Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας: Πρόγραμμα Voucher για 10.000 ανέργους ηλικίας 30 έως 49 ετών

0 912

Εκδόθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής».

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

 μεταποίησης / βιομηχανίας, κατασκευών
 υγείας – πρόνοιας
 τουρισμού και επισιτισμού
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει :

 Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης διακοσίων (200) ωρών.
 Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχους.
 Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
 Πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» , έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 Να έχουν γεννηθεί από 1.10.1971 μέχρι και 31.12.1990.
 Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
2. Κάρτα ανεργίας και η ανανέωση
3. Εκκαθαριστικό εφορίας (Φορολογικό Έτος 2019)

Εκπαιδευτικό Επίδομα:
Θεωρητική κατάρτιση: 200 ώρες* 5,00€ = 1.000,00€
Πρακτική Άσκηση: 380ώρες*4,00€=1.520,00€

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι την 01/02/2021:
Καλαμπάκα: Κόρσαρη 1 & Ρούβαλη, Τηλ. 24320 75275

ΩΡΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 10:30-13:00
& ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ (ΑΠΟΓΕΥΜΑ 18:30 – 20:30)

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.