει έναντι του Δημοσίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης απαίτηση βέβαιη και εκκαθαρισμένη, ποσού ίσου ή μεγαλύτερου του ποσού των φόρων, τελών και εισφορών, για τα οποία επρόκειτο να ασκηθεί η ποινική δίωξη.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.