Εξετάσεις επιλογής στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων

0 210

Σας ενημερώνουμε ότι στην Α ́ τάξη των Μουσικών Σχολείων
(Γυμνασίων) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων,
εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή
μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α ́ τάξη των Μουσικών
Σχολείων (Γυμνασίων).

Για την εισαγωγή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων για το
σχολικό έτος 2021-2022, οι γονείς- κηδεμόνες των υποψηφίων
μαθητών από τις 10 Μαΐου 2021 έως τις 31 Μαΐου 2021 και ώρα
14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία
επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων.

Οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών των Μουσικών
Σχολείων Αττικής μαζί με την αίτηση στο Μουσικό Σχολείο οφείλουν
να αποστείλουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό
στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας
τους.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες πρέπει να
στείλουν ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στο Μουσικό
Σχολείο την αίτηση και τα ανωτέρω σχετικά συνημμένα.

Η Αίτηση για τις εξετάσεις βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του
σχολείου: http://gym-mous-trikal.tri.sch.gr/ .

Οι γονείς μπορούν να τη στέλνουν ηλεκτρονικά στο mail του σχολείου:
gymmtrik@sch.gr

Πληροφορίες στο Σχολείο: Δημοκρίτου & Περιφερειακή Οδός , 42100
Ριζαριό -Τρίκαλα, στο τηλέφωνο: 24310-74471. Από τη διεύθυνση.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.