Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης δικτύου αποχέτευσης από τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ. στο Καστράκι

0 421

«Εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης δικτύου αποχέτευσης από τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ., σε οδούς του Δήμου Μετεώρων ( Καστράκι Καλαμπάκας ). Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1.- Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.” και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014.

Β) Την από 22/07/2019 έγγραφη αίτηση του κ. Βασιλείου ΤΣΑΡΟΥΧΑ για λογαριασμό και επ ́ ονόματι της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων.

Γ) Την υπ ́ αριθμ. 5605/19/1547911 από 22/07/2019 εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, με την οποία συνηγορεί – προτείνει τις αιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα σημεία όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες.

Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, στην εξυπηρέτηση του κοινού και στην ομαλή εκτέλεση – πρόοδο εργασιών αποκατάστασης δικτύου αποχέτευσης σε οδούς του Δήμου Μετεώρων (Καστράκι Καλαμπάκας):

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ά ρ θ ρ ο 1ο

– Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων για την Τρίτη 23/07/2019 και κατά τις ώρες 08:00 ́ έως 15:00 ́, στο Καστράκι Καλαμπάκας και ειδικότερα στην Επαρχ. Οδό Καστρακίου – Μετεώρων, στη διασταύρωση της οδού Μετεώρων και Κεντρικής Πλατείας Καστρακίου.

– Καθόλη τη διάρκεια πραγματοποίησης των εργασιών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται εναλλάξ – εκ περιτροπής – τμηματικά στα υφιστάμενα ρεύματα κυκλοφορίας, σε συνάρτηση και με την πρόοδο των εργασιών.

– Η κυκλοφορία θα διεξάγεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με τις υποδείξεις του συνεργείου εκτέλεσης εργασιών και την σήμανση που θα τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού προς ενημέρωση των χρηστών οδικού δικτύου.

– Με μέριμνα και ευθύνη των εκτελούντων τις εργασίες, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ.

– Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.