Ελάχιστες οι φετινές αιτήσεις συνταξιοδότησης στο ΑΠΥΣΠΕ Θεσσαλίας

Ελάχιστες είναι φέτος οι αιτήσεις συνταξιοδότησης στην περιφέρεια Θεσσαλίας που υποβλήθηκαν για το έτος 2015 συγκεκριμένα μέχρι τις 30/4/2015,

0 102

Ελάχιστες είναι φέτος οι αιτήσεις συνταξιοδότησης στην περιφέρεια Θεσσαλίας που υποβλήθηκαν για το έτος 2015 συγκεκριμένα μέχρι τις 30/4/2015,

Ελάχιστες είναι φέτος οι αιτήσεις συνταξιοδότησης στην περιφέρεια Θεσσαλίας που υποβλήθηκαν για το έτος 2015 συγκεκριμένα μέχρι τις 30/4/2015, όπως ορίζει η εγκύκλιος για τις συντάξεις με δικαίωμα ανάκλησης μέχρι 31/5/2015 από τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας : Δασκάλων (ΠΕ 70), Νηπιαγωγών (ΠΕ 60), Γυμναστών (ΠΕ 11), Αγγλικών (ΠΕ 06) Γαλλικών (ΠΕ 05).

του αιρετού Γιώργου Νάστου

Σας ενημερώνω ότι στη Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης για το έτος 2015:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δάσκαλων ΠΕ70

18

Νηπιαγωγών ΠΕ60

9

Γυμναστών ΠΕ11

4

                    Αγγλικών ΠΕ06

1

                    Γαλλικών ΠΕ05

0

                         Σύνολο

32

Στη  Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων έχουν υποβάλει  αίτηση συνταξιοδότησης για το έτος 2015:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δάσκαλων ΠΕ70

17

Νηπιαγωγών ΠΕ60

10

Γυμναστών ΠΕ11

2

                   Αγγλικών ΠΕ06

2

                   Γαλλικών ΠΕ05

0

                         Σύνολο

31

   

Στη  Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας έχουν υποβάλει  αίτηση συνταξιοδότησης για το έτος 2015:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δάσκαλων ΠΕ70

29

Νηπιαγωγών ΠΕ60

5

Γυμναστών ΠΕ11

4

                    Αγγλικών ΠΕ06

0

                    Γαλλικών ΠΕ05

1

                         Σύνολο

39

Στη  Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Λάρισας έχουν υποβάλει  αίτηση συνταξιοδότησης για το έτος 2015:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δάσκαλων ΠΕ70

32

Νηπιαγωγών ΠΕ60

7

Γυμναστών ΠΕ11

3

                    Αγγλικών ΠΕ06

2

                    Γαλλικών ΠΕ05

0

                         Σύνολο

44

Συνολικός πίνακας αιτήσεων συνταξιοδότησης  εκπαιδευτικών Π.Ε. Θεσσαλίας για το έτος 2015:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δάσκαλων ΠΕ70

96

Νηπιαγωγών ΠΕ60

31

Γυμναστών ΠΕ11

13

                    Αγγλικών ΠΕ06

5

                    Γαλλικών ΠΕ05

1

                        Σύνολο

146

Συγκριτικά κατά το ίδιο διάστημα στη  Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας  είχαν υποβάλει  αίτηση συνταξιοδότησης το έτος 2014:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δάσκαλων ΠΕ70

41

Νηπιαγωγών ΠΕ60

11

Γυμναστών ΠΕ11

4

                    Αγγλικών ΠΕ06

4

                    Γαλλικών ΠΕ05

1

                         Σύνολο

61

Στη  Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων το έτος 2014:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δάσκαλων ΠΕ70

13

Νηπιαγωγών ΠΕ60

10

Γυμναστών ΠΕ11

1

                   Αγγλικών ΠΕ06

1

                        Σύνολο

25

   
   
   
   

Στη  Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας το έτος 2014:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δάσκαλων ΠΕ70

23

Νηπιαγωγών ΠΕ60

15

Γυμναστών ΠΕ11

1

                        Σύνολο

39

Στη  Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Λάρισας το έτος 2014:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δάσκαλων ΠΕ70

61

Νηπιαγωγών ΠΕ60

18

Γυμναστών ΠΕ11

3

Αγγλικών ΠΕ06 

1

                          Σύνολο

83

                                                                                  Γενικό Σύνολο:208

Κατά το ίδιο διάστημα στη  Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας  είχαν υποβάλει  αίτηση συνταξιοδότησης το έτος 2013:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δάσκαλων ΠΕ70

31

Νηπιαγωγών ΠΕ60

9

Γυμναστών ΠΕ11

0

                    Αγγλικών ΠΕ06

0

                    Γαλλικών ΠΕ05

0

                         Σύνολο

40

Στη  Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας το έτος 2013:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δάσκαλων ΠΕ70

28

Νηπιαγωγών ΠΕ60

17

Γυμναστών ΠΕ11

2

                    Αγγλικών ΠΕ06

0

                    Γαλλικών ΠΕ05

0

                        Σύνολο

47

Στη  Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων το έτος 2013:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δάσκαλων ΠΕ70

24

Νηπιαγωγών ΠΕ60

14

Γυμναστών ΠΕ11

0

                    Αγγλικών ΠΕ06

0

                    Γαλλικών ΠΕ05

0

                        Σύνολο

38

Στη  Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Λάρισας το έτος 2013:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δάσκαλων ΠΕ70

41

Νηπιαγωγών ΠΕ60

11

Γυμναστών ΠΕ11

0

                    Αγγλικών ΠΕ06

3

                    Γαλλικών ΠΕ05

0

                        Σύνολο

55

Συνολικός πίνακας αιτήσεων συνταξιοδότησης  εκπαιδευτικών Π.Ε. Θεσσαλίας για το έτος 2013:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δάσκαλων ΠΕ70

124

Νηπιαγωγών ΠΕ60

51

Γυμναστών ΠΕ11

2

                    Αγγλικών ΠΕ06

3

                    Γαλλικών ΠΕ05

0

                        Σύνολο

180

Οι προτάσεις των Διευθύνσεων Π.Ε. για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων για τη  Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Λάρισας για το σχολικό έτος 2015-16 είναι:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΕ05

26

ΠΕ07

17

                             ΠΕ08

31

                            ΠΕ32

27

                            ΠΕ19/20

                                45

                            ΠΕ06

                                50

                            ΠΕ11

                                64

                            ΠΕ16

                                26

                        Σύνολο

286

Οι προτάσεις των Διευθύνσεων Π.Ε. για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων για τη  Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2015-16 είναι:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΕ05

7

ΠΕ07

7

                             ΠΕ08

8

                            ΠΕ32

3

                         ΠΕ18.41

3

                            ΠΕ19/20

                                15

                            ΠΕ06

                                12

                            ΠΕ11

                                13

                            ΠΕ16

                                4

                        Σύνολο

72

Οι προτάσεις των Διευθύνσεων Π.Ε. για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων για τη  Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας για το σχολικό έτος 2015-16 είναι:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΕ05

15

ΠΕ07

10

                             ΠΕ08

15

                            ΠΕ32

7

                            ΠΕ19/20

                                13

                            ΠΕ06

                                15

                            ΠΕ11

                                14

                            ΠΕ16

                                23

                        Σύνολο

122

Οι προτάσεις των Διευθύνσεων Π.Ε. για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων για τη  Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων για το σχολικό έτος 2015-16 είναι:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΕ05

5

ΠΕ07

9

                             ΠΕ08

6

                            ΠΕ32

                                 4

                            ΠΕ19/20

                                11

                            ΠΕ06

                                 9

                            ΠΕ11

                                 11

                            ΠΕ16

                                  3

                        Σύνολο

58

Σύνολο προτάσεων των Διευθύνσεων Π.Ε. Θεσσαλίας για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων για το σχολικό έτος 2015-16 είναι:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΕ05

53

ΠΕ07

43

                             ΠΕ08

60

                            ΠΕ32

41

                         ΠΕ18.41

3

                            ΠΕ19/20

                                94

                            ΠΕ06

                                86

                            ΠΕ11

                                102

                            ΠΕ16

                                56

                        Σύνολο

538

       Νάστος Γεώργιος αιρετός Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Θεσσαλίας

      Τηλέφωνο : 6932226547          mail: gnastos@sch.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.